Lühikirjeldus:

Juhen soolise ja seksuaalse ahistamise ennetamise kohta. Ühelt poolt puudutab see soolise diskrimineerimise teemat, teiselt poolt psühhosotsiaalse ohutegurina ka töötervishoiu teemat. Juhendi eesmärk on anda võimalikult lihtsalt ja selgelt edasi, mis on sooline ja seksuaalne ahistamine. Samuti selgitatakse selles seadustega tööandjale pandud vastutust ja kohustusi ning töötajate õigusi ja võimalusi.

Ostukorv