Ootame keskusesse usinaid ja kohusetundlikke praktikante, kes aitaksid meid projektide läbiviimisel, uuringute ja õiguslike analüüside koostamisel ja paljude muude tegevuste juures!

Et kaasame praktikante vajaduspõhiselt, saada palun oma elulookirjeldus ning lühike motivatsioonikiri aadressile info@humanrights.ee, et saada täpsemat infot praktikakoha ja Sinule sobivuse kohta. Teretulnud on kõik, kellele pakub huvi inimõiguste valdkond, olgu kõrghariduse omandamise, erialase arengu, uurimisteema või kogukonnapraktika raames.

Praktika inimõiguste keskuses on tasustamata. Omalt poolt pakume inimõiguste valdkonna mõjusa edendajana Eestis ainulaadset ning laiapõhjalist kogemust, uusi teadmisi, toetavat ja sõbralikku töökollektiivi ning võimalust panustada inimõiguste kaitsesse Eestis. Kandideerima on oodatud kõik, sõltumata soost, vanusest, nahavärvusest, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, poliitilistest või muudest arvamustest, rahvusvähemusse kuulumisest, lapsevanemaks olemisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puudest või seksuaalsest sättumusest.

Tutvu ka meie seniste praktikantide kogemuste ja mõtetega:

“Inimõiguste keskuses sooritatud praktika jättis sooja mulje. Keskuses töötavad südamega asjale pühendunud juristid ja asjatundjad, kes pingutavad parema homse nimel. Keskuses väärtustatakse mitmekesisust, empaatilisust, initsatiivikust ja kiiret reageerimisvõimet, mis tuleb muutlikel aegadel paljuski kasuks. Minu juhendaja Mari-Liis Vähi on digiõiguse spetsialist, kes oskab suunata, annab väärtuslikku tagasisidet ning aitab praktikandil seada eesmärke ja pakub enda teadmisi nende lahendamisel. Kokkuvõtvalt jäin oma kogemusega väga rahule ning soovin inimõiguste keskuse perele palju jaksu ja päikest tulevasse suvesse.” – Kersti, Tartu Ülikool (õigusteadus)

“Kõige põnevam on olnud jälgida keskuse igapäevast tööd ja seda, kui palju kõik töötajad panustavad selle nimel, et Eesti oleks avatud ühiskond, kus inimesi koheldakse võrdselt ja inimõigused oleksid riiklikult tagatud. Olen juba palju õppinud ja väga põnev ning hariv on olla osa sellest kollektiivist ning anda oma panus, et Eesti ühiskonnas oleksid inimõigused jätkuvalt olulisel kohal. Seega: tunne on suurepärane!” – Anna-Lisa, Tartu Ülikooli Johann Skytte poliitikauuringute instituut (rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud)

Ostukorv