Mitmekesisuse kokkulepe

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad kogukonna, et ühiselt jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt. Lisaks kaks korda aastas toimuvatele pidulikele kokkuleppega liitumise üritustele toimuvad kohtumised, kus ettevõtted saavad kodumaiseid ja välismaiseid kogemusi jagada ning nendest õppida.

Mitmekesisuse kokkulepe algatati Eestis 2012. aastal Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise edendamise projekti “Erinevus rikastab” raames, mida kaasrahastasid Euroopa Komisjon, sotsiaalministeerium ja TTÜ õiguse instituut. Nüüdseks koordineerib kokkuleppe võrgustiku tegevusi Eesti Inimõiguste Keskus.

Mitmekesisuse kokkuleppe tekst

Võttes arvesse Eesti ühiskonna mitmekesisust; teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ettevõtete ja organisatsioonide edu tagamisel, sealhulgas innovatsiooni ja loovuse edendamisel, uute ja senisest erinevate klientide ja äripartnerite leidmisel ning kiirel reageerimisel muutustele; tuletades meelde, et põhiseaduse ja teiste seaduste kohaselt on igasugune diskrimineerimine keelatud;

oleme kokku leppinud järgnevas:

  • Väärtustame oma organisatsioonis teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet.
  • Tõstame organisatsiooni juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise.
  • Edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.
  • Teeme pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas.
  • Kaitseme oma töötajaid diskrimineerimise eest.
  • Teavitame töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel.
  • Loome oma organisatsioonis töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise.
  • Sõnastame oma organisatsioonis põhimõtted võrdse kohtlemise valdkonna edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks ning tagame nende järjepideva ja tulemusliku edendamise viisil, mis kaasab erineva tausta, kvalifikatsiooni ja kogemusega töötajaid.
  • Jälgime regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist.
  • Anname teada nii töötajatele, klientidele kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel.

Tänaseks on kokkuleppega liitunud juba üle 120 ettevõtte, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühenduse.

Kui soovid kokkuleppe kohta lisainfot või kaalud liitumist, siis võta julgelt ühendust

Kokkuleppega liitumine ja KKK

Kes võivad kokkuleppega liituda?

Liituma on oodatud ettevõtted ning avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid.

Miks ma peaks kokkuleppega liituma?

Kokkuleppega liitumine on vabatahtlik. Ettevõte või organisatsioon, kes kokkuleppega liitub, kinnitab, et väärtustab mitmekesisuse kokkuleppe tekstis olevaid põhimõtteid ning tegutseb nende alusel. Kokkuleppe tekstiga saab tutvuda siin.

Kuidas liitumine praktilisel tasandil välja näeb?

Liitumiseks palume esmalt läbi lugeda mitmekesisuse kokkuleppe tekst ning seejärel tasub täita allolev liitumisvorm või võtta ühendust muul moel. Üldjuhul on järgmiseks sammuks kohtumine, mille käigus saab potentsiaalne liituja ülevaate kokkuleppe ajaloost, olemusest, võimalustest ning vastused kõikidele teistele võimalikele küsimustele. 1–2 korda aastas toimub kokkuleppe avalik allkirjastamisüritus, kus annavad oma allkirja kokkuleppe tekstile kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes on avaldanud soovi selle aastanumbri sees liituda.

Mida annab liitujale kokkuleppega ühinemine?

Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid moodustavad võrgustiku, mille kaudu jagatakse parimaid praktikaid ning räägitakse ühiskonnas kaasa mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemadel. Samuti pakub kokkulepe oma liikmetele tasuta võimalusi osaleda koolitustel, seminaridel, töötubades ning suhelda oma ala parimate asjatundjatega.

Kas liitumise ja võrgustikus osalemise eest tuleb maksta?

Nii liitumine kui osalemine üritustel on liitunute jaoks tasuta. Samas on kõigil liikmetel võimalik soovi korral omalt poolt panustada võrgustiku paremasse toimimisse läbi tasuta teenuste (näiteks ruumid) ja vabatahtliku töö (näiteks abistada mõne ürituse korraldamise juures).

Logo kasutamine

Kokkuleppe liikmel on õigus kasutada kokkuleppe logo oma erinevates dokumentides, töökuulutustel, ürituste käigus jne. Ainsaks kriteeriumiks on, et kasutaksite logo kontekstis, mis ei lähe vastuollu mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte väärtustega. Logo kasutamist kuidagi eraldi kellegagi kooskõlastama ei pea. Erinevates värvides ja formaatides logod leiab siit.

 


 

Liitumisvorm

 

 


Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid

Ettevõtted

Aasa Global

Krediidindus

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2018

Tegevuse kirjeldus:
Tarbimislaenu pakkuv ettevõte

AASK Consult

Supervisioon, coaching ja koolitused

Organisatsiooni suurus:
1-5 inimest

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Supervisioon, coaching ja koolitused

Adcash

Oma reklaamiplatvormi kaudu veebi- ja mobiilireklaami teenuseid pakkuv ettevõte

Liitumise aasta:
2015

Tegevuse kirjeldus:
Oma reklaamiplatvormi kaudu veebi- ja mobiilireklaami teenuseid pakkuv ettevõte

ADM Interactive

Infotehnoloogia ettevõte

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2019

Tegevuse kirjeldus:
Digilahenduste agentuur

Advokaadibüroo Concordia

Õigusabi

Liitumise aasta:
2013

Tegevuse kirjeldus:
Õigusabi

Advokaadibüroo LMP

Õigusabi

Tegevuse kirjeldus:
Õigusabi

AFS IT Services Estonia

Infotehnoloogia

Organisatsiooni suurus:
50-100 inimest

Liitumise aasta:
2019

Alexela Kontserdimaja

Kontserdisaal

Organisatsiooni suurus:
20-50 inimest

Tegevuse kirjeldus:
Kontserdisaal

Andmevara

Infotehnoloogia ettevõte

Tegevuse kirjeldus:
Infotehnoloogia ettevõte

Apek Digital

Täislahendusi pakkuv disaini- ja veebiagentuur.

Organisatsiooni suurus:
1-5 inimest

Liitumise aasta:
2018

Arista Executive Search

Rahvusvaheline juhtide ja tippspetsialistide aktiivsele sihtotsingule ja hindamisele spetsialiseerunud ettevõte

Organisatsiooni suurus:
1-5 inimest

Liitumise aasta:
2019

Aurora Yoga Studio

Joogastuudio

Organisatsiooni suurus:
1-5 inimest

Liitumise aasta:
2019

Aus Design

Eetilise moe rõivabränd, mille asutaja on Reet Aus

Tegevuse kirjeldus:
Eetilise moe rõivabränd, mille asutaja on Reet Aus

Babyland

Väikelaste kaupade ja hooldustoodete jae- ja hulgimüük

Tegevuse kirjeldus:
Väikelaste kaupade ja hooldustoodete jae- ja hulgimüük

Baltic Relocation Services

Välismaalastest töötajate ja nende perede abistamine Balti riikidesse kolimisel

Tegevuse kirjeldus:
Välismaalastest töötajate ja nende perede abistamine Balti riikidesse kolimisel

Brand Manual

Brändingu- ja teenusedisaini ettevõte

Organisatsiooni suurus:
10-20 inimest

Liitumise aasta:
2019

Brightway

Personali- ja värbamisteenused

Organisatsiooni suurus:
5-10 inimest

Liitumise aasta:
2019

Tegevuse kirjeldus:
Brightway Recruitment on kirglik personali -ja värbamisteenuseid pakkuv ettevõte. Meie märksõnadeks on: hoolivus, usaldusväärsus ja läbipaistvus. Brightway kontor on iga kell avatud nii tööandjatele kui ööotsijatele.

Cash On Go Ltd

Tarbijakrediidiettevõte, mis pakub kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi finantslahendusi rõhuasetusega mobiilsetele tehnoloogiatele

Tegevuse kirjeldus:
Tarbijakrediidiettevõte, mis pakub kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi finantslahendusi rõhuasetusega mobiilsetele tehnoloogiatele

Chalaro

Reisikorraldus saksa keelt kõnelevatele turistidele

Organisatsiooni suurus:
1-5 inimest

Liitumise aasta:
2019

Claudius Õigusbüroo

Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades

Tegevuse kirjeldus:
Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades

Club Hollywood

Meelelahutus

Organisatsiooni suurus:
20-50 inimest

Liitumise aasta:
2014

Tegevuse kirjeldus:
Ööklubi, toitlustus, meelelahutus

Creditstar Group

Krediidindus

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2020

Tegevuse kirjeldus:
Creditstar Group on rahvusvaheline eraisikute finantseerimisettevõte.

Deloitte

Konsultatsiooniettevõte, mis pakub nõustamisteenuseid äritehingute, maksude, auditeerimise ja finantsvaldkonnas.

Organisatsiooni suurus:
20-50 inimest

Liitumise aasta:
2019

DPD Eesti

Kogu Eestit ja Euroopat kattev pakiveovõrgustik

Tegevuse kirjeldus:
Kogu Eestit ja Euroopat kattev pakiveovõrgustik

Default Thumbnail

Edelweg

Ehituslik projekteerimine, raamatupidamine, maksualane nõustamine

Tegevuse kirjeldus:
Ehituslik projekteerimine, raamatupidamine, maksualane nõustamine

Eesti Energia

Balti- ja Põhjamaade turul tegutsev rahvusvaheline energiaettevõte

Tegevuse kirjeldus:
Balti- ja Põhjamaade turul tegutsev rahvusvaheline energiaettevõte

Enics Eesti

Tööstuselektroonika tootmine

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2020

Eolane Tallinn

Elektroonika tootmis-, materjalide haldus- ning tootearendusteenuste pakkumine Eestis

Tegevuse kirjeldus:
Elektroonika tootmis-, materjalide haldus- ning tootearendusteenuste pakkumine Eestis

Ericsson Eesti

Tehas toodab kõrgtehnoloogiliste seadmete abil sidevõrgu tugijaamu, mis teevad võimalikuks tipptasemel andmeside edastuse maailmas

Tegevuse kirjeldus:
Tehas toodab kõrgtehnoloogiliste seadmete abil sidevõrgu tugijaamu, mis teevad võimalikuks tipptasemel andmeside edastuse maailmas

Erply

Äritarkvara teenus

Organisatsiooni suurus:
20-50 inimest

Liitumise aasta:
2019

Tegevuse kirjeldus:
Erply äritarkvara on loodud pühendumuse ja innovatiivse mõtlemisega ning igaüks Erply mitmekesisest ja rahvusvahelisest kollektiivist panustab ettevõtte eduloosse kirega. Erply ülemaailmse edu taga on just töötajate ja tuhandete klientide võrdne kohtlemine ja vastastikune austus – Erply jaoks on ühesuguse tähtsusega nii suurklient kui ka väikeettevõtja. Erply väärtustab kõrgelt mitmekesisust, sest just tänu sellele on nad suutnud kasvada ja edu saavutada.

Estanc

Tootmine

Liitumise aasta:
2018

Tegevuse kirjeldus:
Protsessitehnikat valmistav ettevõte

ETS Logistics

Rahvusvaheline transport

Tegevuse kirjeldus:
Rahvusvaheline transport

Fifaa

Reklaamrõivaste- ja meenete tootmine ning jae- ja hulgimüük

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2019

Grant Thornton Baltic

Ärikonsultatsioon

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2020

Tegevuse kirjeldus:
Grant Thornton Baltic on üks Baltikumi juhtivamaid auditeerimise, raamatupidamise ning maksu-, õigus-, finants- ja ärinõustamisteenuseid pakkuv ettevõte.

Havi Logistics

Logistika

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Logistika, laonduse- ja transporditeenuse pakkumine

Henkel Balti

Ehituskeemia müük

Tegevuse kirjeldus:
Ehituskeemia müük

HML Project Management

Konsultatsioonid projektijuhtimise, rahavoogude juhtimise, ehituse ja lepingute valdkonnas

Tegevuse kirjeldus:
Konsultatsioonid projektijuhtimise, rahavoogude juhtimise, ehituse ja lepingute valdkonnas

Hoolekandeteenused

Riigile kuuluv äriühing, mis pakub hoolekandeteenuseid üle Eesti.

Tegevuse kirjeldus:
Riigile kuuluv äriühing, mis pakub hoolekandeteenuseid üle Eesti.

If P&C Insurance

Eesti vanim kindlustusfirma, pakub kahjukindlustusteenust

Tegevuse kirjeldus:
Eesti vanim kindlustusfirma, pakub kahjukindlustusteenust

Ilusalong Beautiq

Iluteenindus

Organisatsiooni suurus:
10-20 inimest

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Ilusalong Tallinnas, Kristiine linnaosas

Instar EBC

Tööandja bränding

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Ettevõte, mille tegevusalaks on tööandja brändingu alaste konsultatsioonide pakkumine Eestis, Lätis ja Leedus

IPF Digital

Krediidindus

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2020

Tegevuse kirjeldus:
IPF Digital on krediidiettevõte, mis on Eestis tuntud kaubamärgi Credit24 kaudu.

Default Thumbnail

Kaminapuud

Pliidi- ja ahjupuude müük

Tegevuse kirjeldus:
Pliidi- ja ahjupuude müük

Kaubamaja AS

Jaekaubandus, kaubamajad Tallinnas ja Tartus

Tegevuse kirjeldus:
Jaekaubandus, kaubamajad Tallinnas ja Tartus

Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.

Tegevuse kirjeldus:
Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.

Kontuur Leo Burnett

Turunduskommunikatsioon

Tegevuse kirjeldus:
Turunduskommunikatsioon

Kõue mõis

Butiikhotell, restoran, ürituste-, koolitus- ja kunstikeskus, looduse kaitseala.

Tegevuse kirjeldus:
Butiikhotell, restoran, ürituste-, koolitus- ja kunstikeskus, looduse kaitseala.

L ́Oreal Baltics

Ilutoodete müük

Tegevuse kirjeldus:
Ilutoodete müük

La Muu

Ökojäätise tootmine

Organisatsiooni suurus:
10-20 inimest

Liitumise aasta:
2019

Tegevuse kirjeldus:
La Muu AS on Eesti esimene ökojäätiste tootja, kes alustas tegevust 2012. aastal, kasvades kiirelt üheks Eesti armastatuimaks jäätisebrändiks.

Mäluabi

Mälutreeningud

Organisatsiooni suurus:
1-5 inimest

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Mälutreeningute koolituspäevad gruppidele,asutustele,ettevõtetele

Manpower

Töötajate värbamine ja renditeenus

Tegevuse kirjeldus:
Töötajate värbamine ja renditeenus

Microsoft Estonia

Microsofti toodete ja teenuste müük, hooldus

Tegevuse kirjeldus:
Microsofti toodete ja teenuste müük, hooldus

Miltton JLP

Kommunikatsioon ja brändijuhtimine

Tegevuse kirjeldus:
Kommunikatsioon ja brändijuhtimine

MoveMyTalent

Värbamine ja tööjõuvahendus

Organisatsiooni suurus:
5-10 inimest

Liitumise aasta:
2020

Tegevuse kirjeldus:
MoveMyTalent on suurima kogemusega tööjõu globaalse ümberpaigutamise ettevõte Eestis.

My City Hotel

Hotellindus

Organisatsiooni suurus:
20-50 inimest

Liitumise aasta:
2018

Tegevuse kirjeldus:
Tallinna vanalinnas asuv neljatärnihotell

Nielsen Eesti

Tarbijauuringud, turu-uuringud

Organisatsiooni suurus:
50-100 inimest

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Nielsen uurib tarbijaid enam kui 100 riigis, et pakkuda kõige täpsemat ülevaadet ülemaailmsetest trendidest ja tarbimisharjumustest.

Nordea Bank Abp Eesti filiaal

Finantsettevõte

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2019

Tegevuse kirjeldus:
Nordea Grupi teeninduskeskus Eestis

Nordic Hotels

Äri-, konverentsi- ja majutusteenust pakkuv hotellikett

Tegevuse kirjeldus:
Äri-, konverentsi- ja majutusteenust pakkuv hotellikett

Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal

Farmaatsia, juhtimisalane nõustamine

Tegevuse kirjeldus:
Farmaatsia, juhtimisalane nõustamine

Default Thumbnail

Õigusnõu

Õigusabi ja -nõu

Tegevuse kirjeldus:
Õigusabi ja -nõu

Original Sokos Hotel Viru ja Solo Sokos Hotel Estonia

Majutus-, toitlustus-ja konverentsiteenused

Tegevuse kirjeldus:
Majutus-, toitlustus-ja konverentsiteenused

Philip Morris Eesti

Tubakatoodete müük ja tootmine

Tegevuse kirjeldus:
Tubakatoodete müük ja tootmine

Pipedrive

Kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse.

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2018

Tegevuse kirjeldus:
Pipedrive on 2010. aastal kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kiiresti kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse. Pipedrive’i müügitööriist aitab müügiinimestel visualiseerida nende tööprotsessi ja keskenduda tegevustele, mis viivad tehinguid edasi. Pipedrive’i kasutavad enam kui 75 000 ettevõtet 170 riigis üle kogu maailma. Ettevõtte kontorites New York’is, Lissabonis, Londonis, Tallinnas ja Tartus töötab 400 inimest.

Playtech

Infotehnoloogia

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2020

Tegevuse kirjeldus:
Playtech on rahvusvaheline infotehnoloogiaettevõte.

Default Thumbnail

PRilmar

Kommunikatsioon

Organisatsiooni suurus:
1-5 inimest

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Kommunikatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte

Prisma Peremarket

Jaekaubandus

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Põhjamaade juurtega Eesti turul tegutsev hüpermarketite kaubanduskett

Proekspert

Tarkvaraarendus

Tegevuse kirjeldus:
Tarkvaraarendus

Rehviparadiis

Rehvide müük

Organisatsiooni suurus:
1-5 inimest

Liitumise aasta:
2013

Tegevuse kirjeldus:
Rehvide jae - ja hulgimüük

Ruthie Belle

Jaekaubandus

Organisatsiooni suurus:
5-10 inimest

Liitumise aasta:
2019

Salmo & Luts

Kalastus- ja matkatarvete hulgi- ja jaemüük, hooldus

Tegevuse kirjeldus:
Kalastus- ja matkatarvete hulgi- ja jaemüük, hooldus

SEB Pank

Finantsteenuseid pakkuv ettevõte

Tegevuse kirjeldus:
Finantsteenuseid pakkuv ettevõte

Selver

Super- ja hüpermarketite kett, AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte

Tegevuse kirjeldus:
Super- ja hüpermarketite kett, AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte

Skanska

Ehitusteenused

Tegevuse kirjeldus:
Ehitusteenused

Skype Technologies

Kommunikatsioonilahendused, Microsoft Corp.-i allüksus

Tegevuse kirjeldus:
Kommunikatsioonilahendused, Microsoft Corp.-i allüksus

SOL Baltics

Kinnisvara korrashoid

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2020

Tegevuse kirjeldus:
SOL on rahvusvaheline kinnisvara korrashoidu ja tugiteenuseid pakkuv ettevõte.

Sõsar (Puhas Eesti Loodus)

Sõsar loob Eesti pärimusmeditsiinist inspireeritud looduskosmeetikat puhtast kodumaisest toorainest

Tegevuse kirjeldus:
Sõsar loob Eesti pärimusmeditsiinist inspireeritud looduskosmeetikat puhtast kodumaisest toorainest

Stell

Stell on suure kogemustepagasiga ettevõte, mis pakub kinnisvarakeskkonna juhtimise teenuseid kogu Eestis.

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2014

Sushimon

Jaapani toidu kohvik, catering ja koolitused

Tegevuse kirjeldus:
Jaapani toidu kohvik, catering ja koolitused

Swedbank

Rootsi päritolu rahvusvahelise panganduskontserni Eesti sõsarettevõte

Tegevuse kirjeldus:
Rootsi päritolu rahvusvahelise panganduskontserni Eesti sõsarettevõte

Thorgate

Infotehnoloogia ettevõte

Organisatsiooni suurus:
1-5 inimest

Liitumise aasta:
2019

Tegevuse kirjeldus:
Thorgate on veebidisaini ja -konsultatsiooniettevõte, mis tegutseb Londonis, Oslos ja Tallinnas.

Ticketpro Baltics

Piletimüük

Organisatsiooni suurus:
50-100 inimest

Liitumise aasta:
2014

Tegevuse kirjeldus:
Piletimüügifirma

Tieto Estonia

Täislahendusi pakkuv IT- ettevõte

Tegevuse kirjeldus:
Täislahendusi pakkuv IT- ettevõte

Transcom Eesti

Rahvusvaheline klienditeeninduskeskus

Tegevuse kirjeldus:
Rahvusvaheline klienditeeninduskeskus

Transferwise Ltd.

Rahvusvahelisi rahaülekandeid teostav ettevõte

Tegevuse kirjeldus:
Rahvusvahelisi rahaülekandeid teostav ettevõte

Vanalinna Ehitus

Ehitus

Organisatsiooni suurus:
50-100 inimest

Liitumise aasta:
2020

Tegevuse kirjeldus:
OÜ Vanalinna Ehitus on 2001. aastal asutatud Eesti ehitusettevõte, mille tegevuspiirkond on Eesti, Soome ja Rootsi. Ettevõtte põhitegevusalad on ehituslik peatöövõtt, fassaaditööd, maalritööd ja puidu restaureerimine.

Via 3L

Logistika

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2020

Tegevuse kirjeldus:
Via 3L on grupp juhtivaid ettevõtteid Balti regioonis, kelle põhivaldkonnaks on lepingulise logistika ja rahvusvahelise transpordi teenuste osutamine.

Wolt

Toidu tellimise ja avastamise platvorm

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2019

Tegevuse kirjeldus:
Wolt on äpp, mille kaudu toitu tellida ja uusi maitseid avastada.

Wunder

Infotehnoloogia

Organisatsiooni suurus:
5-10 inimest

Liitumise aasta:
2020

Tegevuse kirjeldus:
Wunder on Eestis, Lätis ja Soomes tegutsev IT-ettevõte.

Your Brand Up Studio

Aitab suuremaid ja väiksemaid ettevõtteid müügi ja loovate turunduslahendustega.

Organisatsiooni suurus:
1-5 inimest

Liitumise aasta:
2018

Avaliku sektori organisatsioonid

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Tööealistele erivajadustega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumine, rehabilitatsioonivaldkonna arendamine

Organisatsiooni suurus:
50-100 inimest

Liitumise aasta:
2014

Tegevuse kirjeldus:
Tööealistele erivajadustega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumine, rehabilitatsioonivaldkonna arendamine

British Embassy Tallinn

Suurbritannia Suursaatkond Eestis

Tegevuse kirjeldus:
Suurbritannia Suursaatkond Eestis

Eesti Keele Instituut

Eesti keele uurimise ja arendamisega tegelev teadus- ja arendusasutus

Tegevuse kirjeldus:
Eesti keele uurimise ja arendamisega tegelev teadus- ja arendusasutus

Eesti Noorsooteater

Noore vaataja teater

Organisatsiooni suurus:
50-100 inimest

Liitumise aasta:
2019

Tegevuse kirjeldus:
Eesti Noorsooteater on noore vaataja teater, mis kujundab noore inimese kultuuriruumi, avardab tema tajusid, peegeldab tema maailmatunnetust, aitab tundma õppida iseennast ja maailma. Teatri juurde kuuluvad ka Nukuteatrimuuseum ja Rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff, mis moodustavad teatriga sünergilise terviku.

Häirekeskus

Riiklik hädaabiteenus

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2019

Tegevuse kirjeldus:
Häirekeskus on hädaolukorras esimene abistaja. Vastame numbril 112 aastas ligikaudu miljonile hädaabiteatele, olles nii tähtsaim lüli abivajaja ja abiandjate vahel. Häirekeskuse töötajad panustavad ööpäevaringselt turvalisema elukeskkonna loomisesse juhtides kiirabi, päästjad ja politsei abivajajateni.

Hiiumaa vald

Hiiumaa vald on kogu maakonda hõlmav omavalitsus ja Hiiumaa suurim tööandja

Liitumise aasta:
2019

International School of Estonia

Inglise õppekeelega lasteaed ja üldhariduskool lastele vanuses 3-19 aastat.

Tegevuse kirjeldus:
Inglise õppekeelega lasteaed ja üldhariduskool lastele vanuses 3-19 aastat.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Vabaühenduste toetus-, arendus- ja tugikeskus

Organisatsiooni suurus:
5-10 inimest

Tegevuse kirjeldus:
Vabaühenduste toetus-, arendus- ja tugikeskus

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel

Tegevuse kirjeldus:
Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel

Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, erinevate sotsiaalhüvitiste väljamaksmine ja teenuste osutamine

Tegevuse kirjeldus:
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, erinevate sotsiaalhüvitiste väljamaksmine ja teenuste osutamine

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks

Tegevuse kirjeldus:
Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks

Tallinna Teletorn

Turismi-, kultuuri- ja vaba aja teenuste pakkumine Tallinna Teletornis

Tegevuse kirjeldus:
Turismi-, kultuuri- ja vaba aja teenuste pakkumine Tallinna Teletornis

Tööinspektsioon

Töökeskkond, töösuhted

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.

Töötukassa

Töötuskindlustuse korraldamine ja tööpoliitika elluviimine

Tegevuse kirjeldus:
Töötuskindlustuse korraldamine ja tööpoliitika elluviimine

Ugala Teater

Näitekunst

Organisatsiooni suurus:
20-50 inimest

Liitumise aasta:
2016

Tegevuse kirjeldus:
Kutseline draamateater Viljandis

Vabaühendused

E-riigi Akadeemia

Valitsemine

Organisatsiooni suurus:
20-50 inimest

Liitumise aasta:
2020

Tegevuse kirjeldus:
E-riigi Akadeemia on 2002. aastal loodud sihtasutus, mis aitab valitsustel suurendada valitsemise tõhusust ja jätkusuutlikkust ning parendada demokraatlikke protsesse IKT toel.

Eesti Inimõiguste Keskus

Inimõiguste kaitse

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon

Eesti Juristide Liit

Demokraatliku õigusriigi ja kodanikuühiskonna eest seisja ning juristi kutse edendaja ja väärtustaja

Tegevuse kirjeldus:
Demokraatliku õigusriigi ja kodanikuühiskonna eest seisja ning juristi kutse edendaja ja väärtustaja

Eesti LGBT Ühing

LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste eestkoste ja toetamine, teavitustöö ja koolitamine

Tegevuse kirjeldus:
LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste eestkoste ja toetamine, teavitustöö ja koolitamine

Eesti Pagulasabi

Kompetentsikeskus rände ja lõimumise teemal

Organisatsiooni suurus:
5-10 inimest

Liitumise aasta:
2016

Tegevuse kirjeldus:
Tugiteenused rahvusvahelise kaitse saajatele Eestis, humanitaarabi oma kodudest põgenenud inimestele

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Inimeste juhtimise arendamine Eesti ettevõtetes

Tegevuse kirjeldus:
Inimeste juhtimise arendamine Eesti ettevõtetes

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostöö- ning koordinatsiooniorgan

Tegevuse kirjeldus:
Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostöö- ning koordinatsiooniorgan

Eesti Seksuaaltervise Liit

Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis.

Tegevuse kirjeldus:
Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis.

Eesti Skautide Ühing

Noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon

Tegevuse kirjeldus:
Noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon

Etnoweb

Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide kataloog, uudiste portaal, sündmuste kalender ja

Tegevuse kirjeldus:
Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide kataloog, uudiste portaal, sündmuste kalender ja

Helpific MTÜ

Veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid

Tegevuse kirjeldus:
Veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid

Kuldliiga

Spetsialistide võrgustik

Organisatsiooni suurus:
10-20 inimest

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Kogenud juhtide ja tunnustatud oma ala spetsialistide üle-Eestiline võrgustik

Looduselust MTÜ

Hariduslike telesaadete tootja, naiste tehnikaportaali Accelerista väljaandja

Tegevuse kirjeldus:
Hariduslike telesaadete tootja, naiste tehnikaportaali Accelerista väljaandja

MTÜ Loomus

Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon.

Organisatsiooni suurus:
1-5 inimest

Liitumise aasta:
2018

Tegevuse kirjeldus:
Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon. Loomuse eesmärkideks on loomatemaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas, loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamine, loomakaitsepoliitika kujundamine.

Noored Sotsiaaldemokraadid

Poliitiline noorteühendus

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2019

Pille Lille Muusikute Fond

Andekate muusikute toetuseks loodud fond

Tegevuse kirjeldus:
Andekate muusikute toetuseks loodud fond

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Poliitiline erakond

Organisatsiooni suurus:
100+ inimest

Liitumise aasta:
2019

Spordiklubi Meduus

Sport

Liitumise aasta:
2017

Tegevuse kirjeldus:
Klubi koondab enda alla erivajadustega ujumishuvilisi

Vabaühenduste Liit

Vabaühenduste ühistegevuse arendamine

Organisatsiooni suurus:
5-10 inimest

Liitumise aasta:
2016

Tegevuse kirjeldus:
EMSL-i eesmärgiks on Eesti vabaühenduste ühistegevuse arendamine, liikmete ühishuvide eest seismine, heade tavade levitamine ning avalikkuse ja oma liikmete kaasamine kodanikuühiskonna arendamisse.