Tiim:
  • Kelly Grossthal

Projekti käigus töötatakse välja koolitusmaterjal tööandjatele, mis aitab edendada võrdset kohtlemist töökeskkonnas. Lisaks kogutakse Eesti tööandjatelt juba kasutusel olevaid parimaid praktikaid ning tööandjad on kaasatud materjalide väljatöötamisse. Materjalide koostamisel arvestatakse erinevate personalitöö ja organisatsioonikultuuri valdkondade – aspektidega nagu näiteks värbamine, edutamine, väärtused, konfliktide lahendamine.  Projekti lõpus toimus juhendmaterjali tutvustus selle praktilise kasutamise teemal, läbiviijateks Eesti Inimõiguste Keskuse ja mitmekesisuse valdkonna eksperdid.

Ostukorv