Välja antud:
2014
Lühikirjeldus:

Meedia puutub vähemuste valdkonnaga kokku kahel peamisel viisil. Esiteks on meedia vähemuste kogemuste ja probleemide vahendaja, teisalt mõjutavad meedia kaudu levitatavad narratiivid inimeste hoiakuid vähemuste suhtes. Koostatud dokumendi mõte on aidata ajakirjanikke eetiliste valikute tegemisel vähemustega seotud teemade puhul. Tegemist ei ole ajakirjandus- või meediaõppematerjaliga, vaid ülevaatliku käsitlusega vähemuste kajastamisel ilmnenud kitsaskohtadest.

Ostukorv