Käesolevat veebilehte haldab Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus.

Veebilehe all peame silmas kogu veebilehte ja selle sisu, kaasa arvatud kogu materjali, struktuuri ja disaini.

Palume tutvuda kasutustingimustega veebilehe esmakordsel kasutamisel ning võtta arvesse, et võime kasutustingimusi ette teatamata muuta. Kasutustingimustes selgitame eelkõige vastutuse välistamist, autoriõigust ja isikuandmete kaitset.

Vastutuse välistamine

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus on loonud selle veebilehe, et anda paremini infot meie tegevuse kohta ja aidata inimestel meie kaudu inimõiguste kaitsesse panustada. Meie eesmärk on tagada veebilehel sisalduva teabe ajakohasus ja täpsus. Kui meile teatatakse vigadest, püüame need parandada.

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses veebilehel esitatud teabega.

See teave:

  • on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda mis tahes konkreetse isikuga seotud asjaolusid;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohastatud;
  • on mõnikord linkide abil seotud väliste veebisaitidega, mille üle puudub meil kontroll ning mille eest me ei võta mingit vastutust;
  • ei kujuta endast erialast ega õigusalast nõuannet (konkreetse nõuande saamiseks pöörduge alati vastava ala asjatundja poole).

Meie eesmärk on vältida tehnilisi vigu. Mõned veebilehel esitatud andmed või teave võib siiski olla loodud või struktureeritud selliste failide kujul või sellistes vormingutes, mis ei ole veatud, mistõttu ei ole võimalik tagada, et sellised probleemid ei põhjusta katkestusi meie teenuste osutamises ega avalda muud samalaadset mõju. Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus ei võta endale mingit vastutust veebilehel või sellega linkide kaudu seotud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Veebilehel sisalduv ei ole õigusabi

Veebilehe sisu on mõeldud eelkõige teavituseks. Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus ei võta vastutust sisu korrektsuse ja õigsuse osas ning lehel sisalduvat ei tohiks kasutada peamise õigusabi allikana probleemide korral. Õigusabi vajaduse korral tuleks otsida edasist nõu professionaalsetelt advokaatidelt ja juristidelt või vastavatelt institutsioonidelt.

Käesoleva veebisaidi sisu on teavitava iseloomuga ja sel ei ole juriidilist jõudu. Seetõttu ei tohiks käesolevale veebisaidile viidata kui ametlikule allikale.

Autoriõigus

Veebilehe kasutajana nõustud, et veebilehe autoriõigus ja intellektuaalomandi õigused kuuluvad Sihtasutusele Eesti Inimõiguste Keskus.

Sisu kasutamine

Sisu ei või mujal ilma meie loata mujal avaldada või kopeerida:

  • Lubatud on vaid isiklik või mitteäriline hariduslik kasutus. Igasuguse sisu reprodutseerimise puhul, kas tervikuna või osaliselt, ei või seda muuta ja see peab sisaldama viidet.
  • Me ei luba käesoleva veebisaidi sisu reprodutseerida, taasavaldada või teisiti uuesti välja anda nii, et see on mujal avalikult kättesaadav. Selle asemel peate linkima või viitama käesolevale veebisaidile.
  • Kõik muud sisu kasutamisviisid, kaasa arvatud kopeerimine, hoiustamine või reprodutseerimine, kas tervikuna või osaliselt, muul otstarbel kui oma isiklikuks kasutuseks või mitteärilisel harival otstarbel, on ilma meie loata keelatud.

Teiste kasutusviiside või küsimuste korral palun võtke meiega ühendust.

Linkimine

Veebilehele linkimiseks ei ole vaja luba küsida, tingimusel, et te ei kasuta Sihtasutuse Eesti Inimõiguste Keskus logo või muid visuaalseid materjale ilma loata ega viita sellele, et teie veebileht on Sihtasutuse Eesti Inimõiguste Keskus poolt heaks kiidetud või sellega seotud.

Tagasiside

Tervitame tagasisidet ja ettepanekuid, mis aitaksid meil veebilehte paremaks muuta. Kui soovite meiega ühendust võtta, palun kirjutage allpool asuvale meiliaadressile. Palun pidage silmas seda, et me ei pruugi jõuda vastata kõikidele tagasisidet pakkuvatele kirjadele ja et jätame endale õiguse mitte vastata.

Isikuandmete kaitse

Veebileht saadab väikseid faile („küpsiseid“) teie arvutitele ja mobiilseadmetele, mida on vaja veebilehe toimimiseks ja et koguda anonüümset veebianalüüsi. Kasutame neid järgnevalt:

  • Kasutame küpsiseid, mida on vaja, et veebileht toimiks korralikult ja et muuta kasutajate kogemus paremaks.
  • Kogume ja analüüsime anonüümset veebistatistikat selle kohta, kuidas kasutajad veebilehel sirvivad. Teeme seda kasutades erinevat tarkvara, millel on eraelu puutumatust tagavad seaded. Veebianalüüs aitab meil mõista oma kasutajate vajadusi, teha parendusi ja arendada veebilehte edasi.
  • Kuna käesoleva veebilehe eesmärk on arendada inimõigusi, mille hulka käib privaatsuse ja isikuandmete kaitse, ei kogu ega salvesta me informatsiooni, mida võib kasutada teie identifitseerimiseks või leidmiseks, või mis võiks teisiti teie privaatsust mõjutada. Lisaks ei luba me kolmandate osapoolte teenustel või tarkvaral seda teha meie veebisaidi kaudu.

Palun pidage silmas seda, et väliseid linke avades, näiteks teistele veebilehtede, välistele dokumentidele või sotsiaalmeediale kehtivad nende veebilehtede kasutustingimused ja isikuandmete kaitse reeglid.

Annetamisel kogutud isikuandmeid võime kasutada, et teiega ühendust võtta et teavitada annetuste kasutamisest ning et edastada andmed tulumaksusoodustuse arvesse võtmiseks Maksu- ja Tolliametile. Annetusi puudutavaid andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele.

Kontakt

Küsimuste korral palun võtke ühendust.