Strateegiline hagelemine

Strateegiline hagelemine tähendab ühiskondlikult oluliste juhtumite lahendamist läbi kohtu- või kohtuväliste menetluste. Seda saab teha nii tsiviil-, kriminaal- kui haldusasjades. Strateegilise hagelemise eesmärk on üksikute hoolikalt valitud juhtumite kaudu mõjutada seaduste ja seaduste elluviimispraktika kvaliteeti. Tegemist on ühe huvikaitse meetodiga.

Tavainimese jaoks tähendab strateegilises hagelemises osalemine seda, et lisaks isiklikule abisaamisele toob tema lugu õigusselgust või muudab kohtupraktikat ka teistele sama murega inimestele.

Inimõiguste keskuse juristid koos partneritest advokaatidega seisavad annetajate toel (link) selle eest, et luua kõigi Eesti inimeste jaoks õiglasemat ja turvalisemat õigusruumi. Võta meiega julgelt ühendust aadressil kelly.grossthal@humanrights.ee, kui leiad, et sinu või kellegi teise inimõigusi on rikutud ja vajad abi kohtusse pöördumisel.

Tutvu kaasustega, mille puhul inimõiguste keskus on otsustanud inimesi aidata:

Tööpõhimõtted

Kuidas me juhtumeid valime?

 • Kaasus puudutab ühte Keskuse strateegilise hagelemise temaatilistest eesmärkidest
 • Kaasus selgitab olemasolevat seadusesätet või kohtupraktikat;
  • puudutab lünka või vastuolu seadustes;
  • muudab olemasolevat seadusesätet või kohtupraktikat;
  • puudutab süsteemset seaduse mitterakendamist ja/või
  • tõstab teadlikkust seadusest.
 • Konkreetse kaasusega tegelemine ei lähe vastuollu Keskuse teiste strateegiliste eesmärkidega ja nende saavutamise strateegiaga.
 • Kaasusel on mõni muu eriline asjaolu
 • Kaasusel on väljavaateid edule
 • Kaasusele on finantsvahendid kindlustatud või neid on võimalik kindlustada
 • Kaasuse menetlemiseks on olemas kompetentne jurist

Milline on valikuprotsess?

Kaasused võivad puudutada keskuse erinevaid valdkondi, näiteks digiõigused, võrdne kohtlemine või pagulasõigus. Esimesena tegeleb kaasusega vastava valdkonna juht, ekspert või jurist ja selgitab välja juhtumi asjaolud. Seejärel edastab ta kaasuse info keskuse strateegilise hagelemise valdkonnajuhile, kes kutsub kokku koosoleku, kuhu kuuluvad keskuse valdkondlikud eksperdid ja juhataja. Inimest teavitatakse keskuse otsusest kaasusega tegeleda või mitte tegeleda nädala jooksul või antakse teada, millal on otsust oodata.

Kust juhtumid tulevad?

 • Inimene on ise Keskuse poole pöördunud (kontakteerunud telefoni või kirja teel)
 • Kaasus jõuab meieni läbi koostööpartneri (nt valdkondliku vabaühenduse, advokaadi)
 • Pöördume ise inimese poole, kui juhtum on juristide tähelepanu alla sattunud (läbi huvikaitseorganisatsiooni või meedia)
 • Pöördume otse kogukonna poole, et leida asjakohaseid kaasuseid

Strateegilise hagelemise tegevus on võimalik tänu Eesti Inimõiguste Keskuse annetajatele ja advokaatide pro bono või vähendatud tasuga tööle. Meiega on teinud või teevad koostööd:

Advokaadibüroo Liverte
Advokaadibüroo DEM OÜ
TRINITI Advokaadibüroo
NJORD Advokaadibüroo
Maria Mägi Advokaadibüroo
Advokaadibüroo Sirel & Partnerid

 

Inimesed

Ostukorv