Mitmekesisus ja kaasatus

Mitmekesisus on inimeste elu osa nii Eestis kui kõikjal maailmas. Inimesed erinevad üksteisest oma väljanägemise, päritolu, huvide ja tegevuste, valikute ja võimete poolest, aga meil kõigil on ühesugune inimväärikus. Demokraatlik riik kohtleb inimesi võrdselt ja arvestab inimeste eripäradega. See tähendab, et ühiskondlikud reeglid ja sotsiaalsed normid peavad neid erinevusi arvestama, et tagada kõigile võrdsed võimalused ja kaasatus.

Ühe olulise osapoolena saavad ühiskonnas võrdset kohtlemist ja kaasatust edendada tööandjad. Seepärast teeb inimõiguste keskus koostööd just tööandjatega, et tõsta teadlikkust ja jagada häid kogemusi mitmekesisuse ja kaasatuse väärtuslikkusest. Loe lähemalt koolituste (link) ja konsultatsioonide (link) kohta, mida tööandjatele pakume.

Eesti Inimõiguste Keskus koordineerib ka 2012. aastal loodud mitmekesisuse kokkulepet, korraldab 2015. aastast mitmekesisuse kuu ja päeva (link) tähistamist ning annab 2018. aastast välja mitmekesise töökoha märgist “Austame erinevusi” (link).

sizeholder

Mitmekesisuse kokkulepe

Vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes organisatsioon kinnitab, et austatab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet.

Loe edasi
sizeholder

Mitmekesisuse kuu

Igakevadise mitmekesisuse kuu eesmärk on märgata ja väärtustada iga inimese tähtsust ja erakordsust. Kõik on oodatud tähistama!

Loe edasi
sizeholder

Mitmekesise tööandja märgis

Kvaliteedimärk, mis näitab, et tööandja väärtustab mitmekesisust ning teeb tööd selle nimel, et töökeskkond oleks kaasav.

Loe edasi

Telli mitmekesisuse uudiskiri

Ilmunud uudiskirjad 2022. aastal

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ilmunud uudiskirjad 2023. aastal

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ilmunud uudiskirjad 2024. aastal

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

Projektid

Hetkel pole käimas selle teemaga seotud tegevusi

Inimesed

Ostukorv