Lühikirjeldus:

Poliitikasoovitused puuetega inimeste vastu suunatud vaenukuritegudega tegelemiseks Balti riikides. Eraldi välja toodud soovitused Eestile.

Ostukorv