Mitmekesisuse kokkulepe

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad kogukonna, et ühiselt jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt. Lisaks kaks korda aastas toimuvatele pidulikele kokkuleppega liitumise üritustele toimuvad praktilised töötoad, kus ettevõtted saavad kodumaiseid ja välismaiseid kogemusi jagada ning nendest õppida.

Mitmekesisuse kokkulepe algatati 2012. aastal Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise edendamise projekti “Erinevus rikastab” raames, mida kaasrahastavasid Euroopa Komisjon, sotsiaalministeerium ja TTÜ õiguse instituut. Täna koordineerib kokkuleppe võrgustiku tegevusi SA Eesti Inimõiguste Keskus.

Mitmekesisuse kokkuleppe tekst

Võttes arvesse Eesti ühiskonna mitmekesisust; teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ettevõtete ja organisatsioonide edu tagamisel, sealhulgas innovatsiooni ja loovuse edendamisel, uute ja senisest erinevate klientide ja äripartnerite leidmisel ning kiirel reageerimisel muutustele; tuletades meelde, et põhiseaduse ja teiste seaduste kohaselt on igasugune diskrimineerimine keelatud;

oleme kokku leppinud järgnevas:

 • Väärtustame oma organisatsioonis teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet.
 • Tõstame organisatsiooni juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise.
 • Edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.
 • Teeme pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas.
 • Kaitseme oma töötajaid diskrimineerimise eest.
 • Teavitame töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel.
 • Loome oma organisatsioonis töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise.
 • Sõnastame oma organisatsioonis põhimõtted võrdse kohtlemise valdkonna edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks ning tagame nende järjepideva ja tulemusliku edendamise viisil, mis kaasab erineva tausta, kvalifikatsiooni ja kogemusega töötajaid.
 • Jälgime regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist.
 • Anname teada nii töötajatele, klientidele kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel.

Tänaseks on kokkuleppega liitunud juba üle 100 ettevõtte, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühenduse.

Kui soovid kokkuleppe kohta lisainfot või kaalud liitumist, siis võta julgelt ühendust

Kokkuleppega liitumine ja KKK

Kes võivad kokkuleppega liituda?

Liituma on oodatud ettevõtted ning avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid.

Miks ma peaks kokkuleppega liituma?

Kokkuleppega liitumine on vabatahtlik. Ettevõte või organisatsioon, kes kokkuleppega liitub, kinnitab, et väärtustab mitmekesisuse kokkuleppe tekstis olevaid põhimõtteid ning tegutseb nende alusel. Kokkuleppe tekstiga saab tutvuda siin.

Kuidas liitumine praktilisel tasandil välja näeb?

Liitumiseks palume esmalt läbi lugeda mitmekesisuse kokkuleppe tekst ning seejärel tasub võtta ühendust. Üldjuhul on järgmiseks sammuks kohtumine, mille käigus saab potentsiaalne liituja ülevaate kokkuleppe ajaloost, olemusest, võimalustest ning vastused kõikidele teistele võimalikele küsimustele. 1-2 korda aastas toimub kokkuleppe avalik allkirjastamisüritus, kus annavad oma allkirja kokkuleppe tekstile kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes on avaldanud soovi selle aastanumbri sees liituda.

Mida annab liitujale kokkuleppega ühinemine?

Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid moodustavad võrgustiku, mille kaudu jagatakse parimaid praktikaid ning räägitakse ühiskonnas kaasa mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemadel. Samuti pakub kokkulepe oma liikmetele tasuta võimalusi osaleda koolitustel, seminaridel, töötubades ning suhelda oma ala parimate asjatundjatega.

Kas liitumise ja võrgustikus osalemise eest tuleb maksta?

Nii liitumine kui osalemine üritustel on liitunute jaoks tasuta. Samas on kõigil liikmetel võimalik soovi korral omalt poolt panustada võrgustiku paremasse toimimisse läbi tasuta teenuste (näiteks ruumid) ja vabatahtliku töö (näiteks abistada mõne ürituse korraldamise juures).

Logo kasutamine

Kokkuleppe liikmel on õigus kasutada kokkuleppe logo oma erinevates dokumentides, töökuulutustel, ürituste käigus jne. Ainsaks kriteeriumiks on, et kasutaksite logo kontekstis, mis ei lähe vastuollu mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte väärtustega. Logo kasutamist kuidagi eraldi kellegagi kooskõlastama ei pea. Erinevates värvides ja formaatides logod leiab siit.

Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid

Ettevõtted

sizeholder

Aasa Global

Krediidindus

aasaglobal.com
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tarbimislaenu pakkuv ettevõte
sizeholder

AASK Consult

Supervisioon, coaching ja koolitused

aask.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Tegevuse kirjeldus:
  Supervisioon, coaching ja koolitused
sizeholder

Absolute Recruitment

Tööhõiveagentuur

absoluterecruitment.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2012
 • Tegevuse kirjeldus:
  Värbamine ja teised värbamisega seotud tegevused
sizeholder

Adcash

Oma reklaamiplatvormi kaudu veebi- ja mobiilireklaami teenuseid pakkuv ettevõte

adcash.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Oma reklaamiplatvormi kaudu veebi- ja mobiilireklaami teenuseid pakkuv ettevõte
sizeholder

ADM Interactive

Infotehnoloogia ettevõte

adm.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Digilahenduste agentuur
sizeholder

Advokaadibüroo Concordia

Õigusabi

concordia.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi
sizeholder

Advokaadibüroo LMP

Õigusabi

lmp.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi
sizeholder

Alexela Kontserdimaja

Kontserdisaal

tallinnconcerthall.com
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kontserdisaal
sizeholder

Andmevara

Infotehnoloogia ettevõte

andmevara.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Infotehnoloogia ettevõte
sizeholder

Apek Digital

Täislahendusi pakkuv disaini- ja veebiagentuur.

apek.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
sizeholder

Aus Design

Eetilise moe rõivabränd, mille asutaja on Reet Aus

reetaus.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eetilise moe rõivabränd, mille asutaja on Reet Aus
sizeholder

Babyland

Väikelaste kaupade ja hooldustoodete jae- ja hulgimüük

beebi.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Väikelaste kaupade ja hooldustoodete jae- ja hulgimüük
sizeholder

Baltic Relocation Services

Välismaalastest töötajate ja nende perede abistamine Balti riikidesse kolimisel

balticrelocation.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Välismaalastest töötajate ja nende perede abistamine Balti riikidesse kolimisel
sizeholder

BDG Meelelahutuse AS

Avalike ürituste korraldamine ja meelelahutusteenuste pakkumine

bdg.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Avalike ürituste korraldamine ja meelelahutusteenuste pakkumine
sizeholder

Brightway

Personali- ja värbamisteenused

brightway.careers/?lang=et
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Brightway Recruitment on kirglik personali -ja värbamisteenuseid pakkuv ettevõte. Meie märksõnadeks on: hoolivus, usaldusväärsus ja läbipaistvus. Brightway kontor on iga kell avatud nii tööandjatele kui ööotsijatele.
sizeholder

Cash On Go Ltd

Tarbijakrediidiettevõte, mis pakub kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi finantslahendusi rõhuasetusega mobiilsetele tehnoloogiatele

cashongo.co.uk
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tarbijakrediidiettevõte, mis pakub kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi finantslahendusi rõhuasetusega mobiilsetele tehnoloogiatele
sizeholder

Cherry.ee

Jaemüük

cherry.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2012
 • Tegevuse kirjeldus:
  Jae- ja soodusmüük Internetis
sizeholder

Claudius Õigusbüroo

Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades

claudiuslaw.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades
sizeholder

Club Hollywood

Meelelahutus

clubhollywood.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2014
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ööklubi, toitlustus, meelelahutus
sizeholder

DPD Eesti

Kogu Eestit ja Euroopat kattev pakiveovõrgustik

dpd.com/ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kogu Eestit ja Euroopat kattev pakiveovõrgustik
sizeholder

Edelweg

Ehituslik projekteerimine, raamatupidamine, maksualane nõustamine

 • Tegevuse kirjeldus:
  Ehituslik projekteerimine, raamatupidamine, maksualane nõustamine
sizeholder

Eesti Energia AS

Balti- ja Põhjamaade turul tegutsev rahvusvaheline energiaettevõte

energia.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Balti- ja Põhjamaade turul tegutsev rahvusvaheline energiaettevõte
sizeholder

Eolane Tallinn

Elektroonika tootmis-, materjalide haldus- ning tootearendusteenuste pakkumine Eestis

eolane.com/en/abou t-eolane/locations-our- network/149-eolane- tallinn.html
 • Tegevuse kirjeldus:
  Elektroonika tootmis-, materjalide haldus- ning tootearendusteenuste pakkumine Eestis
sizeholder

Ericsson Eesti

Tehas toodab kõrgtehnoloogiliste seadmete abil sidevõrgu tugijaamu, mis teevad võimalikuks tipptasemel andmeside edastuse maailmas

ericsson.com/ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tehas toodab kõrgtehnoloogiliste seadmete abil sidevõrgu tugijaamu, mis teevad võimalikuks tipptasemel andmeside edastuse maailmas
sizeholder

Erply

Äritarkvara teenus

ee.erply.com
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Erply äritarkvara on loodud pühendumuse ja innovatiivse mõtlemisega ning igaüks Erply mitmekesisest ja rahvusvahelisest kollektiivist panustab ettevõtte eduloosse kirega. Erply ülemaailmse edu taga on just töötajate ja tuhandete klientide võrdne kohtlemine ja vastastikune austus – Erply jaoks on ühesuguse tähtsusega nii suurklient kui ka väikeettevõtja. Erply väärtustab kõrgelt mitmekesisust, sest just tänu sellele on nad suutnud kasvada ja edu saavutada.
sizeholder

Estanc

Tootmine

estanc.ee
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Protsessitehnikat valmistav ettevõte
sizeholder

ETS Logistics

Rahvusvaheline transport

etslogistika.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvaheline transport
sizeholder

Havi Logistics OÜ

Logistika

havi.com
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Logistika, laonduse- ja transporditeenuse pakkumine
sizeholder

Henkel Balti OÜ

Ehituskeemia müük

ceresit.net
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ehituskeemia müük
sizeholder

HML Project Management

Konsultatsioonid projektijuhtimise, rahavoogude juhtimise, ehituse ja lepingute valdkonnas

hml.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Konsultatsioonid projektijuhtimise, rahavoogude juhtimise, ehituse ja lepingute valdkonnas
sizeholder

Hoolekandeteenused AS

Riigile kuuluv äriühing, mis pakub hoolekandeteenuseid üle Eesti.

hoolekandeteenused.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Riigile kuuluv äriühing, mis pakub hoolekandeteenuseid üle Eesti.
sizeholder

If P&C Insurance AS

Eesti vanim kindlustusfirma, pakub kahjukindlustusteenust

www.if.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eesti vanim kindlustusfirma, pakub kahjukindlustusteenust
sizeholder

Ilusalong Beautiq

Iluteenindus

beautiq.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ilusalong Tallinnas, Kristiine linnaosas
sizeholder

Instar EBC OÜ

Tööandja bränding

instar.ee
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ettevõte, mille tegevusalaks on tööandja brändingu alaste konsultatsioonide pakkumine Eestis, Lätis ja Leedus
sizeholder

Irish Estonian Business Network

Ärivõrgustik neile, kes soovivad edendada ettevõtlust ning leida koostööpartnereid nii Eestist kui ka Iirimaalt

iebn.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ärivõrgustik neile, kes soovivad edendada ettevõtlust ning leida koostööpartnereid nii Eestist kui ka Iirimaalt
sizeholder

ISS Eesti AS

Kinnisvara korrashoid

ee.issworld.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kinnisvara korrashoid
sizeholder

Kaminapuud OÜ

Pliidi- ja ahjupuude müük

kaminapuud.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Pliidi- ja ahjupuude müük
sizeholder

Kaubamaja AS

Jaekaubandus, kaubamajad Tallinnas ja Tartus

kaubamaja.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Jaekaubandus, kaubamajad Tallinnas ja Tartus
sizeholder

Kaubandus- ja Tööstuskoda

Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.

koda.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.
sizeholder

Kontuur Leo Burnett

Turunduskommunikatsioon

kontuur.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Turunduskommunikatsioon
sizeholder

Kõue mõis OÜ

Butiikhotell, restoran, ürituste-, koolitus- ja kunstikeskus, looduse kaitseala.

kau.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Butiikhotell, restoran, ürituste-, koolitus- ja kunstikeskus, looduse kaitseala.
sizeholder

L ́Oreal Baltics

Ilutoodete müük

loreal-paris.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ilutoodete müük
sizeholder

La Muu

Ökojäätise tootmine

lamuu.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  La Muu AS on Eesti esimene ökojäätiste tootja, kes alustas tegevust 2012. aastal, kasvades kiirelt üheks Eesti armastatuimaks jäätisebrändiks.
sizeholder

Mäluabi OÜ

Mälutreeningud

facebook.com/malutreener
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Mälutreeningute koolituspäevad gruppidele,asutustele,ettevõtetele
sizeholder

Mamo Food OÜ

Tervisetoitu pakkuv kohvikukett

mamo.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tervisetoitu pakkuv kohvikukett
sizeholder

Manpower OÜ

Töötajate värbamine ja renditeenus

humanage.manpower.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Töötajate värbamine ja renditeenus
sizeholder

Microsoft Estonia OÜ

Microsofti toodete ja teenuste müük, hooldus

microsoft.com/et-ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Microsofti toodete ja teenuste müük, hooldus
sizeholder

Miltton JLP

Kommunikatsioon ja brändijuhtimine

jlp.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsioon ja brändijuhtimine
sizeholder

My City Hotel

Hotellindus

mycityhotel.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tallinna vanalinnas asuv neljatärnihotell
sizeholder

Nielsen Eesti

Tarbijauuringud, turu-uuringud

nielsen.com/ee/et.html
 • Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Nielsen uurib tarbijaid enam kui 100 riigis, et pakkuda kõige täpsemat ülevaadet ülemaailmsetest trendidest ja tarbimisharjumustest.
sizeholder

Nordea Bank Abp Eesti filiaal

Finantsettevõte

nordea.pl/noc/en/estonia
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Nordea Grupi teeninduskeskus Eestis
sizeholder

Nordic Hotels OÜ

Äri-, konverentsi- ja majutusteenust pakkuv hotellikett

nordichotels.eu
 • Tegevuse kirjeldus:
  Äri-, konverentsi- ja majutusteenust pakkuv hotellikett
sizeholder

Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal

Farmaatsia, juhtimisalane nõustamine

novartis.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Farmaatsia, juhtimisalane nõustamine
sizeholder

Õigusnõu OÜ

Õigusabi ja -nõu

lawconsult.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi ja -nõu
sizeholder

Original Sokos Hotel Viru ja Solo Sokos Hotel Estoria

Majutus-, toitlustus- ja konverentsiteenused

sokoshotels.fi/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Majutus-, toitlustus- ja konverentsiteenused
sizeholder

OÜ PRilmar

Kommunikatsioon

 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte
sizeholder

Philip Morris Eesti OÜ

Tubakatoodete müük ja tootmine

pmi.com/marketpag es/Pages/market_et_ee.aspx
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tubakatoodete müük ja tootmine
sizeholder

Pipedrive OÜ

Kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse.

pipedrive.com
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Pipedrive on 2010. aastal kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kiiresti kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse. Pipedrive’i müügitööriist aitab müügiinimestel visualiseerida nende tööprotsessi ja keskenduda tegevustele, mis viivad tehinguid edasi. Pipedrive’i kasutavad enam kui 75 000 ettevõtet 170 riigis üle kogu maailma. Ettevõtte kontorites New York’is, Lissabonis, Londonis, Tallinnas ja Tartus töötab 400 inimest.
sizeholder

Põhjasörk OÜ

Kohvikuteenuseid pakkuv ettevõte

sörk.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kohvikuteenuseid pakkuv ettevõte
sizeholder

Prisma Peremarket AS

Jaekaubandus

prismamarket.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Põhjamaade juurtega Eesti turul tegutsev hüpermarketite kaubanduskett
sizeholder

Proekspert AS

Tarkvaraarendus

proekspert.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tarkvaraarendus
sizeholder

Rehviparadiis

Rehvide müük

 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2013
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rehvide jae - ja hulgimüük
sizeholder

Salmo & Luts OÜ

Kalastus- ja matkatarvete hulgi- ja jaemüük, hooldus

salmo.ee/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kalastus- ja matkatarvete hulgi- ja jaemüük, hooldus
sizeholder

SEB Pank

Finantsteenuseid pakkuv ettevõte

seb.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Finantsteenuseid pakkuv ettevõte
sizeholder

Selver AS

Super- ja hüpermarketite kett, AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte

selver.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Super- ja hüpermarketite kett, AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte
sizeholder

Skanska AS

Ehitusteenused

skanska.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ehitusteenused
sizeholder

Skype Technologies OÜ

Kommunikatsioonilahendused, Microsoft Corp.-i allüksus

skype.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsioonilahendused, Microsoft Corp.-i allüksus
sizeholder

Sõsar (Puhas Eesti Loodus OÜ)

Sõsar loob Eesti pärimusmeditsiinist inspireeritud looduskosmeetikat puhtast kodumaisest toorainest

sosar.eu
 • Tegevuse kirjeldus:
  Sõsar loob Eesti pärimusmeditsiinist inspireeritud looduskosmeetikat puhtast kodumaisest toorainest
sizeholder

Sushimon

Jaapani toidu kohvik, catering ja koolitused

sushimon.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Jaapani toidu kohvik, catering ja koolitused
sizeholder

Swedbank AS

Rootsi päritolu rahvusvahelise panganduskontserni Eesti sõsarettevõte

swedbank.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rootsi päritolu rahvusvahelise panganduskontserni Eesti sõsarettevõte
sizeholder

Telia Eesti AS

Telekommunikatsiooniettevõte, mis muudab tehnoloogia abil inimeste elu lihtsamaks ja mugavamaks.

telia.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
sizeholder

Thorgate

Infotehnoloogia ettevõte

thorgate.eu
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Thorgate on veebidisaini ja -konsultatsiooniettevõte, mis tegutseb Londonis, Oslos ja Tallinnas.
sizeholder

Ticketpro Baltics

Piletimüük

ticketpro.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest
 • Liitumise aasta:
  2014
 • Tegevuse kirjeldus:
  Piletimüügifirma
sizeholder

Tieto Estonia AS

Täislahendusi pakkuv IT- ettevõte

tieto.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Täislahendusi pakkuv IT- ettevõte
sizeholder

Transcom Eesti OÜ

Rahvusvaheline klienditeeninduskeskus

transcom.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvaheline klienditeeninduskeskus
sizeholder

Transferwise Ltd.

Rahvusvahelisi rahaülekandeid teostav ettevõte

transferwise.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvahelisi rahaülekandeid teostav ettevõte
sizeholder

Wolt

Toidu tellimise ja avastamise platvorm

wolt.com/et
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Wolt on äpp, mille kaudu toitu tellida ja uusi maitseid avastada.
sizeholder

Your Brand Up Studio

Aitab suuremaid ja väiksemaid ettevõtteid müügi ja loovate turunduslahendustega.

brandup.studio
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018

Avaliku sektori organisatsioonid

sizeholder

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Tööealistele erivajadustega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumine, rehabilitatsioonivaldkonna arendamine

astangu.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tööealistele erivajadustega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumine, rehabilitatsioonivaldkonna arendamine
sizeholder

British Embassy Tallinn

Suurbritannia Suursaatkond Eestis

gov.uk/government/ world/organisations/british- embassy-tallinn.et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Suurbritannia Suursaatkond Eestis
sizeholder

Eesti Keele Instituut

Eesti keele uurimise ja arendamisega tegelev teadus- ja arendusasutus

eki.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eesti keele uurimise ja arendamisega tegelev teadus- ja arendusasutus
sizeholder

Häirekeskus

Riiklik hädaabiteenus

112.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Häirekeskus on hädaolukorras esimene abistaja. Vastame numbril 112 aastas ligikaudu miljonile hädaabiteatele, olles nii tähtsaim lüli abivajaja ja abiandjate vahel. Häirekeskuse töötajad panustavad ööpäevaringselt turvalisema elukeskkonna loomisesse juhtides kiirabi, päästjad ja politsei abivajajateni.
sizeholder

International School of Estonia

Inglise õppekeelega lasteaed ja üldhariduskool lastele vanuses 3-19 aastat.

ise.edu.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Inglise õppekeelega lasteaed ja üldhariduskool lastele vanuses 3-19 aastat.
sizeholder

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Vabaühenduste toetus-, arendus- ja tugikeskus

kysk.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Vabaühenduste toetus-, arendus- ja tugikeskus
sizeholder

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel

kul.ee/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel
sizeholder

NUKU teater ja muuseum

Noore vaataja teater

nuku.ee/et
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  NUKU on ajaloolises Tallinna vanalinnas paiknev noore vaataja teater, mis kujundab noore inimese kultuuriruumi, avardab ta tajusid, peegeldab maailmatunnetust, aitab tundma õppida iseennast ja maailma. NUKU juurde kuuluvad ka nukuteatrikunsti muuseum ja rahvusvaheline visuaalteatrifestival NuQ Treff, mis moodustavad teatriga sünergilise terviku.
sizeholder

SA Tallinna Teletorn

Turismi-, kultuuri- ja vaba aja teenuste pakkumine Tallinna Teletornis

teletorn.ee/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Turismi-, kultuuri- ja vaba aja teenuste pakkumine Tallinna Teletornis
sizeholder

Sihtasutus Teater NO99

Teater NO99 on 2005. aastal loodud teater Tallinnas.

no99.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Teater NO99 on 2005. aastal loodud teater Tallinnas.
sizeholder

Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, erinevate sotsiaalhüvitiste väljamaksmine ja teenuste osutamine

sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, erinevate sotsiaalhüvitiste väljamaksmine ja teenuste osutamine
sizeholder

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks

sm.ee/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks
sizeholder

Tööinspektsioon

Töökeskkond, töösuhted

ti.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.
sizeholder

Töötukassa

Töötuskindlustuse korraldamine ja tööpoliitika elluviimine

tootukassa.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Töötuskindlustuse korraldamine ja tööpoliitika elluviimine
sizeholder

Ugala Teater

Näitekunst

ugala.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2016
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kutseline draamateater Viljandis

Vabaühendused

sizeholder

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Inimeste juhtimise arendamine Eesti ettevõtetes

www.pare.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Inimeste juhtimise arendamine Eesti ettevõtetes
sizeholder

Eesti Inimõiguste Keskus

Inimõiguste kaitse

humanrights.ee
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon
sizeholder

Eesti Juristide Liit

Demokraatliku õigusriigi ja kodanikuühiskonna eest seisja ning juristi kutse edendaja ja väärtustaja

juristideliit.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Demokraatliku õigusriigi ja kodanikuühiskonna eest seisja ning juristi kutse edendaja ja väärtustaja
sizeholder

Eesti LGBT Ühing

LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste eestkoste ja toetamine, teavitustöö ja koolitamine

lgbt.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste eestkoste ja toetamine, teavitustöö ja koolitamine
sizeholder

Eesti Pagulasabi

Kompetentsikeskus rände ja lõimumise teemal

pagulasabi.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2016
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tugiteenused rahvusvahelise kaitse saajatele Eestis, humanitaarabi oma kodudest põgenenud inimestele
sizeholder

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostöö- ning koordinatsiooniorgan

epikoda.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostöö- ning koordinatsiooniorgan
sizeholder

Eesti Seksuaaltervise Liit

Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis.

www.amor.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis.
sizeholder

Eesti Skautide Ühing

Noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon

skaut.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon
sizeholder

Etnoweb

Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide kataloog, uudiste portaal, sündmuste kalender ja

etnoweb.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide kataloog, uudiste portaal, sündmuste kalender ja
sizeholder

Helpific MTÜ

Veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid

helpific.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid
sizeholder

Kuldliiga

Spetsialistide võrgustik

liiga.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kogenud juhtide ja tunnustatud oma ala spetsialistide üle-Eestiline võrgustik
sizeholder

Looduselust MTÜ

Hariduslike telesaadete tootja, naiste tehnikaportaali Accelerista väljaandja

accelerista.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Hariduslike telesaadete tootja, naiste tehnikaportaali Accelerista väljaandja
sizeholder

MTÜ Loomus

Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon.

loomus.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon. Loomuse eesmärkideks on loomatemaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas, loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamine, loomakaitsepoliitika kujundamine.
sizeholder

Pille Lille Muusikute Fond

Andekate muusikute toetuseks loodud fond

plmf.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Andekate muusikute toetuseks loodud fond
sizeholder

Spordiklubi Meduus

Sport

skmeduus.ee
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Klubi koondab enda alla erivajadustega ujumishuvilisi
sizeholder

Vabaühenduste liit EMSL

Vabaühenduste ühistegevuse arendamine

heakodanik.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2016
 • Tegevuse kirjeldus:
  EMSL-i eesmärgiks on Eesti vabaühenduste ühistegevuse arendamine, liikmete ühishuvide eest seismine, heade tavade levitamine ning avalikkuse ja oma liikmete kaasamine kodanikuühiskonna arendamisse.