Eesti Inimõiguste Keskus

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon.

Eesti Inimõiguste Keskuse missioon on luua koos toetajatega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Keskuse visioon on olla aastaks 2020 mõjus ja pädev Eesti sõltumatu inimõigusliikumise eestvedaja.

EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Meie fookuses on võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigused. Oleme Eesti mitmekesisuse kokkuleppe koordinaatorid. Jälgime üldist inimõiguste olukorda Eestis ning avaldame 2007. aastast aruannet inimõiguste olukorrast Eestis. Oleme ÜRO pagulasameti UNHCR partnerid Eestis.

Inimõiguste keskust juhib nõukogu, mis esindab ühiskonna mitmekesisust. Igapäevast tegevust juhib juhataja Egert Rünne.

Inimesed

Kaugemaid sihte seab ja järelevalvet teostab nõukogu. Teeme koostööd oma ala parimate ekspertidega, samuti aitavad meid mitmed vabatahtlikud.

Raamatupidamisteenust osutab Ernst & Young Baltic AS.

Partnerlus ja võrgustikud

Partnerid

Eesti Inimõiguste Keskus on 2019. aastast (koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis) Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti multidistsiplinaarse uuringute võrgustiku FRANET Eesti lepingupartner. Oleme registreeritud ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti põhiõiguste platvormis.

Eesti Inimõiguste Keskus on 2014. aastast ÜRO Pagulasameti rakenduspartner Eestis. Aitame Eestis olevatel varjupaigataotlejatel ja pagulastel enda inimõigusi kaitsta.

Võrgustikud

Eesti Inimõiguste Keskus kuulub Eestis ja rahvusvaheliselt võrgustikesse, mis aitavad meie eesmärke saavutada.

Eesti Inimõiguste Keskus on järgnevate rahvusvaheliste võrgustike liige:

Eesti Inimõiguste Keskus kuulub Eestis järgmistesse võrgustikesse:

Oleme allkirjastanud Mitmekesisuse kokkuleppe, mida koordineerime.

Eesti Inimõiguste Keskusel on 2014. aastast ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogus konsultatiivstaatus. See annab võimaluse osaleda ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu ja selle allasutuste korraldatud üritustel, sealhulgas osaleda vaatlejana ÜRO inimõiguste nõukogu istungitel, esitada kirjalikke märkusi ja muud.

Ostukorv
  • Ostukorv on tühi.