Näita, et oled tõeline tolerast! Suve jooksul inimõiguste keskusele annetades aitad:

  • tasuda meie tagasihoidliku kontori üürikulusid aasta lõpuni, et me saaks oma tegevust jätkata;
  • panustada aruande “Inimõigused Eestis 2016-2017” koostamisse ja avaldamisse.

Seoses sellega, et meie tulud on täna veel 95% projektipõhised, ei ole meil alati võimalik katta projektidega igapäevaseid jooksvaid kulutusi nagu kontoriruumi rent. Sellel poolaastal on meil puudu ca 500 eurot kuus. Pane õlg alla ja aita ühiselt Eestit paremaks muuta.

Inimõiguste aruanne on üks meie põhitegevusi, aga selle väljaandmine riigilt taotletud projektirahaga võib ohustada selle sõltumatust (või selle tajumist sõltumatuna). Eelmisel aastal ei saanud me rahapuudusel aruannet välja anda, seega see aasta tuleb see kindlasti ära teha.

Tee oma osa inimõiguste kaitseks: aita koguda suve jooksul 6000 eurot.

Teeme palju ja meil on suur mõju: aitame inimõigusi tagada paljudel Eesti inimestel mitmetel erinevatel viisidel. Anna oma panus!

Saad puuduoleva 6000 euro kogumisse panustada kahel viisil:

Sinu andmed

Peame annetajaid meeles, seega palun lisa oma nimi ja e-posti aadress (isikukoodi lahtri täitmine on vajalik tulumaksu tagastuse jaoks).

Püsiannetusel on suurem mõju

Püsiannetuseks valige oma kodupank ning vajutage annetamise nuppu, teid viiakse sõltuvalt pangast rohkem või vähem eeltäidetud püsikorralduse vormile.

Saaja nimi: Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus
Saaja konto: EE222200221060260614
Selgitus: Eesnimi Perenimi isikukood e-post@domeen.ee