Leiad kodulehelt olulisemad teemavaldkonnad, millega Eesti Inimõiguste Keskus tegeleb:

Mitmekesisus ja kaasatus teema alt leiad materjalid ja info EIK tegevusest mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonnas: Eesti Mitmekesisuse Kokkuleppest, igal aastal toimuvast mitmekesisuse päevast ning mitmekesisuse märgisest.

Võrdne kohtlemine teema alt leiad EIK tegevuse võrdse kohtlemise edendamise ja diskrimineerimise vastu võitlemise osas: meie valdkonna strateegilise hagelemise kaasused, huvikaitsetegevus kooseluseaduse rakendamise eesmärgil, koostöövõrgustiku teiste vabaühendustega ning erinevus rikastab kampaania info.

Pagulased teema käsitleb meie tegevust ÜRO pagulasameti UNHCR rakenduspartnerina varjupaigamenetluse kvaliteedi ja varjupaigatingimuste monitoorimise all ning huvikaitsetegevust laiemalt pagulaste inimõiguste kaitsel.

Inimõigused Eestis teema all on meie tegevused, mis puudutavad üldiselt inimõiguste olukorda Eestis: aruanne “Inimõigused Eestis” ning muud Eesti inimõiguste olukorda edendavad tegevused.

Ostukorv