Lühikirjeldus:

Poliitikasoovitused puuetega inimeste vastu suunatud vaenukuritegudega tegelemiseks Balti riikides. Inglise keeles.

Ostukorv