Lühikirjeldus:

2012. aastal avaldasime Turu-uuringute AS poolt läbi viidud avaliku arvamuse uuringu Eesti inimeste suhtumisest seksuaalvähemustesse ja seotud teemadesse.

Avaliku arvamuse uuring koosnes kahest osast: läbi viidi personaalintervjuud vastajate kodudes ja toimusid eesti- ning venekeelsed fookusgrupid. Kokku küsitleti 1005 inimest üle Eesti. See annab ülevaate Eesti elanikkonna hoiakutest lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste inimeste (LGBT) suhtes ning ühtlasi käsitleb see elanike sallivuse muutumist viimase kolme aasta jooksul.

Ostukorv