Lühikirjeldus:

Uuring eakate sotsiaalsest olukorrast Eestis.