Lühikirjeldus:

2014. aastal avaldasime Turu-uuringute AS poolt läbi viidud avaliku arvamuse jätku-uuringu Eesti inimeste suhtumisest seksuaalvähemustesse ja seotud teemadesse. Avaliku arvamuse uuringu raames küsitleti 1010 inimest üle Eesti. See annab ülevaate Eesti elanikkonna hoiakutest lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste inimeste (LGBT) suhtes ning ühtlasi käsitleb see elanike sallivuse muutumist viimase kahe aasta jooksu

Ostukorv