Võitlus vaenu vastu

Vaenukõne õhutab inimesi vaenule ja vägivallale. See loob pinnast vaenuvägivalla ning vaenukuritegevuse levikuks, äärmuslikel juhtudel isegi inimsusevastasteks kuritegudeks, nagu genotsiid.

Vaenukuritegusid (ka vaenusüütegusid) pannakse toime eelarvamuste või negatiivsete hoiakute tõttu mõne inimgrupi suhtes. Need ohustavad kõigi ühte kogukonda kuuluvate inimeste turvatunnet. Kuna vaenukuriteod võivad viia tõsiste konfliktideni erinevate gruppide vahel, ohustavad need terveid kogukondi ja kogu ühiskonda.  Seepärast tuleb neile reageerida karmimalt.

Eesti Inimõiguste Keskus aitab vaenukuritegevust peatada ja vähendada, tõstes teadlikkust, süvendades koostööd vabakonna ja riigi vahel ning tehes lobitööd tõhusamate seaduste ja poliitikate saavutamiseks. Aitame ka sotsiaalmeediaplatvormidel ebaseadusliku vaenukõne vastu võidelda, seirates regulaarselt vaenukõne platvormidelt eemaldamise kiirust ja kvaliteeti.

sizeholder

Vaenukõne ja vaenukuriteod

Mis on vaenukõne ja kuidas on see seotud sõnavabadusega? Mis eristab vaenukuritegu teistest kuritegudest?

Loe edasi
sizeholder

Projekt SafeNet

Kuidas levib vaenukõne sotsiaalmeedias? Kas ja kuidas regeerivad vaenu eemaldamisele erinevad sotsiaalmeediaplatvormid?

Loe edasi
sizeholder

Mida teha?

Kuidas vaenukõnet ja vaenukuritegusid ära tunda? Mida ette võtta, kui oled nendega kokku puutunud?

Loe edasi

Inimesed

Ostukorv