Tiim:
  • Egert Rünne
  • Kelly Grossthal

Projekti märksõnaks on jätkusuutlikkus, 2017. aasta strateegilised jätkutegevused on: võrdse kohtlemise võrgustik, strateegiline hagelemine, Mitmekesisuse kokkulepe ja Mitmekesisuse päev. Tegevused aitavad võrdse kohtlemise põhimõtet ja mitmekesisuse kasu tutvustada tervele Eesti ühiskonnale ning kaitsta kõiki inimesi ebavõrdse kohtlemise eest.

Projekti eesmärkideks on:

  1. Tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust võrdsest kohtlemise teemast ja tulevastest väljakutsetest
  2. Võimestada inimesi abi otsima võimaliku ebavõrdse kohtlemise korral
  3. Kujundada võrdse kohtlemise õiguskeskkonda
  4. Tuua kokku võrdse kohtlemise valdkonnas tegutsevaid kodanikeühendusi, et jagada ja analüüsida infot, mis võimaldab tõhusalt ja konstruktiivselt edendada teemat Eestis
  5. Tuua kokku era- ja avaliku sektori organisatsioone läbi Mitmekesisuse kokkuleppe ja Mitmekesisuse päeva
  6. Tõsta Inimõiguste Keskuse töötajate ja käesolevasse projekti kaasatud inimeste kompetentsi võrdsest kohtlemisest ja strateegilisest hagelemisest.
  7.  Uurida ja analüüsida inimeste hoiakuid LGBT inimeste õiguste suhtes.
Ostukorv