Mitmekesise tööandja märgis

Kas sinu ettevõte või organisatsioon väärtustab iga töötajat, koostööpartnerit ja klienti, sõltumata nende erinevustest või eripäradest? Kas organisatsiooni väärtustes ja tegevustes on olulisel kohal mitmekesisuse väärtustamine ja kaasava töökeskkonna loomine? Kui jah, siis võib organisatsioon kvalifitseeruda mitmekesise tööandja märgise “Austame erinevusi” saamiseks.

Mitmekesisuse märgis on kvaliteedimärk, mis näitab tööandja väärtusi: hoolimist oma töötajatest, klientidest ja koostööpartneritest, sõltumata nende erinevustest või eripäradest, ning panustamist parema ühiskonna loomisse. Märgis on tunnustus ja ühtlasi arenguvõimalus kõigile Eesti tööandjatele, kes väärtustavad mitmekesisust ja pingutavad kaasava töökeskkonna loomise nimel.

Märgis saadab väärtuspõhise sõnumi ka klientidele ja koostööpartneritele, näidates kõigile, et organisatsioon teeb sisulist tööd mitmekesise ja kaasava töökeskkonna arendamiseks. Selline ootus on ka tööotsijatel – 2023. aasta kevadel avaldatud avaliku arvamuse uuring näitas, et 69% inimestest peab tööle kandideerimisel oluliseks võrdset kohtlemist. Atraktiivseks peetakse tööandjat, kes teadlikult mitmekesisuse ja kaasatuse teemadega tegeleb.

Tunnustuse taotlemise eeltingimuseks on, et mitmekesisuse, kaasatuse ja võrdse kohtlemise põhimõtted on organisatsiooni väärtustes olulisel kohal – näiteks on organisatsioon liitunud Eesti mitmekesisuse kokkuleppega. Dokumentide esitamise lõplik tähtaeg on 19. märts, märgise saanud organisatsoonid kuulutame välja maikuu lõpus.

Tänavu soovime erilist tähelepanu pöörata kolmele teemale:

 • soolise palgalõhe mõõtmine ja selle vähendamine (uuri siit),
 • diskrimineerimiskaebustest teavitamise ja nende lahendamise süsteem (uuri siit),
 • mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna tegevuste eesmärgistamine ja tulemuste mõõtmine.

Märgise saanud organisatsioonid saavad pärast märgise saamist regulaarselt osaleda tasuta koolitustel, et järjepidevalt tõsta oma teadlikkust ja täiendada oskusi mitmekesise töökeskkonna loomiseks.

Märgise saanud organisatsioonid võivad kasutada “Austame erinevusi” logo oma kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites ja mujal materjalides. Logofailid leiad siit.

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Esimesed märgised anti välja 2018. aastal ja täna on märgis 49 tööandjal.

Taotlemine

Märgise “Austame erinevusi” taotlemise protsess:

 1. Anna meile oma huvist märku, täites allolev kontaktivorm 7. veebruariks 2024. Vormi peavad täitma nii esmataotlejad kui pikendajad. Kõik 2022. aastal märgise saanud organisatsioonid peavad märgist pikendama selle taotlusvooru ajal.
 2. Infotundi saad järele vaadata siin. (Infotunni salvestus hakkab pisut kummalise koha pealt, aga kuna alguses kulus mõni minut tehnilistele viperustele, siis see osa on ära lõigatud. Oluline sisu on salvestuses olemas). Infotunni slaide näed siin.
 3. Kasuta võimalust saada mitmekesisuse nõustaja abi. Esimest korda märgist taotlevatele organisatsioonidele on see kohustuslik. Anna oma nõustamise soovist teada siin. Taotlejale on ette nähtud kuni kaks tundi tasuta nõustamist (see võib olla üks-ühele kohtumine, konsultatsioon kirja teel vm). Pikema konsultatsiooni saab eraldi tasu eest inimõiguste keskuselt juurde tellida.
 4. Mitmekesisuse juhtimise ja võrdse kohtlemise koolituse slaide saad uurida siin.
 5. Uuri pikemalt siit, kuidas luua mitmekesisust ja erinevusi väärtustavat ning kaasavat töökeskkonda, sh soolise palgalõhe vähendamise ja diskrimineerimise ennetamise ning diskrimineerimisjuhtumite lahendamise kohta.
 6. Küsimuste-vastuste voor 5. märtsil 13.00-14.00 Zoomis: oodatud on kõik, kel on taotlemise ja dokumentidega seoses veel vastuseta jäänud küsimusi.
 7. Dokumentide esitamise tähtaeg on 19. märts 2024. Tähtajaks esitatud dokumendid läbivad tehnilise hindamise. Kui selle käigus selgub, et mingisugune info on puudu, siis on võimalik see info lisada 5 tööpäeva jooksul. Dokumentide sisulist muutmist ja täiendamist pärast tähtaega ei toimu.
 8. Esmataotlejad peavad esitama: 1) enesehindamisküsimustiku (inglise keeles/in English siin), 2) mitmekesisuse plaani (inglise keeles/in English siin). Lingilt saad faili alla laadida ja endale täitmiseks salvestada.
 9. Korduvtaotlejad peavad esitama: 1) mitmekesisuse plaani täitmise analüüsi (eelneva kahe aasta kohta; inglise keeles/in English siin), 2) mitmekesisuse plaani (inglise keeles/in English siin) uue 2-aastase perioodi kohta. Lingilt saad faili alla laadida ja endale täitmiseks salvestada. NB! Kui eelmise perioodi (2022-2024) tegevuskavast on üle poole tegevustest tegemata jäänud, tasub taotlemine edasi lükata, täita tegevuskava ja taotleda uuesti järgmisel korral.
 10. Taotluste sisuline hindamine toimub 25. märts 2024 – 22. aprill 2024. Hindamiskomisjoni kuuluvad mitmekesisuse nõustajad, kes ei hinda nende organisatsioonide taotlusi, keda nad nõustasid. Taotluste hindamisel lähtub komisjon hindamiskriteeriumitest. Ühisel hindamiskoosolekul otsustatakse, millised organisatsioonid saavad “Austame erinevusi” märgise.
 11. Märgised antakse üle pidulikul tunnustamisüritusel maikuu lõpus. Märgis kehtib 2 aastat.
 12. Kahe aasta möödudes on võimalik märgist pikendada.

Kontaktivorm

Märgise “Austame erinevusi” taotlemise vastu huvi näitamiseks täida alljärgnev vorm:

  Mitmekesisus ja kaasatus ettevõttes

  Inimesed

  Mitmekesisuse nõustajad

  Ele Haavandi

  Reet Trei

  Mitmekesisuse märgise saanud organisatsioonid

  Ostukorv