Välja antud:
2021
Lühikirjeldus:

Lühike kaardistus pagulaste palkamisest Eesti tööturul tööandjate ja tuge pakkuvate organisatsioonide vaatepunktist.

Käesoleva esialgse kaardistuse eesmärk on anda ülevaade Eesti tööturust pagulaste kaasamise aspektist ning täpsemalt tööandjate kogemustest varjupaigataotlejate või pagulaste palkamisel ja toetamisel. See kaardistus põhineb veebipõhistel kohtumistel organisatsioonidega, mis pakuvad teatud tüüpi tuge tööturule sisenevatele pagulastele, ja tööandjatega, kellel on kogemusi või huvi pagulaste palkamise vastu. 

Kaardistus on saadaval ka ingliskeelsena (veebilehe ülal vasakul tuleb valida EN).

Ostukorv