Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon.

Eesti Inimõiguste Keskuse missioon on luua koos iga inimese inimõigusi austav Eesti. Keskuse visioon on olla aastaks 2020 mõjus ja pädev Eesti sõltumatu inimõigusliikumise eestvedaja.

EIK korraldab oma tegevust vastavalt ühiskondlikele vajadustele. Meie fookuses on võrdne kohtlemine ja mitmekesisuse edendamine, varjupaigataotlejate ja pagulaste inimõigused. Oleme Eesti Mitmekesisuse Kokkuleppe koordinaatorid. Jälgime üldist inimõiguste olukorda Eestis ning avaldame 2007. aastast aruannet inimõiguste olukorrast Eestis. Oleme ÜRO pagulasameti UNHCR partnerid Eestis.

Inimõiguste keskust juhib nõukogu, mis esindab ühiskonna mitmekesisust. Igapäevast tegevust juhivad juhataja Kari Käsper ja tegevjuht Egert Rünne.

Võrgustikud ja liikmelisus

Eesti Inimõiguste Keskus on järgnevate rahvusvaheliste võrgustike liige:

Eesti Inimõiguste Keskusel on ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogus konsultatiivstaatus. See annab võimaluse osaleda ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu ja selle allasutuste korraldatud üritustel, sealhulgas osaleda vaatlejana ÜRO inimõiguste nõukogu istungitel, esitada kirjalikke märkusi ja muud.