Mitmekesisuse kokkulepe

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad kogukonna, et ühiselt jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt. Lisaks kaks korda aastas toimuvatele pidulikele kokkuleppega liitumise üritustele toimuvad praktilised töötoad, kus ettevõtted saavad kodumaiseid ja välismaiseid kogemusi jagada ning nendest õppida.

Mitmekesisuse kokkulepe algatati 2012. aastal Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise edendamise projekti “Erinevus rikastab” raames, mida kaasrahastavasid Euroopa Komisjon, sotsiaalministeerium ja TTÜ õiguse instituut. Täna koordineerib kokkuleppe võrgustiku tegevusi SA Eesti Inimõiguste Keskus.

Mitmekesisuse kokkuleppe tekst

Võttes arvesse Eesti ühiskonna mitmekesisust; teadvustades mitmekesisusega arvestamise võtmetähtsust ettevõtete ja organisatsioonide edu tagamisel, sealhulgas innovatsiooni ja loovuse edendamisel, uute ja senisest erinevate klientide ja äripartnerite leidmisel ning kiirel reageerimisel muutustele; tuletades meelde, et põhiseaduse ja teiste seaduste kohaselt on igasugune diskrimineerimine keelatud;

oleme kokku leppinud järgnevas:

 • Väärtustame oma organisatsioonis teineteise austamist, mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet.
 • Tõstame organisatsiooni juhtimises kesksele kohale mitmekesisusega arvestamise.
 • Edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.
 • Teeme pingutusi, et ühiskonna mitmekesisus peegelduks meie töötajate seas.
 • Kaitseme oma töötajaid diskrimineerimise eest.
 • Teavitame töötajaid nende õigustest ja kohustustest võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel.
 • Loome oma organisatsioonis töötajatele ja klientidele võimalused võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest teavitamiseks ning tagame diskrimineerimisjuhtumite erapooletu ja tõhusa lahendamise.
 • Sõnastame oma organisatsioonis põhimõtted võrdse kohtlemise valdkonna edendamiseks ja mitmekesisusega arvestamiseks ning tagame nende järjepideva ja tulemusliku edendamise viisil, mis kaasab erineva tausta, kvalifikatsiooni ja kogemusega töötajaid.
 • Jälgime regulaarselt käesolevas kokkuleppes toodud eesmärkide saavutamise edenemist.
 • Anname teada nii töötajatele, klientidele kui avalikkusele mitmekesisuse kokkuleppe liikmelisusest ja edusammudest selle täitmisel.

Tänaseks on kokkuleppega liitunud juba üle 100 ettevõtte, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühenduse.

Kui soovid kokkuleppe kohta lisainfot või kaalud liitumist, siis võta julgelt ühendust

Kokkuleppega liitumine ja KKK

Kes võivad kokkuleppega liituda?

Liituma on oodatud ettevõtted ning avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid.

Miks ma peaks kokkuleppega liituma?

Kokkuleppega liitumine on vabatahtlik. Ettevõte või organisatsioon, kes kokkuleppega liitub, kinnitab, et väärtustab mitmekesisuse kokkuleppe tekstis olevaid põhimõtteid ning tegutseb nende alusel. Kokkuleppe tekstiga saab tutvuda siin.

Kuidas liitumine praktilisel tasandil välja näeb?

Liitumiseks palume esmalt läbi lugeda mitmekesisuse kokkuleppe tekst ning seejärel tasub täita allolev liitumisvorm või võtta ühendust muul moel. Üldjuhul on järgmiseks sammuks kohtumine, mille käigus saab potentsiaalne liituja ülevaate kokkuleppe ajaloost, olemusest, võimalustest ning vastused kõikidele teistele võimalikele küsimustele. 1-2 korda aastas toimub kokkuleppe avalik allkirjastamisüritus, kus annavad oma allkirja kokkuleppe tekstile kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes on avaldanud soovi selle aastanumbri sees liituda.

Mida annab liitujale kokkuleppega ühinemine?

Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid moodustavad võrgustiku, mille kaudu jagatakse parimaid praktikaid ning räägitakse ühiskonnas kaasa mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemadel. Samuti pakub kokkulepe oma liikmetele tasuta võimalusi osaleda koolitustel, seminaridel, töötubades ning suhelda oma ala parimate asjatundjatega.

Kas liitumise ja võrgustikus osalemise eest tuleb maksta?

Nii liitumine kui osalemine üritustel on liitunute jaoks tasuta. Samas on kõigil liikmetel võimalik soovi korral omalt poolt panustada võrgustiku paremasse toimimisse läbi tasuta teenuste (näiteks ruumid) ja vabatahtliku töö (näiteks abistada mõne ürituse korraldamise juures).

Logo kasutamine

Kokkuleppe liikmel on õigus kasutada kokkuleppe logo oma erinevates dokumentides, töökuulutustel, ürituste käigus jne. Ainsaks kriteeriumiks on, et kasutaksite logo kontekstis, mis ei lähe vastuollu mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte väärtustega. Logo kasutamist kuidagi eraldi kellegagi kooskõlastama ei pea. Erinevates värvides ja formaatides logod leiab siit.

 


 

Liitumisvorm

 

 Kokkuleppega liitunud ettevõtted ja organisatsioonid

Ettevõtted

Aasa Global

Krediidindus

aasaglobal.com
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tarbimislaenu pakkuv ettevõte

AASK Consult

Supervisioon, coaching ja koolitused

aask.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Supervisioon, coaching ja koolitused

Adcash

Oma reklaamiplatvormi kaudu veebi- ja mobiilireklaami teenuseid pakkuv ettevõte

adcash.ee
 • Liitumise aasta:
  2015
 • Tegevuse kirjeldus:
  Oma reklaamiplatvormi kaudu veebi- ja mobiilireklaami teenuseid pakkuv ettevõte

ADM Interactive

Infotehnoloogia ettevõte

adm.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Digilahenduste agentuur

Advokaadibüroo Concordia

Õigusabi

concordia.ee
 • Liitumise aasta:
  2013
 • Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi

Advokaadibüroo LMP

Õigusabi

lmp.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi

AFS IT Services Estonia

itarvato.com
 • Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
Default Thumbnail

Alexela Kontserdimaja

Kontserdisaal

tallinnconcerthall.com
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kontserdisaal

Andmevara

Infotehnoloogia ettevõte

andmevara.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Infotehnoloogia ettevõte
Default Thumbnail

Apek Digital

Täislahendusi pakkuv disaini- ja veebiagentuur.

apek.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018

Arista Executive Search

Rahvusvaheline juhtide ja tippspetsialistide aktiivsele sihtotsingule ja hindamisele spetsialiseerunud ettevõte

aristaexecutive.com/et
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

Aurora Yoga Studio

Joogastuudio

aurorayoga.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
Default Thumbnail

Aus Design

Eetilise moe rõivabränd, mille asutaja on Reet Aus

reetaus.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eetilise moe rõivabränd, mille asutaja on Reet Aus
Default Thumbnail

Babyland

Väikelaste kaupade ja hooldustoodete jae- ja hulgimüük

beebi.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Väikelaste kaupade ja hooldustoodete jae- ja hulgimüük
Default Thumbnail

Baltic Relocation Services

Välismaalastest töötajate ja nende perede abistamine Balti riikidesse kolimisel

balticrelocation.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Välismaalastest töötajate ja nende perede abistamine Balti riikidesse kolimisel
Default Thumbnail

BDG Meelelahutuse AS

Avalike ürituste korraldamine ja meelelahutusteenuste pakkumine

bdg.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Avalike ürituste korraldamine ja meelelahutusteenuste pakkumine

Brand Manual

Brändingu- ja teenusedisaini ettevõte

thebrandmanual.com
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
Default Thumbnail

Brightway

Personali- ja värbamisteenused

brightway.careers/?lang=et
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Brightway Recruitment on kirglik personali -ja värbamisteenuseid pakkuv ettevõte. Meie märksõnadeks on: hoolivus, usaldusväärsus ja läbipaistvus. Brightway kontor on iga kell avatud nii tööandjatele kui ööotsijatele.
Default Thumbnail

Cash On Go Ltd

Tarbijakrediidiettevõte, mis pakub kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi finantslahendusi rõhuasetusega mobiilsetele tehnoloogiatele

cashongo.co.uk
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tarbijakrediidiettevõte, mis pakub kaasaegseid kõrgtehnoloogilisi finantslahendusi rõhuasetusega mobiilsetele tehnoloogiatele

Chalaro

Reisikorraldus saksa keelt kõnelevatele turistidele

 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
Default Thumbnail

Cherry.ee

Jaemüük

cherry.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2012
 • Tegevuse kirjeldus:
  Jae- ja soodusmüük Internetis
Default Thumbnail

Claudius Õigusbüroo

Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades

claudiuslaw.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Claudius Õigusbüroo on loodud õigusabi osutamiseks kõigis peamistes õigusvaldkondades
Default Thumbnail

Club Hollywood

Meelelahutus

clubhollywood.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2014
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ööklubi, toitlustus, meelelahutus

Deloitte

Konsultatsiooniettevõte, mis pakub nõustamisteenuseid äritehingute, maksude, auditeerimise ja finantsvaldkonnas.

www2.deloitte.com/ee/en.html
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
Default Thumbnail

DPD Eesti

Kogu Eestit ja Euroopat kattev pakiveovõrgustik

dpd.com/ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kogu Eestit ja Euroopat kattev pakiveovõrgustik
Default Thumbnail

Edelweg

Ehituslik projekteerimine, raamatupidamine, maksualane nõustamine

 • Tegevuse kirjeldus:
  Ehituslik projekteerimine, raamatupidamine, maksualane nõustamine
Default Thumbnail

Eesti Energia AS

Balti- ja Põhjamaade turul tegutsev rahvusvaheline energiaettevõte

energia.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Balti- ja Põhjamaade turul tegutsev rahvusvaheline energiaettevõte
Default Thumbnail

Eolane Tallinn

Elektroonika tootmis-, materjalide haldus- ning tootearendusteenuste pakkumine Eestis

eolane.com/en/abou t-eolane/locations-our- network/149-eolane- tallinn.html
 • Tegevuse kirjeldus:
  Elektroonika tootmis-, materjalide haldus- ning tootearendusteenuste pakkumine Eestis
Default Thumbnail

Ericsson Eesti

Tehas toodab kõrgtehnoloogiliste seadmete abil sidevõrgu tugijaamu, mis teevad võimalikuks tipptasemel andmeside edastuse maailmas

ericsson.com/ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tehas toodab kõrgtehnoloogiliste seadmete abil sidevõrgu tugijaamu, mis teevad võimalikuks tipptasemel andmeside edastuse maailmas
Default Thumbnail

Erply

Äritarkvara teenus

ee.erply.com
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Erply äritarkvara on loodud pühendumuse ja innovatiivse mõtlemisega ning igaüks Erply mitmekesisest ja rahvusvahelisest kollektiivist panustab ettevõtte eduloosse kirega. Erply ülemaailmse edu taga on just töötajate ja tuhandete klientide võrdne kohtlemine ja vastastikune austus – Erply jaoks on ühesuguse tähtsusega nii suurklient kui ka väikeettevõtja. Erply väärtustab kõrgelt mitmekesisust, sest just tänu sellele on nad suutnud kasvada ja edu saavutada.

Estanc

Tootmine

estanc.ee
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Protsessitehnikat valmistav ettevõte
Default Thumbnail

ETS Logistics

Rahvusvaheline transport

etslogistika.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvaheline transport

Fifaa

Reklaamrõivaste- ja meenete tootmine ning jae- ja hulgimüük

fifaa.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019

Havi Logistics OÜ

Logistika

havi.com
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Logistika, laonduse- ja transporditeenuse pakkumine
Default Thumbnail

Henkel Balti OÜ

Ehituskeemia müük

ceresit.net
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ehituskeemia müük
Default Thumbnail

HML Project Management

Konsultatsioonid projektijuhtimise, rahavoogude juhtimise, ehituse ja lepingute valdkonnas

hml.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Konsultatsioonid projektijuhtimise, rahavoogude juhtimise, ehituse ja lepingute valdkonnas
Default Thumbnail

Hoolekandeteenused AS

Riigile kuuluv äriühing, mis pakub hoolekandeteenuseid üle Eesti.

hoolekandeteenused.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Riigile kuuluv äriühing, mis pakub hoolekandeteenuseid üle Eesti.
Default Thumbnail

If P&C Insurance AS

Eesti vanim kindlustusfirma, pakub kahjukindlustusteenust

www.if.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eesti vanim kindlustusfirma, pakub kahjukindlustusteenust
Default Thumbnail

Ilusalong Beautiq

Iluteenindus

beautiq.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ilusalong Tallinnas, Kristiine linnaosas
Default Thumbnail

Instar EBC OÜ

Tööandja bränding

instar.ee
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ettevõte, mille tegevusalaks on tööandja brändingu alaste konsultatsioonide pakkumine Eestis, Lätis ja Leedus
Default Thumbnail

Irish Estonian Business Network

Ärivõrgustik neile, kes soovivad edendada ettevõtlust ning leida koostööpartnereid nii Eestist kui ka Iirimaalt

iebn.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ärivõrgustik neile, kes soovivad edendada ettevõtlust ning leida koostööpartnereid nii Eestist kui ka Iirimaalt

ISS Eesti AS

Kinnisvara korrashoid

ee.issworld.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kinnisvara korrashoid
Default Thumbnail

Kaminapuud OÜ

Pliidi- ja ahjupuude müük

kaminapuud.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Pliidi- ja ahjupuude müük

Kaubamaja AS

Jaekaubandus, kaubamajad Tallinnas ja Tartus

kaubamaja.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Jaekaubandus, kaubamajad Tallinnas ja Tartus
Default Thumbnail

Kaubandus- ja Tööstuskoda

Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.

koda.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.
Default Thumbnail

Kontuur Leo Burnett

Turunduskommunikatsioon

kontuur.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Turunduskommunikatsioon
Default Thumbnail

Kõue mõis OÜ

Butiikhotell, restoran, ürituste-, koolitus- ja kunstikeskus, looduse kaitseala.

kau.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Butiikhotell, restoran, ürituste-, koolitus- ja kunstikeskus, looduse kaitseala.
Default Thumbnail

L ́Oreal Baltics

Ilutoodete müük

loreal-paris.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ilutoodete müük
Default Thumbnail

La Muu

Ökojäätise tootmine

lamuu.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  La Muu AS on Eesti esimene ökojäätiste tootja, kes alustas tegevust 2012. aastal, kasvades kiirelt üheks Eesti armastatuimaks jäätisebrändiks.
Default Thumbnail

Mäluabi OÜ

Mälutreeningud

facebook.com/malutreener
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Mälutreeningute koolituspäevad gruppidele,asutustele,ettevõtetele
Default Thumbnail

Mamo Food OÜ

Tervisetoitu pakkuv kohvikukett

mamo.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tervisetoitu pakkuv kohvikukett

Manpower OÜ

Töötajate värbamine ja renditeenus

humanage.manpower.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Töötajate värbamine ja renditeenus
Default Thumbnail

Microsoft Estonia OÜ

Microsofti toodete ja teenuste müük, hooldus

microsoft.com/et-ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Microsofti toodete ja teenuste müük, hooldus
Default Thumbnail

Miltton JLP

Kommunikatsioon ja brändijuhtimine

jlp.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsioon ja brändijuhtimine

My City Hotel

Hotellindus

mycityhotel.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tallinna vanalinnas asuv neljatärnihotell
Default Thumbnail

Nielsen Eesti

Tarbijauuringud, turu-uuringud

nielsen.com/ee/et.html
 • Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Nielsen uurib tarbijaid enam kui 100 riigis, et pakkuda kõige täpsemat ülevaadet ülemaailmsetest trendidest ja tarbimisharjumustest.
Default Thumbnail

Nordea Bank Abp Eesti filiaal

Finantsettevõte

nordea.pl/noc/en/estonia
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Nordea Grupi teeninduskeskus Eestis
Default Thumbnail

Nordic Hotels OÜ

Äri-, konverentsi- ja majutusteenust pakkuv hotellikett

nordichotels.eu
 • Tegevuse kirjeldus:
  Äri-, konverentsi- ja majutusteenust pakkuv hotellikett
Default Thumbnail

Novartis Pharma Services Inc. Eesti filiaal

Farmaatsia, juhtimisalane nõustamine

novartis.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Farmaatsia, juhtimisalane nõustamine
Default Thumbnail

Õigusnõu OÜ

Õigusabi ja -nõu

lawconsult.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Õigusabi ja -nõu
Default Thumbnail

Original Sokos Hotel Viru ja Solo Sokos Hotel Estoria

Majutus-, toitlustus- ja konverentsiteenused

sokoshotels.fi/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Majutus-, toitlustus- ja konverentsiteenused
Default Thumbnail

OÜ PRilmar

Kommunikatsioon

 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsiooniteenuseid pakkuv ettevõte
Default Thumbnail

Philip Morris Eesti OÜ

Tubakatoodete müük ja tootmine

pmi.com/marketpag es/Pages/market_et_ee.aspx
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tubakatoodete müük ja tootmine
Default Thumbnail

Pipedrive OÜ

Kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse.

pipedrive.com
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Pipedrive on 2010. aastal kogenud müügijuhtide poolt loodud müügijuhtimise tarkvara (CRM), mis aitab kiiresti kasvavatel ettevõtetel hallata keerukaid või pikki müügiprotsesse. Pipedrive’i müügitööriist aitab müügiinimestel visualiseerida nende tööprotsessi ja keskenduda tegevustele, mis viivad tehinguid edasi. Pipedrive’i kasutavad enam kui 75 000 ettevõtet 170 riigis üle kogu maailma. Ettevõtte kontorites New York’is, Lissabonis, Londonis, Tallinnas ja Tartus töötab 400 inimest.
Default Thumbnail

Põhjasörk OÜ

Kohvikuteenuseid pakkuv ettevõte

sörk.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kohvikuteenuseid pakkuv ettevõte
Default Thumbnail

Prisma Peremarket AS

Jaekaubandus

prismamarket.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Põhjamaade juurtega Eesti turul tegutsev hüpermarketite kaubanduskett
Default Thumbnail

Proekspert AS

Tarkvaraarendus

proekspert.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tarkvaraarendus
Default Thumbnail

Rehviparadiis

Rehvide müük

 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2013
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rehvide jae - ja hulgimüük

Ruthie Belle

ruthiebelle.com
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
Default Thumbnail

Salmo & Luts OÜ

Kalastus- ja matkatarvete hulgi- ja jaemüük, hooldus

salmo.ee/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kalastus- ja matkatarvete hulgi- ja jaemüük, hooldus

SEB Pank

Finantsteenuseid pakkuv ettevõte

seb.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Finantsteenuseid pakkuv ettevõte
Default Thumbnail

Selver AS

Super- ja hüpermarketite kett, AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte

selver.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Super- ja hüpermarketite kett, AS Tallinna Kaubamaja tütarettevõte
Default Thumbnail

Skanska AS

Ehitusteenused

skanska.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Ehitusteenused
Default Thumbnail

Skype Technologies OÜ

Kommunikatsioonilahendused, Microsoft Corp.-i allüksus

skype.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kommunikatsioonilahendused, Microsoft Corp.-i allüksus
Default Thumbnail

Sõsar (Puhas Eesti Loodus OÜ)

Sõsar loob Eesti pärimusmeditsiinist inspireeritud looduskosmeetikat puhtast kodumaisest toorainest

sosar.eu
 • Tegevuse kirjeldus:
  Sõsar loob Eesti pärimusmeditsiinist inspireeritud looduskosmeetikat puhtast kodumaisest toorainest
Default Thumbnail

Sushimon

Jaapani toidu kohvik, catering ja koolitused

sushimon.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Jaapani toidu kohvik, catering ja koolitused

Swedbank AS

Rootsi päritolu rahvusvahelise panganduskontserni Eesti sõsarettevõte

swedbank.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rootsi päritolu rahvusvahelise panganduskontserni Eesti sõsarettevõte
Default Thumbnail

Telia Eesti AS

Telekommunikatsiooniettevõte, mis muudab tehnoloogia abil inimeste elu lihtsamaks ja mugavamaks.

telia.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
Default Thumbnail

Thorgate

Infotehnoloogia ettevõte

thorgate.eu
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Thorgate on veebidisaini ja -konsultatsiooniettevõte, mis tegutseb Londonis, Oslos ja Tallinnas.
Default Thumbnail

Ticketpro Baltics

Piletimüük

ticketpro.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest
 • Liitumise aasta:
  2014
 • Tegevuse kirjeldus:
  Piletimüügifirma

Tieto Estonia AS

Täislahendusi pakkuv IT- ettevõte

tieto.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Täislahendusi pakkuv IT- ettevõte
Default Thumbnail

Transcom Eesti OÜ

Rahvusvaheline klienditeeninduskeskus

transcom.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvaheline klienditeeninduskeskus
Default Thumbnail

Transferwise Ltd.

Rahvusvahelisi rahaülekandeid teostav ettevõte

transferwise.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvahelisi rahaülekandeid teostav ettevõte
Default Thumbnail

Wolt

Toidu tellimise ja avastamise platvorm

wolt.com/et
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Wolt on äpp, mille kaudu toitu tellida ja uusi maitseid avastada.
Default Thumbnail

Your Brand Up Studio

Aitab suuremaid ja väiksemaid ettevõtteid müügi ja loovate turunduslahendustega.

brandup.studio
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018

Avaliku sektori organisatsioonid

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Tööealistele erivajadustega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumine, rehabilitatsioonivaldkonna arendamine

astangu.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  50-100 inimest
 • Liitumise aasta:
  2014
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tööealistele erivajadustega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkumine, rehabilitatsioonivaldkonna arendamine
Default Thumbnail

British Embassy Tallinn

Suurbritannia Suursaatkond Eestis

gov.uk/government/ world/organisations/british- embassy-tallinn.et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Suurbritannia Suursaatkond Eestis
Default Thumbnail

Eesti Keele Instituut

Eesti keele uurimise ja arendamisega tegelev teadus- ja arendusasutus

eki.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Eesti keele uurimise ja arendamisega tegelev teadus- ja arendusasutus

Häirekeskus

Riiklik hädaabiteenus

112.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  Häirekeskus on hädaolukorras esimene abistaja. Vastame numbril 112 aastas ligikaudu miljonile hädaabiteatele, olles nii tähtsaim lüli abivajaja ja abiandjate vahel. Häirekeskuse töötajad panustavad ööpäevaringselt turvalisema elukeskkonna loomisesse juhtides kiirabi, päästjad ja politsei abivajajateni.

Hiiumaa vald

Hiiumaa vald on kogu maakonda hõlmav omavalitsus ja Hiiumaa suurim tööandja

vald.hiiumaa.ee
 • Liitumise aasta:
  2019
Default Thumbnail

International School of Estonia

Inglise õppekeelega lasteaed ja üldhariduskool lastele vanuses 3-19 aastat.

ise.edu.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Inglise õppekeelega lasteaed ja üldhariduskool lastele vanuses 3-19 aastat.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Vabaühenduste toetus-, arendus- ja tugikeskus

kysk.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Tegevuse kirjeldus:
  Vabaühenduste toetus-, arendus- ja tugikeskus
Default Thumbnail

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel

kul.ee/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel
Default Thumbnail

NUKU teater ja muuseum

Noore vaataja teater

nuku.ee/et
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
 • Tegevuse kirjeldus:
  NUKU on ajaloolises Tallinna vanalinnas paiknev noore vaataja teater, mis kujundab noore inimese kultuuriruumi, avardab ta tajusid, peegeldab maailmatunnetust, aitab tundma õppida iseennast ja maailma. NUKU juurde kuuluvad ka nukuteatrikunsti muuseum ja rahvusvaheline visuaalteatrifestival NuQ Treff, mis moodustavad teatriga sünergilise terviku.
Default Thumbnail

SA Tallinna Teletorn

Turismi-, kultuuri- ja vaba aja teenuste pakkumine Tallinna Teletornis

teletorn.ee/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Turismi-, kultuuri- ja vaba aja teenuste pakkumine Tallinna Teletornis
Default Thumbnail

Sihtasutus Teater NO99

Teater NO99 on 2005. aastal loodud teater Tallinnas.

no99.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Teater NO99 on 2005. aastal loodud teater Tallinnas.
Default Thumbnail

Sotsiaalkindlustusamet

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, erinevate sotsiaalhüvitiste väljamaksmine ja teenuste osutamine

sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, erinevate sotsiaalhüvitiste väljamaksmine ja teenuste osutamine

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks

sm.ee/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Sotsiaalministeeriumi missioon on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel oleks võrdsed võimalused inimväärseks eluks

Tööinspektsioon

Töökeskkond, töösuhted

ti.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.
Default Thumbnail

Töötukassa

Töötuskindlustuse korraldamine ja tööpoliitika elluviimine

tootukassa.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Töötuskindlustuse korraldamine ja tööpoliitika elluviimine
Default Thumbnail

Ugala Teater

Näitekunst

ugala.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  20-50 inimest
 • Liitumise aasta:
  2016
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kutseline draamateater Viljandis

Vabaühendused

Default Thumbnail

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE

Inimeste juhtimise arendamine Eesti ettevõtetes

www.pare.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Inimeste juhtimise arendamine Eesti ettevõtetes
Default Thumbnail

Eesti Inimõiguste Keskus

Inimõiguste kaitse

humanrights.ee
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon
Default Thumbnail

Eesti Juristide Liit

Demokraatliku õigusriigi ja kodanikuühiskonna eest seisja ning juristi kutse edendaja ja väärtustaja

juristideliit.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Demokraatliku õigusriigi ja kodanikuühiskonna eest seisja ning juristi kutse edendaja ja väärtustaja
Default Thumbnail

Eesti LGBT Ühing

LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste eestkoste ja toetamine, teavitustöö ja koolitamine

lgbt.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  LGBT (lesbi, gei, bi, trans) inimeste eestkoste ja toetamine, teavitustöö ja koolitamine
Default Thumbnail

Eesti Pagulasabi

Kompetentsikeskus rände ja lõimumise teemal

pagulasabi.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2016
 • Tegevuse kirjeldus:
  Tugiteenused rahvusvahelise kaitse saajatele Eestis, humanitaarabi oma kodudest põgenenud inimestele
Default Thumbnail

Eesti Puuetega Inimeste Koda

Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostöö- ning koordinatsiooniorgan

epikoda.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiline koostöö- ning koordinatsiooniorgan
Default Thumbnail

Eesti Seksuaaltervise Liit

Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis.

www.amor.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis.
Default Thumbnail

Eesti Skautide Ühing

Noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon

skaut.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon
Default Thumbnail

Etnoweb

Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide kataloog, uudiste portaal, sündmuste kalender ja

etnoweb.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide kataloog, uudiste portaal, sündmuste kalender ja

Helpific MTÜ

Veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid

helpific.com/et
 • Tegevuse kirjeldus:
  Veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadustega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid
Default Thumbnail

Kuldliiga

Spetsialistide võrgustik

liiga.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  10-20 inimest
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Kogenud juhtide ja tunnustatud oma ala spetsialistide üle-Eestiline võrgustik
Default Thumbnail

Looduselust MTÜ

Hariduslike telesaadete tootja, naiste tehnikaportaali Accelerista väljaandja

accelerista.com
 • Tegevuse kirjeldus:
  Hariduslike telesaadete tootja, naiste tehnikaportaali Accelerista väljaandja
Default Thumbnail

MTÜ Loomus

Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon.

loomus.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  1-5 inimest
 • Liitumise aasta:
  2018
 • Tegevuse kirjeldus:
  Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon. Loomuse eesmärkideks on loomatemaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas, loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamine, loomakaitsepoliitika kujundamine.

Noored Sotsiaaldemokraadid

Poliitiline noorteühendus

noorsots.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
Default Thumbnail

Pille Lille Muusikute Fond

Andekate muusikute toetuseks loodud fond

plmf.ee
 • Tegevuse kirjeldus:
  Andekate muusikute toetuseks loodud fond

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Poliitiline erakond

sotsid.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  100+ inimest
 • Liitumise aasta:
  2019
Default Thumbnail

Spordiklubi Meduus

Sport

skmeduus.ee
 • Liitumise aasta:
  2017
 • Tegevuse kirjeldus:
  Klubi koondab enda alla erivajadustega ujumishuvilisi
Default Thumbnail

Vabaühenduste Liit

Vabaühenduste ühistegevuse arendamine

heakodanik.ee
 • Organisatsiooni suurus:
  5-10 inimest
 • Liitumise aasta:
  2016
 • Tegevuse kirjeldus:
  EMSL-i eesmärgiks on Eesti vabaühenduste ühistegevuse arendamine, liikmete ühishuvide eest seismine, heade tavade levitamine ning avalikkuse ja oma liikmete kaasamine kodanikuühiskonna arendamisse.