Mitmekesisuse kokkulepe

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad kogukonna, et ühiselt jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt. Lisaks kaks korda aastas toimuvatele pidulikele kokkuleppega liitumise üritustele toimuvad kohtumised, kus ettevõtted saavad kodumaiseid ja välismaiseid kogemusi jagada ning nendest õppida.

Mitmekesisuse kokkulepe algatati Eestis 2012. aastal Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise edendamise projekti “Erinevus rikastab” raames, mida kaasrahastasid Euroopa Komisjon, sotsiaalministeerium ja TTÜ õiguse instituut. Nüüdseks koordineerib kokkuleppe võrgustiku tegevusi Eesti Inimõiguste Keskus. Eesti mitmekesisuse kokkulepe on osa Euroopa mitmekesisuse platvormist, mis koondab sarnaseid kokkuleppe võrgustikke 26 Euroopa riigis.

Mitmekesisuse kokkuleppe tekst

Võttes arvesse Eesti ühiskonna mitmekesisust; teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ettevõtete ja organisatsioonide edu tagamisel, sealhulgas innovatsiooni ja loovuse edendamisel, uute ja senisest erinevate klientide ja äripartnerite leidmisel ning kiirel reageerimisel muutustele; tuletades meelde, et põhiseaduse ja teiste seaduste kohaselt on igasugune diskrimineerimine keelatud;

oleme kokku leppinud järgnevas:

 • Väärtustame oma organisatsioonis teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet.
 • Tõstame organisatsiooni juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise.
 • Edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.
 • Teeme pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas.
 • Kaitseme oma töötajaid diskrimineerimise eest.
 • Teavitame töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel.
 • Loome oma organisatsioonis töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise.
 • Sõnastame oma organisatsioonis põhimõtted võrdse kohtlemise valdkonna edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks ning tagame nende järjepideva ja tulemusliku edendamise viisil, mis kaasab erineva tausta, kvalifikatsiooni ja kogemusega töötajaid.
 • Jälgime regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist.
 • Anname teada nii töötajatele, klientidele kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel.

Tänaseks on kokkuleppega liitunud juba üle 130 ettevõtte, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühenduse.

Kui soovid kokkuleppe kohta lisainfot või kaalud liitumist, siis võta julgelt ühendust

Kokkuleppega liitumine ja KKK

Kes võivad kokkuleppega liituda?

Liituma on oodatud ettevõtted ning avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid.

Miks ma peaks kokkuleppega liituma?

Kokkuleppega liitumine on vabatahtlik. Ettevõte või organisatsioon, kes kokkuleppega liitub, kinnitab, et väärtustab mitmekesisuse kokkuleppe tekstis olevaid põhimõtteid ning tegutseb nende alusel. Kokkuleppe tekstiga saab tutvuda siin.

Kuidas liitumine praktilisel tasandil välja näeb?

Liitumiseks palume esmalt läbi lugeda mitmekesisuse kokkuleppe tekst ning seejärel tasub täita allolev liitumisvorm või võtta ühendust muul moel. Üldjuhul on järgmiseks sammuks kohtumine, mille käigus saab potentsiaalne liituja ülevaate kokkuleppe ajaloost, olemusest, võimalustest ning vastused kõikidele teistele võimalikele küsimustele. 1–2 korda aastas toimub kokkuleppe avalik allkirjastamisüritus, kus annavad oma allkirja kokkuleppe tekstile kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes on avaldanud soovi selle aastanumbri sees liituda.

Mida annab liitujale kokkuleppega ühinemine?

Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid moodustavad võrgustiku, mille kaudu jagatakse parimaid praktikaid ning räägitakse ühiskonnas kaasa mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemadel. Samuti pakub kokkulepe oma liikmetele tasuta võimalusi osaleda koolitustel, seminaridel, töötubades ning suhelda oma ala parimate asjatundjatega.

Kas liitumise ja võrgustikus osalemise eest tuleb maksta?

Nii liitumine kui osalemine üritustel on liitunute jaoks tasuta. Samas on kõigil liikmetel võimalik soovi korral omalt poolt panustada võrgustiku paremasse toimimisse läbi tasuta teenuste (näiteks ruumid) ja vabatahtliku töö (näiteks abistada mõne ürituse korraldamise juures).

Logo kasutamine

Kokkuleppe liikmel on õigus kasutada kokkuleppe logo oma erinevates dokumentides, töökuulutustel, ürituste käigus jne. Ainsaks kriteeriumiks on, et kasutaksite logo kontekstis, mis ei lähe vastuollu mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte väärtustega. Logo kasutamist kuidagi eraldi kellegagi kooskõlastama ei pea. Erinevates värvides ja formaatides logod leiab siit.

 


 

Liitumisvorm

 

 


  Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid

  Ettevõtted

  Aasa Global

  Krediidindus

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2018

  Tegevuse kirjeldus:
  Tarbimislaenu pakkuv ettevõte

  AASK Consult

  Supervisioon, coaching ja koolitused

  Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Supervisioon, coaching ja koolitused

  ABB logo, suured punased tähed.

  ABB

  Liitumise aasta:
  2020

  Adcash

  Oma reklaamiplatvormi kaudu veebi- ja mobiilireklaami teenuseid pakkuv ettevõte

  Liitumise aasta:
  2015

  Tegevuse kirjeldus:
  Oma reklaamiplatvormi kaudu veebi- ja mobiilireklaami teenuseid pakkuv ettevõte

  ADM Interactive

  Infotehnoloogia ettevõte

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Tegevuse kirjeldus:
  Digilahenduste agentuur

  Advokaadibüroo Concordia

  Õigusabi

  Liitumise aasta:
  2013

  Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi

  Advokaadibüroo LMP

  Õigusabi

  Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi

  AFS IT Services Estonia

  Infotehnoloogia

  Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Alexela Kontserdimaja

  Kontserdisaal

  Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest

  Tegevuse kirjeldus:
  Kontserdisaal

  Andmevara

  Infotehnoloogia ettevõte

  Tegevuse kirjeldus:
  Infotehnoloogia ettevõte

  Apek Digital

  Täislahendusi pakkuv disaini- ja veebiagentuur.

  Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest

  Liitumise aasta:
  2018

  Arista Executive Search

  Rahvusvaheline juhtide ja tippspetsialistide aktiivsele sihtotsingule ja hindamisele spetsialiseerunud ettevõte

  Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Aurora Yoga Studio

  Joogastuudio

  Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Aus Design

  Eetilise moe rõivabränd, mille asutaja on Reet Aus

  Tegevuse kirjeldus:
  Eetilise moe rõivabränd, mille asutaja on Reet Aus

  Babyland

  Väikelaste kaupade ja hooldustoodete jae- ja hulgimüük

  Tegevuse kirjeldus:
  Väikelaste kaupade ja hooldustoodete jae- ja hulgimüük

  Baltic Relocation Services

  Välismaalastest töötajate ja nende perede abistamine Balti riikidesse kolimisel

  Tegevuse kirjeldus:
  Välismaalastest töötajate ja nende perede abistamine Balti riikidesse kolimisel

  birkle IT logo, gloobus mosaiigi mustriga kollase, sinise ja rohelisega, kõrval kaldkirjas sinisega birkle, üleval nurgas IT

  birkle IT

  Liitumise aasta:
  2020

  Brand Manual

  Brändingu- ja teenusedisaini ettevõte

  Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Brightway

  Personali- ja värbamisteenused

  Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Tegevuse kirjeldus:
  Brightway Recruitment on kirglik personali -ja värbamisteenuseid pakkuv ettevõte. Meie märksõnadeks on: hoolivus, usaldusväärsus ja läbipaistvus. Brightway kontor on iga kell avatud nii tööandjatele kui ööotsijatele.

  Cash On Go Ltd

  Tarbijakrediidiettevõte, mis pakub kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi finantslahendusi rõhuasetusega mobiilsetele tehnoloogiatele

  Tegevuse kirjeldus:
  Tarbijakrediidiettevõte, mis pakub kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi finantslahendusi rõhuasetusega mobiilsetele tehnoloogiatele

  Chalaro

  Reisikorraldus saksa keelt kõnelevatele turistidele

  Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Claudius Õigusbüroo

  Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades

  Tegevuse kirjeldus:
  Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades

  Club Hollywood

  Meelelahutus

  Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest

  Liitumise aasta:
  2014

  Tegevuse kirjeldus:
  Ööklubi, toitlustus, meelelahutus

  Creditstar Group

  Krediidindus

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2020

  Tegevuse kirjeldus:
  Creditstar Group on rahvusvaheline eraisikute finantseerimisettevõte.

  CyberCube logo. Roheline kuup ja hall tekst.

  Cyber Cube Analytics

  Infotehnoloogia

  Liitumise aasta:
  2020

  Deloitte

  Konsultatsiooniettevõte, mis pakub nõustamisteenuseid äritehingute, maksude, auditeerimise ja finantsvaldkonnas.

  Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  DPD Eesti

  Kogu Eestit ja Euroopat kattev pakiveovõrgustik

  Tegevuse kirjeldus:
  Kogu Eestit ja Euroopat kattev pakiveovõrgustik

  Default Thumbnail

  Edelweg

  Ehituslik projekteerimine, raamatupidamine, maksualane nõustamine

  Tegevuse kirjeldus:
  Ehituslik projekteerimine, raamatupidamine, maksualane nõustamine

  Eesti Energia

  Balti- ja Põhjamaade turul tegutsev rahvusvaheline energiaettevõte

  Tegevuse kirjeldus:
  Balti- ja Põhjamaade turul tegutsev rahvusvaheline energiaettevõte

  Enics Eesti

  Tööstuselektroonika tootmine

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2020

  Eolane Tallinn

  Elektroonika tootmis-, materjalide haldus- ning tootearendusteenuste pakkumine Eestis

  Tegevuse kirjeldus:
  Elektroonika tootmis-, materjalide haldus- ning tootearendusteenuste pakkumine Eestis

  Ericsson Eesti

  Tehas toodab kõrgtehnoloogiliste seadmete abil sidevõrgu tugijaamu, mis teevad võimalikuks tipptasemel andmeside edastuse maailmas

  Tegevuse kirjeldus:
  Tehas toodab kõrgtehnoloogiliste seadmete abil sidevõrgu tugijaamu, mis teevad võimalikuks tipptasemel andmeside edastuse maailmas

  Erply

  Äritarkvara teenus

  Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Tegevuse kirjeldus:
  Erply äritarkvara on loodud pühendumuse ja innovatiivse mõtlemisega ning igaüks Erply mitmekesisest ja rahvusvahelisest kollektiivist panustab ettevõtte eduloosse kirega. Erply ülemaailmse edu taga on just töötajate ja tuhandete klientide võrdne kohtlemine ja vastastikune austus – Erply jaoks on ühesuguse tähtsusega nii suurklient kui ka väikeettevõtja. Erply väärtustab kõrgelt mitmekesisust, sest just tänu sellele on nad suutnud kasvada ja edu saavutada.

  Estanc

  Tootmine

  Liitumise aasta:
  2018

  Tegevuse kirjeldus:
  Protsessitehnikat valmistav ettevõte

  ETS Logistics

  Rahvusvaheline transport

  Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvaheline transport

  Fifaa

  Reklaamrõivaste- ja meenete tootmine ning jae- ja hulgimüük

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Grant Thornton Baltic

  Ärikonsultatsioon

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2020

  Tegevuse kirjeldus:
  Grant Thornton Baltic on üks Baltikumi juhtivamaid auditeerimise, raamatupidamise ning maksu-, õigus-, finants- ja ärinõustamisteenuseid pakkuv ettevõte.

  Havi Logistics

  Logistika

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Logistika, laonduse- ja transporditeenuse pakkumine

  Henkel Balti

  Ehituskeemia müük

  Tegevuse kirjeldus:
  Ehituskeemia müük

  HML Project Management

  Konsultatsioonid projektijuhtimise, rahavoogude juhtimise, ehituse ja lepingute valdkonnas

  Tegevuse kirjeldus:
  Konsultatsioonid projektijuhtimise, rahavoogude juhtimise, ehituse ja lepingute valdkonnas

  Hoolekandeteenused

  Riigile kuuluv äriühing, mis pakub hoolekandeteenuseid üle Eesti.

  Tegevuse kirjeldus:
  Riigile kuuluv äriühing, mis pakub hoolekandeteenuseid üle Eesti.

  If P&C Insurance

  Eesti vanim kindlustusfirma, pakub kahjukindlustusteenust

  Tegevuse kirjeldus:
  Eesti vanim kindlustusfirma, pakub kahjukindlustusteenust

  Ilusalong Beautiq

  Iluteenindus

  Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Ilusalong Tallinnas, Kristiine linnaosas

  Instar EBC

  Tööandja bränding

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Ettevõte, mille tegevusalaks on tööandja brändingu alaste konsultatsioonide pakkumine Eestis, Lätis ja Leedus

  IPF Digital

  Krediidindus

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2020

  Tegevuse kirjeldus:
  IPF Digital on krediidiettevõte, mis on Eestis tuntud kaubamärgi Credit24 kaudu.

  Default Thumbnail

  Kaminapuud

  Pliidi- ja ahjupuude müük

  Tegevuse kirjeldus:
  Pliidi- ja ahjupuude müük

  Kaubamaja AS

  Jaekaubandus, kaubamajad Tallinnas ja Tartus

  Tegevuse kirjeldus:
  Jaekaubandus, kaubamajad Tallinnas ja Tartus

  Kontuur Leo Burnett

  Turunduskommunikatsioon

  Tegevuse kirjeldus:
  Turunduskommunikatsioon

  Kõue mõis

  Butiikhotell, restoran, ürituste-, koolitus- ja kunstikeskus, looduse kaitseala.

  Tegevuse kirjeldus:
  Butiikhotell, restoran, ürituste-, koolitus- ja kunstikeskus, looduse kaitseala.

  L ́Oreal Baltics

  Ilutoodete müük

  Tegevuse kirjeldus:
  Ilutoodete müük

  La Muu

  Ökojäätise tootmine

  Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Tegevuse kirjeldus:
  La Muu AS on Eesti esimene ökojäätiste tootja, kes alustas tegevust 2012. aastal, kasvades kiirelt üheks Eesti armastatuimaks jäätisebrändiks.

  LVLup logo, punane tekst halli varjuga pikslilises stiilis.

  LVLup! videomängude muuseum

  Liitumise aasta:
  2020

  Mäluabi

  Mälutreeningud

  Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Mälutreeningute koolituspäevad gruppidele,asutustele,ettevõtetele

  Manpower

  Töötajate värbamine ja renditeenus

  Tegevuse kirjeldus:
  Töötajate värbamine ja renditeenus

  Microsoft Estonia

  Microsofti toodete ja teenuste müük, hooldus

  Tegevuse kirjeldus:
  Microsofti toodete ja teenuste müük, hooldus

  Miltton JLP

  Kommunikatsioon ja brändijuhtimine

  Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsioon ja brändijuhtimine

  MoveMyTalent

  Värbamine ja tööjõuvahendus

  Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest

  Liitumise aasta:
  2020

  Tegevuse kirjeldus:
  MoveMyTalent on suurima kogemusega tööjõu globaalse ümberpaigutamise ettevõte Eestis.

  My City Hotel

  Hotellindus

  Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest

  Liitumise aasta:
  2018

  Tegevuse kirjeldus:
  Tallinna vanalinnas asuv neljatärnihotell

  Nielsen Eesti

  Tarbijauuringud, turu-uuringud

  Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Nielsen uurib tarbijaid enam kui 100 riigis, et pakkuda kõige täpsemat ülevaadet ülemaailmsetest trendidest ja tarbimisharjumustest.

  Nordea Bank Abp Eesti filiaal

  Finantsettevõte

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Tegevuse kirjeldus:
  Nordea Grupi teeninduskeskus Eestis

  Nordic Hotels

  Äri-, konverentsi- ja majutusteenust pakkuv hotellikett

  Tegevuse kirjeldus:
  Äri-, konverentsi- ja majutusteenust pakkuv hotellikett

  Novartis Baltics Eesti filiaal

  Farmaatsia, juhtimisalane nõustamine

  Tegevuse kirjeldus:
  Farmaatsia, juhtimisalane nõustamine

  Odeon logo stiliseeritud kirjas tekst ODEON.

  Odeon Bar

  Liitumise aasta:
  2020

  Default Thumbnail

  Õigusnõu

  Õigusabi ja -nõu

  Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi ja -nõu

  Original Sokos Hotel Viru ja Solo Sokos Hotel Estonia

  Majutus-, toitlustus-ja konverentsiteenused

  Tegevuse kirjeldus:
  Majutus-, toitlustus-ja konverentsiteenused

  Philip Morris Eesti

  Tubakatoodete müük ja tootmine

  Tegevuse kirjeldus:
  Tubakatoodete müük ja tootmine

  Pipedrive

  Kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse.

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2018

  Tegevuse kirjeldus:
  Pipedrive on 2010. aastal kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kiiresti kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse. Pipedrive’i müügitööriist aitab müügiinimestel visualiseerida nende tööprotsessi ja keskenduda tegevustele, mis viivad tehinguid edasi. Pipedrive’i kasutavad enam kui 75 000 ettevõtet 170 riigis üle kogu maailma. Ettevõtte kontorites New York’is, Lissabonis, Londonis, Tallinnas ja Tartus töötab 400 inimest.

  Playtech

  Infotehnoloogia

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2020

  Tegevuse kirjeldus:
  Playtech on rahvusvaheline infotehnoloogiaettevõte.

  Default Thumbnail

  PRilmar

  Kommunikatsioon

  Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte

  Prisma Peremarket

  Jaekaubandus

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Põhjamaade juurtega Eesti turul tegutsev hüpermarketite kaubanduskett

  Proekspert

  Tarkvaraarendus

  Tegevuse kirjeldus:
  Tarkvaraarendus

  Rehviparadiis

  Rehvide müük

  Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest

  Liitumise aasta:
  2013

  Tegevuse kirjeldus:
  Rehvide jae - ja hulgimüük

  Ruthie Belle

  Jaekaubandus

  Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Salmo & Luts

  Kalastus- ja matkatarvete hulgi- ja jaemüük, hooldus

  Tegevuse kirjeldus:
  Kalastus- ja matkatarvete hulgi- ja jaemüük, hooldus

  SEB Pank

  Finantsteenuseid pakkuv ettevõte

  Tegevuse kirjeldus:
  Finantsteenuseid pakkuv ettevõte

  Selver

  Super- ja hüpermarketite kett, AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte

  Tegevuse kirjeldus:
  Super- ja hüpermarketite kett, AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte

  Skype Technologies

  Kommunikatsioonilahendused, Microsoft Corp.-i allüksus

  Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsioonilahendused, Microsoft Corp.-i allüksus

  SOL Baltics

  Kinnisvara korrashoid

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2020

  Tegevuse kirjeldus:
  SOL on rahvusvaheline kinnisvara korrashoidu ja tugiteenuseid pakkuv ettevõte.

  Sõsar (Puhas Eesti Loodus)

  Sõsar loob Eesti pärimusmeditsiinist inspireeritud looduskosmeetikat puhtast kodumaisest toorainest

  Tegevuse kirjeldus:
  Sõsar loob Eesti pärimusmeditsiinist inspireeritud looduskosmeetikat puhtast kodumaisest toorainest

  Stell

  Stell on suure kogemustepagasiga ettevõte, mis pakub kinnisvarakeskkonna juhtimise teenuseid kogu Eestis.

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2014

  Sushimon

  Jaapani toidu kohvik, catering ja koolitused

  Tegevuse kirjeldus:
  Jaapani toidu kohvik, catering ja koolitused

  Swedbank

  Rootsi päritolu rahvusvahelise panganduskontserni Eesti sõsarettevõte

  Tegevuse kirjeldus:
  Rootsi päritolu rahvusvahelise panganduskontserni Eesti sõsarettevõte

  Telia Eesti

  Telekommunikatsiooniettevõte, mis muudab tehnoloogia abil inimeste elu lihtsamaks ja mugavamaks.

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2018

  Thorgate

  Infotehnoloogia ettevõte

  Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Tegevuse kirjeldus:
  Thorgate on veebidisaini ja -konsultatsiooniettevõte, mis tegutseb Londonis, Oslos ja Tallinnas.

  Tieto Estonia

  Täislahendusi pakkuv IT- ettevõte

  Tegevuse kirjeldus:
  Täislahendusi pakkuv IT- ettevõte

  Transcom Eesti

  Rahvusvaheline klienditeeninduskeskus

  Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvaheline klienditeeninduskeskus

  Transferwise Ltd.

  Rahvusvahelisi rahaülekandeid teostav ettevõte

  Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvahelisi rahaülekandeid teostav ettevõte

  Vanalinna Ehitus

  Ehitus

  Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest

  Liitumise aasta:
  2020

  Tegevuse kirjeldus:
  OÜ Vanalinna Ehitus on 2001. aastal asutatud Eesti ehitusettevõte, mille tegevuspiirkond on Eesti, Soome ja Rootsi. Ettevõtte põhitegevusalad on ehituslik peatöövõtt, fassaaditööd, maalritööd ja puidu restaureerimine.

  Via 3L

  Logistika

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2020

  Tegevuse kirjeldus:
  Via 3L on grupp juhtivaid ettevõtteid Balti regioonis, kelle põhivaldkonnaks on lepingulise logistika ja rahvusvahelise transpordi teenuste osutamine.

  Wolt

  Toidu tellimise ja avastamise platvorm

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Tegevuse kirjeldus:
  Wolt on äpp, mille kaudu toitu tellida ja uusi maitseid avastada.

  Wunder

  Infotehnoloogia

  Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest

  Liitumise aasta:
  2020

  Tegevuse kirjeldus:
  Wunder on Eestis, Lätis ja Soomes tegutsev IT-ettevõte.

  Your Brand Up Studio

  Aitab suuremaid ja väiksemaid ettevõtteid müügi ja loovate turunduslahendustega.

  Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest

  Liitumise aasta:
  2018

  Avaliku sektori organisatsioonid

  Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

  Tööealistele erivajadustega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumine, rehabilitatsioonivaldkonna arendamine

  Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest

  Liitumise aasta:
  2014

  Tegevuse kirjeldus:
  Tööealistele erivajadustega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumine, rehabilitatsioonivaldkonna arendamine

  British Embassy Tallinn

  Suurbritannia Suursaatkond Eestis

  Tegevuse kirjeldus:
  Suurbritannia Suursaatkond Eestis

  Eesti Keele Instituut

  Eesti keele uurimise ja arendamisega tegelev teadus- ja arendusasutus

  Tegevuse kirjeldus:
  Eesti keele uurimise ja arendamisega tegelev teadus- ja arendusasutus

  Eesti Noorsooteater

  Noore vaataja teater

  Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Tegevuse kirjeldus:
  Eesti Noorsooteater on noore vaataja teater, mis kujundab noore inimese kultuuriruumi, avardab tema tajusid, peegeldab tema maailmatunnetust, aitab tundma õppida iseennast ja maailma. Teatri juurde kuuluvad ka Nukuteatrimuuseum ja Rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff, mis moodustavad teatriga sünergilise terviku.

  EASi logo sinine

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

  Liitumise aasta:
  2020

  Häirekeskus

  Riiklik hädaabiteenus

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Tegevuse kirjeldus:
  Häirekeskus on hädaolukorras esimene abistaja. Vastame numbril 112 aastas ligikaudu miljonile hädaabiteatele, olles nii tähtsaim lüli abivajaja ja abiandjate vahel. Häirekeskuse töötajad panustavad ööpäevaringselt turvalisema elukeskkonna loomisesse juhtides kiirabi, päästjad ja politsei abivajajateni.

  Hiiumaa vald

  Hiiumaa vald on kogu maakonda hõlmav omavalitsus ja Hiiumaa suurim tööandja

  Liitumise aasta:
  2019

  Hollandi suursaatkonnd logo, Hollandi riigivapp sinisega ja must tekst Kingdom of the Netherlands

  Hollandi Suursaatkond

  Liitumise aasta:
  2020

  International School of Estonia

  Inglise õppekeelega lasteaed ja üldhariduskool lastele vanuses 3-19 aastat.

  Tegevuse kirjeldus:
  Inglise õppekeelega lasteaed ja üldhariduskool lastele vanuses 3-19 aastat.

  Keskkonaagentuuri logo, kolm sinist lõvi ja paremal must tekst Keskkonnaagentuur.

  Keskkonnaagentuur

  Liitumise aasta:
  2020

  Kodanikuühiskonna Sihtkapital

  Vabaühenduste toetus-, arendus- ja tugikeskus

  Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest

  Tegevuse kirjeldus:
  Vabaühenduste toetus-, arendus- ja tugikeskus

  Kultuuriministeerium

  Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel

  Tegevuse kirjeldus:
  Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel

  Patendiameti logo, sinised kolm lõvi ja mis tekst Patendiamet.

  Patendiamet

  Liitumise aasta:
  2020

  Sotsiaalkindlustusamet

  Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, erinevate sotsiaalhüvitiste väljamaksmine ja teenuste osutamine

  Tegevuse kirjeldus:
  Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, erinevate sotsiaalhüvitiste väljamaksmine ja teenuste osutamine

  Sotsiaalministeerium

  Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks

  Tegevuse kirjeldus:
  Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks

  Tallinna Teletorn

  Turismi-, kultuuri- ja vaba aja teenuste pakkumine Tallinna Teletornis

  Tegevuse kirjeldus:
  Turismi-, kultuuri- ja vaba aja teenuste pakkumine Tallinna Teletornis

  Tööinspektsioon

  Töökeskkond, töösuhted

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.

  Töötukassa

  Töötuskindlustuse korraldamine ja tööpoliitika elluviimine

  Tegevuse kirjeldus:
  Töötuskindlustuse korraldamine ja tööpoliitika elluviimine

  Ugala Teater

  Näitekunst

  Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest

  Liitumise aasta:
  2016

  Tegevuse kirjeldus:
  Kutseline draamateater Viljandis

  Vabaühendused

  E-riigi Akadeemia

  Valitsemine

  Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest

  Liitumise aasta:
  2020

  Tegevuse kirjeldus:
  E-riigi Akadeemia on 2002. aastal loodud sihtasutus, mis aitab valitsustel suurendada valitsemise tõhusust ja jätkusuutlikkust ning parendada demokraatlikke protsesse IKT toel.

  Eesti Inimõiguste Keskus

  Inimõiguste kaitse

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon

  Eesti Juristide Liit

  Demokraatliku õigusriigi ja kodanikuühiskonna eest seisja ning juristi kutse edendaja ja väärtustaja

  Tegevuse kirjeldus:
  Demokraatliku õigusriigi ja kodanikuühiskonna eest seisja ning juristi kutse edendaja ja väärtustaja

  Eesti LGBT Ühing

  LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste eestkoste ja toetamine, teavitustöö ja koolitamine

  Tegevuse kirjeldus:
  LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste eestkoste ja toetamine, teavitustöö ja koolitamine

  Eesti Noorsootöötajate Kogu logo, sinine kohver ja sinine tekst Eesti Noorsootöötajate Kogu

  Eesti Noorsootöötajate Kogu

  Liitumise aasta:
  2020

  Eesti Pagulasabi

  Kompetentsikeskus rände ja lõimumise teemal

  Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest

  Liitumise aasta:
  2016

  Tegevuse kirjeldus:
  Tugiteenused rahvusvahelise kaitse saajatele Eestis, humanitaarabi oma kodudest põgenenud inimestele

  Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

  Inimeste juhtimise arendamine Eesti ettevõtetes

  Tegevuse kirjeldus:
  Inimeste juhtimise arendamine Eesti ettevõtetes

  Eesti Puuetega Inimeste Koda

  Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostöö- ning koordinatsiooniorgan

  Tegevuse kirjeldus:
  Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostöö- ning koordinatsiooniorgan

  Eesti Seksuaaltervise Liit

  Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis.

  Tegevuse kirjeldus:
  Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis.

  Eesti Skautide Ühing

  Noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon

  Tegevuse kirjeldus:
  Noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon

  Etnoweb

  Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide kataloog, uudiste portaal, sündmuste kalender ja

  Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide kataloog, uudiste portaal, sündmuste kalender ja

  Helpific MTÜ

  Veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid

  Tegevuse kirjeldus:
  Veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid

  Kaubandus-Tööstuskoda

  Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.

  Tegevuse kirjeldus:
  Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.

  Korruptsioonivaba Eesti logo, tekst sinisega Transparency International ja Korruptsioonivaba Eesti selle all.

  Korruptsioonivaba Eesti

  Liitumise aasta:
  2020

  Kuldliiga

  Spetsialistide võrgustik

  Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Kogenud juhtide ja tunnustatud oma ala spetsialistide üle-Eestiline võrgustik

  Looduselust MTÜ

  Hariduslike telesaadete tootja, naiste tehnikaportaali Accelerista väljaandja

  Tegevuse kirjeldus:
  Hariduslike telesaadete tootja, naiste tehnikaportaali Accelerista väljaandja

  Luidja tsirkusetalu logo: värviline pilt tsirkusetelgist tähistaeva taustal, hele kiri Luidja tsirkusetalu esiplaanil.

  Luidja tsirkusetalu

  Liitumise aasta:
  2020

  MTÜ Loomus

  Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon.

  Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest

  Liitumise aasta:
  2018

  Tegevuse kirjeldus:
  Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon. Loomuse eesmärkideks on loomatemaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas, loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamine, loomakaitsepoliitika kujundamine.

  Noored Sotsiaaldemokraadid

  Poliitiline noorteühendus

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Pille Lille Muusikute Fond

  Andekate muusikute toetuseks loodud fond

  Tegevuse kirjeldus:
  Andekate muusikute toetuseks loodud fond

  Sotsiaaldemokraatlik Erakond

  Poliitiline erakond

  Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest

  Liitumise aasta:
  2019

  Spordiklubi Meduus

  Sport

  Liitumise aasta:
  2017

  Tegevuse kirjeldus:
  Klubi koondab enda alla erivajadustega ujumishuvilisi

  Vabaühenduste Liit

  Vabaühenduste ühistegevuse arendamine

  Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest

  Liitumise aasta:
  2016

  Tegevuse kirjeldus:
  EMSL-i eesmärgiks on Eesti vabaühenduste ühistegevuse arendamine, liikmete ühishuvide eest seismine, heade tavade levitamine ning avalikkuse ja oma liikmete kaasamine kodanikuühiskonna arendamisse.