Tiim:
  • Egert Rünne
  • Kelly Grossthal

Projekti eesmärkideks on:

  • Võrdse kohtlemise ja sallivuse edendamine koos ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonidega läbi Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustiku ja Mitmekesisuse päeva tähistamise
  • Suurem teadlikkus võrdsest kohtlemisest kogukondades ja vabasektoris
  • Sallivuse ja inimõiguste edendamine läbi strateegilise kommunikatsiooni, meediamonitooringu analüüsi ning infokirja ilmumise
  • Võrdse kohtlemise edendamine läbi strateegilise hagelemise.

Ostukorv