Konsultatsioonid

1. Konkreetsetele küsimustele/arengukohtadele vastuse leidmine ja individuaalsete lahenduste loomine

Näiteks:

  • kuidas luua psühholoogiliselt turvaline töökeskkond;
  • kuidas kaasata erivajadustega inimesi/noori/LGBT kogukonda/jt alaesindatud gruppe töökollektiivis;
  • kuidas luua ebavõrdse kohtlemise juhtumitest turvaliselt teada andmise süsteem;
  • kuidas lahendada ebavõrdse kohtlemise juhtumeid õiglaselt ja läbipaistvalt;
  • kuidas mõõta mitmekesisust ja kaasatust;
  • kuidas seista kiusamise, ahistamise ja diskrimineerimise vastu.

Lahendused töötame välja koostöös, mitte ei kirjuta ette, mida ja kuidas on õige teha. Toome välja edukaid praktikaid ja häid käitumisjuhiseid, mille toel arendada välja oma organisatsioonile sobivad lahendused.

2. Mitmekesisuse ja kaasatuse tegevuskava loomine

Organisatsiooni sisemine analüüs ja hinnang senisele tegevusele ja tänasele olukorrale ning sellest tulenevalt edasise tegevuskava loomine. Nõustame analüüsi tegemisel ja tegevuskava loomisel.

Kui sul tekkis küsimusi või soovid konsultatsioonide kohta lisainfot, siis võta palun ühendust valdkonna juhi Helen Talalaevaga (helen.talalaev@humanrights.ee).

Projektid

Hetkel pole käimas selle teemaga seotud tegevusi

Ostukorv