Rahvusvahelise koostööprojekti eesmärk on edendada mitmekesisust, mitte-diskrimineerimise põhimõtte edendamist ja võrdseid võimalusi töökeskkonnas. Lisaks panustavad selle erinevad tegevused Euroopa mitmekesisuse kokkulepete platvormi arengusse läbi koostöö, infovahetuse ja parimate praktikate kogumise üle Euroopa. Projekt kestab kaks aastat ning selle tegevused leiavad aset projekti kolmes peamises partnerriigis Eestis, Portugalis ja Iirimaal.

Projekti raames töötatakse välja mitmekesisuse kokkuleppe loomise ja edendamise abimees, mis tutvustab läbi praktiliste ja kasutajasõbralike tööriistade  mitmekesisuse ja kaasamise põhimõtteid ning selleks vajalike protseduuride rakendamist. Kahe aasta jooksul valmivad veel mitmekesisuse edendamise tööriistakast ja online kursus alateadlike eelarvamuste kohta ning ka online platvorm, kus eelnimetatud kursus on kättesaadav.

Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi (2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 6220,76 euro ulatuses.