Tiim:
  • Kelly Grossthal

Projekti toimumisaeg: 08.10.2015 – 15.04.2016

Projekti eesmärgiks oli tuua Eesti tööandjaid koondava mitmekesisuse kokkuleppe tegevustesse ja strateegiasse töö-, pere- ja eraelu tasakaalu ühitamise temaatika. Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid on võtnud vabatahtliku kohustuse edendada organisatsioonikultuuri, kus inimestel on võrdsed võimalused ja inimväärne töökeskkond. Töö-, pere- ja eraelu tasakaalu ühitamise temaatika aitab tööturule paremini siseneda ja seal edeneda mitmetel gruppidel nagu näiteks naistel, väikelaste vanematel, suureperede vanematel, kuid ka neil, kes hoolitsevad mõne perekonnaliikme eest. Seetõttu vaadeldi teemat projekti käigus eelkõige võrdsete võimaluste aspektist.

Projekti käigus valmis strateegia, kuidas kokkuleppe võrgustikus teemat edendada, koostati rahvusvaheliste näidetega ülevaade töö- ja pereelu tasakaalu valdkonna peamistest väljakutsetest, suundumustest, kasutatavatest meetmetest ja parimatest praktikatest. Trükis on elektroonilisel kujul leitav siit.

Projekti raames täiendati mitmekesisuse valdkonnas tegutsevate ettevõtete kõige olulisemat tööriista – mitmekesisuse plaani – töö-, pere- ja eraelu tasakaalu valdkonna lisamisega ning toimus koolitus mitmekesisuse nõustajatele.

Projekti lõpetas seminar, kus tutvustati mitmekesisuse juhtimise ja töö-, pere- ja eraelu tasakaalu teema seoseid kõigile kokkuleppe liikmetele ja teistele huvitatud tööandjatele. Teemat mõtestas Norra ekspert Lisa Ann Cooper (Leadership Foundation, looja ja tegevjuht, ekspert vähemuste ja naiste võimestamise alal). Lisainfot seminari kohta leiab siit.

Lisaks vastas Eestit külastanud Lisa Ann Cooper Feministeeriumi küsimustele, intervjuu on leitav siit.

Rahastaja: Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programm „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ läbi sotsiaalministeeriumi.

 

 

 

Ostukorv