Mitmekesisuse kokkulepe

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad kogukonna, et ühiselt jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt. Lisaks kaks korda aastas toimuvatele pidulikele kokkuleppega liitumise üritustele toimuvad kohtumised, kus ettevõtted saavad kodumaiseid ja välismaiseid kogemusi jagada ning nendest õppida.

Mitmekesisuse kokkulepe algatati Eestis 2012. aastal Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise edendamise projekti “Erinevus rikastab” raames, mida kaasrahastasid Euroopa Komisjon, sotsiaalministeerium ja TTÜ õiguse instituut. Nüüdseks koordineerib kokkuleppe võrgustiku tegevusi Eesti Inimõiguste Keskus.

Mitmekesisuse kokkuleppe tekst

Võttes arvesse Eesti ühiskonna mitmekesisust; teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ettevõtete ja organisatsioonide edu tagamisel, sealhulgas innovatsiooni ja loovuse edendamisel, uute ja senisest erinevate klientide ja äripartnerite leidmisel ning kiirel reageerimisel muutustele; tuletades meelde, et põhiseaduse ja teiste seaduste kohaselt on igasugune diskrimineerimine keelatud;

oleme kokku leppinud järgnevas:

 • Väärtustame oma organisatsioonis teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet.
 • Tõstame organisatsiooni juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise.
 • Edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.
 • Teeme pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas.
 • Kaitseme oma töötajaid diskrimineerimise eest.
 • Teavitame töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel.
 • Loome oma organisatsioonis töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise.
 • Sõnastame oma organisatsioonis põhimõtted võrdse kohtlemise valdkonna edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks ning tagame nende järjepideva ja tulemusliku edendamise viisil, mis kaasab erineva tausta, kvalifikatsiooni ja kogemusega töötajaid.
 • Jälgime regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist.
 • Anname teada nii töötajatele, klientidele kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel.

Tänaseks on kokkuleppega liitunud juba üle 120 ettevõtte, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühenduse.

Kui soovid kokkuleppe kohta lisainfot või kaalud liitumist, siis võta julgelt ühendust

Kokkuleppega liitumine ja KKK

Kes võivad kokkuleppega liituda?

Liituma on oodatud ettevõtted ning avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid.

Miks ma peaks kokkuleppega liituma?

Kokkuleppega liitumine on vabatahtlik. Ettevõte või organisatsioon, kes kokkuleppega liitub, kinnitab, et väärtustab mitmekesisuse kokkuleppe tekstis olevaid põhimõtteid ning tegutseb nende alusel. Kokkuleppe tekstiga saab tutvuda siin.

Kuidas liitumine praktilisel tasandil välja näeb?

Liitumiseks palume esmalt läbi lugeda mitmekesisuse kokkuleppe tekst ning seejärel tasub täita allolev liitumisvorm või võtta ühendust muul moel. Üldjuhul on järgmiseks sammuks kohtumine, mille käigus saab potentsiaalne liituja ülevaate kokkuleppe ajaloost, olemusest, võimalustest ning vastused kõikidele teistele võimalikele küsimustele. 1-2 korda aastas toimub kokkuleppe avalik allkirjastamisüritus, kus annavad oma allkirja kokkuleppe tekstile kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes on avaldanud soovi selle aastanumbri sees liituda.

Mida annab liitujale kokkuleppega ühinemine?

Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid moodustavad võrgustiku, mille kaudu jagatakse parimaid praktikaid ning räägitakse ühiskonnas kaasa mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemadel. Samuti pakub kokkulepe oma liikmetele tasuta võimalusi osaleda koolitustel, seminaridel, töötubades ning suhelda oma ala parimate asjatundjatega.

Kas liitumise ja võrgustikus osalemise eest tuleb maksta?

Nii liitumine kui osalemine üritustel on liitunute jaoks tasuta. Samas on kõigil liikmetel võimalik soovi korral omalt poolt panustada võrgustiku paremasse toimimisse läbi tasuta teenuste (näiteks ruumid) ja vabatahtliku töö (näiteks abistada mõne ürituse korraldamise juures).

Logo kasutamine

Kokkuleppe liikmel on õigus kasutada kokkuleppe logo oma erinevates dokumentides, töökuulutustel, ürituste käigus jne. Ainsaks kriteeriumiks on, et kasutaksite logo kontekstis, mis ei lähe vastuollu mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte väärtustega. Logo kasutamist kuidagi eraldi kellegagi kooskõlastama ei pea. Erinevates värvides ja formaatides logod leiab siit.

 


 

Liitumisvorm

 

 Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid

Ettevõtted

Aasa Global

Krediidindus

aasaglobal.com
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tarbimislaenu pakkuv ettevõte

AASK Consult

Supervisioon, coaching ja koolitused

aask.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Supervisioon, coaching ja koolitused

Adcash

Oma reklaamiplatvormi kaudu veebi- ja mobiilireklaami teenuseid pakkuv ettevõte

adcash.ee
 • Liitumise aasta:
  2015
 • Tegevuse kirjeldus:
  Oma reklaamiplatvormi kaudu veebi- ja mobiilireklaami teenuseid pakkuv ettevõte

ADM Interactive

Infotehnoloogia ettevõte

adm.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Digilahenduste agentuur

Advokaadibüroo Concordia

Õigusabi

concordia.ee
 • Liitumise aasta:
  2013
 • Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi

Advokaadibüroo LMP

Õigusabi

lmp.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi

AFS IT Services Estonia

itarvato.com
 • Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

Alexela Kontserdimaja

Kontserdisaal

tallinnconcerthall.com
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kontserdisaal

Andmevara

Infotehnoloogia ettevõte

andmevara.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Infotehnoloogia ettevõte

Apek Digital

Täislahendusi pakkuv disaini- ja veebiagentuur.

apek.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018

Arista Executive Search

Rahvusvaheline juhtide ja tippspetsialistide aktiivsele sihtotsingule ja hindamisele spetsialiseerunud ettevõte

aristaexecutive.com/et
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

Aurora Yoga Studio

Joogastuudio

aurorayoga.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

Aus Design

Eetilise moe rõivabränd, mille asutaja on Reet Aus

reetaus.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eetilise moe rõivabränd, mille asutaja on Reet Aus

Babyland

Väikelaste kaupade ja hooldustoodete jae- ja hulgimüük

beebi.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Väikelaste kaupade ja hooldustoodete jae- ja hulgimüük

Baltic Relocation Services

Välismaalastest töötajate ja nende perede abistamine Balti riikidesse kolimisel

 • Tegevuse kirjeldus:
  Välismaalastest töötajate ja nende perede abistamine Balti riikidesse kolimisel

Brand Manual

Brändingu- ja teenusedisaini ettevõte

thebrandmanual.com
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

Brightway

Personali- ja värbamisteenused

brightway.careers/?lang=et
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Brightway Recruitment on kirglik personali -ja värbamisteenuseid pakkuv ettevõte. Meie märksõnadeks on: hoolivus, usaldusväärsus ja läbipaistvus. Brightway kontor on iga kell avatud nii tööandjatele kui ööotsijatele.

Cash On Go Ltd

Tarbijakrediidiettevõte, mis pakub kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi finantslahendusi rõhuasetusega mobiilsetele tehnoloogiatele

cashongo.co.uk
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tarbijakrediidiettevõte, mis pakub kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi finantslahendusi rõhuasetusega mobiilsetele tehnoloogiatele

Chalaro

Reisikorraldus saksa keelt kõnelevatele turistidele

 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

Claudius Õigusbüroo

Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades

claudiuslaw.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades

Club Hollywood

Meelelahutus

clubhollywood.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2014
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ööklubi, toitlustus, meelelahutus

Creditstar Group

creditstar.com
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2020
 • Tegevuse kirjeldus:
  Creditstar Group on rahvusvaheline eraisikute finantseerimisettevõte.

Deloitte

Konsultatsiooniettevõte, mis pakub nõustamisteenuseid äritehingute, maksude, auditeerimise ja finantsvaldkonnas.

www2.deloitte.com/ee/en.html
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

DPD Eesti

Kogu Eestit ja Euroopat kattev pakiveovõrgustik

dpd.com/ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kogu Eestit ja Euroopat kattev pakiveovõrgustik
Default Thumbnail

Edelweg

Ehituslik projekteerimine, raamatupidamine, maksualane nõustamine

 • Tegevuse kirjeldus:
  Ehituslik projekteerimine, raamatupidamine, maksualane nõustamine

Eesti Energia

Balti- ja Põhjamaade turul tegutsev rahvusvaheline energiaettevõte

energia.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Balti- ja Põhjamaade turul tegutsev rahvusvaheline energiaettevõte

Enics Eesti

Tööstuselektroonika tootmine

enics.com/estonia
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2020

Eolane Tallinn

Elektroonika tootmis-, materjalide haldus- ning tootearendusteenuste pakkumine Eestis

eolane.com/en/abou t-eolane/locations-our- network/149-eolane- tallinn.html
 • Tegevuse kirjeldus:
  Elektroonika tootmis-, materjalide haldus- ning tootearendusteenuste pakkumine Eestis

Ericsson Eesti

Tehas toodab kõrgtehnoloogiliste seadmete abil sidevõrgu tugijaamu, mis teevad võimalikuks tipptasemel andmeside edastuse maailmas

ericsson.com/ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tehas toodab kõrgtehnoloogiliste seadmete abil sidevõrgu tugijaamu, mis teevad võimalikuks tipptasemel andmeside edastuse maailmas

Erply

Äritarkvara teenus

ee.erply.com
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Erply äritarkvara on loodud pühendumuse ja innovatiivse mõtlemisega ning igaüks Erply mitmekesisest ja rahvusvahelisest kollektiivist panustab ettevõtte eduloosse kirega. Erply ülemaailmse edu taga on just töötajate ja tuhandete klientide võrdne kohtlemine ja vastastikune austus – Erply jaoks on ühesuguse tähtsusega nii suurklient kui ka väikeettevõtja. Erply väärtustab kõrgelt mitmekesisust, sest just tänu sellele on nad suutnud kasvada ja edu saavutada.

Estanc

Tootmine

estanc.ee
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Protsessitehnikat valmistav ettevõte

ETS Logistics

Rahvusvaheline transport

etslogistika.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvaheline transport

Fifaa

Reklaamrõivaste- ja meenete tootmine ning jae- ja hulgimüük

fifaa.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

Grant Thornton Baltic

grantthornton.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2020
 • Tegevuse kirjeldus:
  Grant Thornton Baltic on üks Baltikumi juhtivamaid auditeerimise, raamatupidamise ning maksu-, õigus-, finants- ja ärinõustamisteenuseid pakkuv ettevõte.

Havi Logistics

Logistika

havi.com
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Logistika, laonduse- ja transporditeenuse pakkumine

Henkel Balti

Ehituskeemia müük

henkel.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ehituskeemia müük

HML Project Management

Konsultatsioonid projektijuhtimise, rahavoogude juhtimise, ehituse ja lepingute valdkonnas

hml.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Konsultatsioonid projektijuhtimise, rahavoogude juhtimise, ehituse ja lepingute valdkonnas

Hoolekandeteenused

Riigile kuuluv äriühing, mis pakub hoolekandeteenuseid üle Eesti.

hoolekandeteenused.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Riigile kuuluv äriühing, mis pakub hoolekandeteenuseid üle Eesti.

If P&C Insurance

Eesti vanim kindlustusfirma, pakub kahjukindlustusteenust

if.ee/eraklient
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eesti vanim kindlustusfirma, pakub kahjukindlustusteenust

Ilusalong Beautiq

Iluteenindus

beautiq.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ilusalong Tallinnas, Kristiine linnaosas

Instar EBC

Tööandja bränding

instar.ee
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ettevõte, mille tegevusalaks on tööandja brändingu alaste konsultatsioonide pakkumine Eestis, Lätis ja Leedus

IPF Digital

ipfdigital.com/#
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2020
 • Tegevuse kirjeldus:
  IPF Digital on krediidiettevõte, mis on Eestis tuntud kaubamärgi Credit24 kaudu.
Default Thumbnail

Kaminapuud

Pliidi- ja ahjupuude müük

kaminapuud.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Pliidi- ja ahjupuude müük

Kaubamaja AS

Jaekaubandus, kaubamajad Tallinnas ja Tartus

kaubamaja.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Jaekaubandus, kaubamajad Tallinnas ja Tartus

Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.

koda.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.

Kontuur Leo Burnett

Turunduskommunikatsioon

kontuur.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Turunduskommunikatsioon

Kõue mõis

Butiikhotell, restoran, ürituste-, koolitus- ja kunstikeskus, looduse kaitseala.

kau.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Butiikhotell, restoran, ürituste-, koolitus- ja kunstikeskus, looduse kaitseala.

L ́Oreal Baltics

Ilutoodete müük

loreal-paris.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ilutoodete müük

La Muu

Ökojäätise tootmine

lamuu.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  La Muu AS on Eesti esimene ökojäätiste tootja, kes alustas tegevust 2012. aastal, kasvades kiirelt üheks Eesti armastatuimaks jäätisebrändiks.

Mäluabi

Mälutreeningud

facebook.com/malutreener
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Mälutreeningute koolituspäevad gruppidele,asutustele,ettevõtetele

Manpower

Töötajate värbamine ja renditeenus

humanage.manpower.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Töötajate värbamine ja renditeenus

Microsoft Estonia

Microsofti toodete ja teenuste müük, hooldus

microsoft.com/et-ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Microsofti toodete ja teenuste müük, hooldus

Miltton JLP

Kommunikatsioon ja brändijuhtimine

jlp.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsioon ja brändijuhtimine

MoveMyTalent

movemytalent.com
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2020
 • Tegevuse kirjeldus:
  MoveMyTalent on suurima kogemusega tööjõu globaalse ümberpaigutamise ettevõte Eestis.

My City Hotel

Hotellindus

mycityhotel.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tallinna vanalinnas asuv neljatärnihotell

Nielsen Eesti

Tarbijauuringud, turu-uuringud

nielsen.com/ee/et.html
 • Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Nielsen uurib tarbijaid enam kui 100 riigis, et pakkuda kõige täpsemat ülevaadet ülemaailmsetest trendidest ja tarbimisharjumustest.

Nordea Bank Abp Eesti filiaal

Finantsettevõte

nordea.pl/noc/en/estonia
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Nordea Grupi teeninduskeskus Eestis

Nordic Hotels

Äri-, konverentsi- ja majutusteenust pakkuv hotellikett

nordichotels.eu
 • Tegevuse kirjeldus:
  Äri-, konverentsi- ja majutusteenust pakkuv hotellikett

Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal

Farmaatsia, juhtimisalane nõustamine

novartis.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Farmaatsia, juhtimisalane nõustamine
Default Thumbnail

Õigusnõu

Õigusabi ja -nõu

lawconsult.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi ja -nõu

Original Sokos Hotel Viru ja Solo Sokos Hotel Estonia

Majutus-, toitlustus-ja konverentsiteenused

sokoshotels.fi/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Majutus-, toitlustus-ja konverentsiteenused

Philip Morris Eesti

Tubakatoodete müük ja tootmine

pmi.com/marketpages/Pages/market_et_ee.aspx
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tubakatoodete müük ja tootmine

Pipedrive

Kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse.

pipedrive.com
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Pipedrive on 2010. aastal kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kiiresti kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse. Pipedrive’i müügitööriist aitab müügiinimestel visualiseerida nende tööprotsessi ja keskenduda tegevustele, mis viivad tehinguid edasi. Pipedrive’i kasutavad enam kui 75 000 ettevõtet 170 riigis üle kogu maailma. Ettevõtte kontorites New York’is, Lissabonis, Londonis, Tallinnas ja Tartus töötab 400 inimest.

Playtech

playtech.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2020
 • Tegevuse kirjeldus:
  Playtech on rahvusvaheline infotehnoloogiaettevõte.
Default Thumbnail

PRilmar

Kommunikatsioon

 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte

Prisma Peremarket

Jaekaubandus

prismamarket.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Põhjamaade juurtega Eesti turul tegutsev hüpermarketite kaubanduskett

Proekspert

Tarkvaraarendus

proekspert.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tarkvaraarendus

Rehviparadiis

Rehvide müük

maasturimatkad.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2013
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rehvide jae - ja hulgimüük

Ruthie Belle

ruthiebelle.com
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

Salmo & Luts

Kalastus- ja matkatarvete hulgi- ja jaemüük, hooldus

salmo.ee/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kalastus- ja matkatarvete hulgi- ja jaemüük, hooldus

SEB Pank

Finantsteenuseid pakkuv ettevõte

seb.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Finantsteenuseid pakkuv ettevõte

Selver

Super- ja hüpermarketite kett, AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte

selver.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Super- ja hüpermarketite kett, AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte

Skanska

Ehitusteenused

skanska.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ehitusteenused

Skype Technologies

Kommunikatsioonilahendused, Microsoft Corp.-i allüksus

skype.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsioonilahendused, Microsoft Corp.-i allüksus

SOL Baltics

sol.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2020
 • Tegevuse kirjeldus:
  SOL on rahvusvaheline kinnisvara korrashoidu ja tugiteenuseid pakkuv ettevõte.

Sõsar (Puhas Eesti Loodus)

Sõsar loob Eesti pärimusmeditsiinist inspireeritud looduskosmeetikat puhtast kodumaisest toorainest

 • Tegevuse kirjeldus:
  Sõsar loob Eesti pärimusmeditsiinist inspireeritud looduskosmeetikat puhtast kodumaisest toorainest

Stell

Stell on suure kogemustepagasiga ettevõte, mis pakub kinnisvarakeskkonna juhtimise teenuseid kogu Eestis.

stell.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2014

Sushimon

Jaapani toidu kohvik, catering ja koolitused

sushimon.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Jaapani toidu kohvik, catering ja koolitused

Swedbank

Rootsi päritolu rahvusvahelise panganduskontserni Eesti sõsarettevõte

swedbank.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rootsi päritolu rahvusvahelise panganduskontserni Eesti sõsarettevõte

Telia Eesti

Telekommunikatsiooniettevõte, mis muudab tehnoloogia abil inimeste elu lihtsamaks ja mugavamaks.

telia.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2018

Thorgate

Infotehnoloogia ettevõte

thorgate.eu
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Thorgate on veebidisaini ja -konsultatsiooniettevõte, mis tegutseb Londonis, Oslos ja Tallinnas.

Ticketpro Baltics

Piletimüük

 • Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest
 • Liitumise aasta:
  2014
 • Tegevuse kirjeldus:
  Piletimüügifirma

Tieto Estonia

Täislahendusi pakkuv IT- ettevõte

tieto.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Täislahendusi pakkuv IT- ettevõte

Transcom Eesti

Rahvusvaheline klienditeeninduskeskus

transcom.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvaheline klienditeeninduskeskus

Transferwise Ltd.

Rahvusvahelisi rahaülekandeid teostav ettevõte

transferwise.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvahelisi rahaülekandeid teostav ettevõte

Vanalinna Ehitus

Ehitus

vanalinnaehitus.ee/et
 • Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest
 • Liitumise aasta:
  2020
 • Tegevuse kirjeldus:
  OÜ Vanalinna Ehitus on 2001. aastal asutatud Eesti ehitusettevõte, mille tegevuspiirkond on Eesti, Soome ja Rootsi. Ettevõtte põhitegevusalad on ehituslik peatöövõtt, fassaaditööd, maalritööd ja puidu restaureerimine.

Via 3L

Logistika

via3l.eu
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2020
 • Tegevuse kirjeldus:
  Via 3L on grupp juhtivaid ettevõtteid Balti regioonis, kelle põhivaldkonnaks on lepingulise logistika ja rahvusvahelise transpordi teenuste osutamine.

Wolt

Toidu tellimise ja avastamise platvorm

wolt.com/et
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Wolt on äpp, mille kaudu toitu tellida ja uusi maitseid avastada.

Wunder

wunder.io
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2020
 • Tegevuse kirjeldus:
  Wunder on Eestis, Lätis ja Soomes tegutsev IT-ettevõte.

Your Brand Up Studio

Aitab suuremaid ja väiksemaid ettevõtteid müügi ja loovate turunduslahendustega.

brandup.studio
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018

Avaliku sektori organisatsioonid

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Tööealistele erivajadustega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumine, rehabilitatsioonivaldkonna arendamine

astangu.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest
 • Liitumise aasta:
  2014
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tööealistele erivajadustega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumine, rehabilitatsioonivaldkonna arendamine

British Embassy Tallinn

Suurbritannia Suursaatkond Eestis

gov.uk/world/organisations/british-embassy-tallinn.et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Suurbritannia Suursaatkond Eestis

Eesti Keele Instituut

Eesti keele uurimise ja arendamisega tegelev teadus- ja arendusasutus

eki.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eesti keele uurimise ja arendamisega tegelev teadus- ja arendusasutus

Häirekeskus

Riiklik hädaabiteenus

112.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Häirekeskus on hädaolukorras esimene abistaja. Vastame numbril 112 aastas ligikaudu miljonile hädaabiteatele, olles nii tähtsaim lüli abivajaja ja abiandjate vahel. Häirekeskuse töötajad panustavad ööpäevaringselt turvalisema elukeskkonna loomisesse juhtides kiirabi, päästjad ja politsei abivajajateni.

Hiiumaa vald

Hiiumaa vald on kogu maakonda hõlmav omavalitsus ja Hiiumaa suurim tööandja

vald.hiiumaa.ee
 • Liitumise aasta:
  2019

International School of Estonia

Inglise õppekeelega lasteaed ja üldhariduskool lastele vanuses 3-19 aastat.

ise.edu.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Inglise õppekeelega lasteaed ja üldhariduskool lastele vanuses 3-19 aastat.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Vabaühenduste toetus-, arendus- ja tugikeskus

kysk.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Tegevuse kirjeldus:
  Vabaühenduste toetus-, arendus- ja tugikeskus

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel

kul.ee/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel

NUKU teater ja muuseum

Noore vaataja teater

nuku.ee/et
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  NUKU on ajaloolises Tallinna vanalinnas paiknev noore vaataja teater, mis kujundab noore inimese kultuuriruumi, avardab ta tajusid, peegeldab maailmatunnetust, aitab tundma õppida iseennast ja maailma. NUKU juurde kuuluvad ka nukuteatrikunsti muuseum ja rahvusvaheline visuaalteatrifestival NuQ Treff, mis moodustavad teatriga sünergilise terviku.

Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, erinevate sotsiaalhüvitiste väljamaksmine ja teenuste osutamine

sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, erinevate sotsiaalhüvitiste väljamaksmine ja teenuste osutamine

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks

sm.ee/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks

Tallinna Teletorn

Turismi-, kultuuri- ja vaba aja teenuste pakkumine Tallinna Teletornis

teletorn.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Turismi-, kultuuri- ja vaba aja teenuste pakkumine Tallinna Teletornis

Tööinspektsioon

Töökeskkond, töösuhted

ti.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.

Töötukassa

Töötuskindlustuse korraldamine ja tööpoliitika elluviimine

tootukassa.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Töötuskindlustuse korraldamine ja tööpoliitika elluviimine

Ugala Teater

Näitekunst

ugala.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2016
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kutseline draamateater Viljandis

Vabaühendused

E-riigi Akadeemia

Valitsemine

 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2020
 • Tegevuse kirjeldus:
  E-riigi Akadeemia on 2002. aastal loodud sihtasutus, mis aitab valitsustel suurendada valitsemise tõhusust ja jätkusuutlikkust ning parendada demokraatlikke protsesse IKT toel.

Eesti Inimõiguste Keskus

Inimõiguste kaitse

humanrights.ee
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon

Eesti Juristide Liit

Demokraatliku õigusriigi ja kodanikuühiskonna eest seisja ning juristi kutse edendaja ja väärtustaja

juristideliit.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Demokraatliku õigusriigi ja kodanikuühiskonna eest seisja ning juristi kutse edendaja ja väärtustaja

Eesti LGBT Ühing

LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste eestkoste ja toetamine, teavitustöö ja koolitamine

lgbt.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste eestkoste ja toetamine, teavitustöö ja koolitamine

Eesti Pagulasabi

Kompetentsikeskus rände ja lõimumise teemal

pagulasabi.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2016
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tugiteenused rahvusvahelise kaitse saajatele Eestis, humanitaarabi oma kodudest põgenenud inimestele

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Inimeste juhtimise arendamine Eesti ettevõtetes

pare.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Inimeste juhtimise arendamine Eesti ettevõtetes

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostöö- ning koordinatsiooniorgan

epikoda.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostöö- ning koordinatsiooniorgan

Eesti Seksuaaltervise Liit

Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis.

amor.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis.

Eesti Skautide Ühing

Noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon

skaut.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon

Etnoweb

Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide kataloog, uudiste portaal, sündmuste kalender ja

etnoweb.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide kataloog, uudiste portaal, sündmuste kalender ja

Helpific MTÜ

Veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid

helpific.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid

Kuldliiga

Spetsialistide võrgustik

liiga.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kogenud juhtide ja tunnustatud oma ala spetsialistide üle-Eestiline võrgustik
Default Thumbnail

Looduselust MTÜ

Hariduslike telesaadete tootja, naiste tehnikaportaali Accelerista väljaandja

accelerista.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Hariduslike telesaadete tootja, naiste tehnikaportaali Accelerista väljaandja

MTÜ Loomus

Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon.

loomus.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon. Loomuse eesmärkideks on loomatemaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas, loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamine, loomakaitsepoliitika kujundamine.

Noored Sotsiaaldemokraadid

Poliitiline noorteühendus

noorsots.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

Pille Lille Muusikute Fond

Andekate muusikute toetuseks loodud fond

plmf.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Andekate muusikute toetuseks loodud fond

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Poliitiline erakond

sotsid.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

Spordiklubi Meduus

Sport

skmeduus.ee
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Klubi koondab enda alla erivajadustega ujumishuvilisi

Vabaühenduste Liit

Vabaühenduste ühistegevuse arendamine

heakodanik.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2016
 • Tegevuse kirjeldus:
  EMSL-i eesmärgiks on Eesti vabaühenduste ühistegevuse arendamine, liikmete ühishuvide eest seismine, heade tavade levitamine ning avalikkuse ja oma liikmete kaasamine kodanikuühiskonna arendamisse.