Võrdse kohtlemise käsiraamat

Avaldatud: 29. juuni 2022

Selle väljaande kahte esimest trükki toetati Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi PROGRESS (2007‒2013) raames. Kolmandat versiooni rahastas Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga ja Sotsiaalministeerium.

Kahe esimese trüki autorid: Merle Albrant, Marianne Meiorg, Ülle-Marike Papp

Kolmanda versiooni (üksnes veebis ilmunud) autorid: Marianne Meiorg, Kelly Grossthal

Toimetaja: Grete Anton

Sisukord


Ostukorv