Eesti Inimõiguste Keskus

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon.

Eesti Inimõiguste Keskuse missioon on luua koos iga inimese inimõigusi austav Eesti. Keskuse visioon on olla aastaks 2020 mõjus ja pädev Eesti sõltumatu inimõigusliikumise eestvedaja.

EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Meie fookuses on võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigused. Oleme Eesti mitmekesisuse kokkuleppe koordinaatorid. Jälgime üldist inimõiguste olukorda Eestis ning avaldame 2007. aastast aruannet inimõiguste olukorrast Eestis. Oleme ÜRO pagulasameti UNHCR partnerid Eestis.

Inimõiguste keskust juhib nõukogu, mis esindab ühiskonna mitmekesisust. Igapäevast tegevust juhib üheliikmeline juhatus (Kari Käsper) ja tegevjuht Egert Rünne.

Inimesed

Meiega teevad püsivalt koostööd oma valdkonna parimad eksperdid:

Marianne Meiorg

Merle Albrant

Kadi Viik

Vabatahtlikud:

Mari Vallik, tõlkija

Kaugemaid sihte seab ja järelevalvet teostab nõukogu.

Raamatupidamisteenust osutab Ernst & Young Baltic AS.

Võrgustikud ja liikmelisus

Eesti Inimõiguste Keskus on järgnevate rahvusvaheliste võrgustike liige:

Eesti Inimõiguste Keskusel on ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogus konsultatiivstaatus. See annab võimaluse osaleda ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu ja selle allasutuste korraldatud üritustel, sealhulgas osaleda vaatlejana ÜRO inimõiguste nõukogu istungitel, esitada kirjalikke märkusi ja muud. Oleme registreeritud ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuuri põhiõiguste platvormis.

Eesti Inimõiguste Keskus kuulub Eestis järgmistesse võrgustikesse:

Eesti Inimõiguste Keskus on sõlminud koostöö raamleppe Tallinna Tehnikaülikooliga.

Tegevused

Periood:
Nimi:
1.09.2017 - 31.10.2018