Välja antud:
2019
Lühikirjeldus:

Eesti Inimõiguste Keskuse ja Balti Uuringute Instituudi koostöös valminud uuringu "Inimõigused ja inimõiguste alusväärtused Eesti koolis ja hariduspoliitikas" lõppraport.

Lühikirjeldus:

Rootsi mitmekesisuse kokkuleppe juhi Gabriella Wiiala ingliskeelsed slaidid annavad 9 sammust koosnevad juhised, kuidas suurendada mitmekesisust ja see enda kasuks tööle panna.

Lühikirjeldus:

Sõbralikus töökohas austatakse kõigi õigusi ning tööandja oskab oma mitmekesist kollektiivi juhtida selliselt, et kedagi ei diskrimineerita. Käesolev juhend on tööandjale abiks, et luua sõbralik töökeskkond, kus töötajate õigused on kaitstud ning au sees on võrdne kohtlemine.

Lühikirjeldus:

Juhend annab ülevaate, miks on töö- ja pereelu ühitamine tööandja jaoks oluline teema ning ühtlasi leiab praktilisi näpunäiteid ja soovitusi.

Lühikirjeldus:

Kes me oleme? Mis me teinud oleme? Mis me teeme? Kuidas meid aidata?

Lühikirjeldus:

Eesti Inimõiguste Keskus on välja töötanud mitmekesisuse märgise “austame erinevusi”, mis koos mitmekesisuse kokkuleppe ja iga-aastase mitmekesisuse päevaga pakuvad võimalusi oma organisatsiooni või ettevõtet edendada.

Lühikirjeldus:

Lühike ülevaade mitmekesisuse märgise kasulikkusest.