Tiim:
  • Egert Rünne
  • Kelly Grossthal

2018. aasta strateegilised jätkutegevused on: võrdse kohtlemise võrgustik, mis jätkab aktiivset koostööd võrdse kohtlemise võrgustikus olevate kodanikuühendustega; strateegiline hagelemine, kus tegeletakse edasi juba alanud kaasustega, mis kujundavad valdkondlikku õiguskeskkonda; mitmekesise kokkulepe, mitmekesisuse märgis ja mitmekesisuse päev, mis aitavad võrdse kohtlemise põhimõtet ja mitmekesisuse kasu tutvustada ettevõtetes ja organisatsioonides ning tuua mitmekesisuse positiivsed efektid inimesteni kohas, kus nad kõige rohkem viibivad – töökeskkonnas. Lisaks pakutakse erinevaid võrdse kohtlemise koolitusi nii tööandjatele, kui ka juristidele, et valdkondlik ekspertiis ja teadlikkus leviks.

2018. aastal hakatakse projekti käigus uue tegevussuunana arendama kogukonnapõhist kaasamist ning läbi selle võrdsest kohtlemisest teadlikkuse tõstmist rohujuuretasandil: inimeselt – inimesele kohalike näidete läbi. Samuti luuakse partneritega koostöös strateegia, kuidas ja mil määral tulevikus noorte teadlikkust võrdsest kohtlemisest tõsta.

Ostukorv