Võrreldes kolme aasta taguse ajaga peab homoseksuaalsust vastuvõetavaks seitse protsenti rohkem inimesi. Kui 2014. aastal pidas homoseksuaalsust pigem või täiesti vastuvõetavaks 34 protsenti elanikkonnast, siis nüüdseks on nende inimeste osa kasvanud 41 protsendini.

Samuti on eestikeelsest elanikkonnast 23 protsenti kokku puutunud kampaaniatega, mis õhutavad sallimatusele homoseksuaalsete inimeste suhtes, 15-19 aastastest noortest puutus selliste kampaaniatega kokku koguni 40 protsenti vastajatest.

Olmeline suhtlus homoseksuaalsete inimestega on enamusele vastajatest vastuvõetav. Oluliselt positiivsemaks on muutunud suhtumine olukorras, kui oma laps oleks homoseksuaalne, suhtumine ei muutuks halvemaks 56 protsendil vastajatest, kolme aasta eest oli nende inimeste osa 40 protsenti.

Uuring tõi samuti välja, et kooseluseaduse pooldajate ning vastaste hulk on võrdsustunud (vastavalt 45 ja 46 protsenti). Kolme aastaga on oluliselt kasvanud samasooliste abielu pooldajate hulk, mis on nüüdseks 39 protsenti.

Homoseksuaalsust peab taunitavaks 52 protsenti elanikkonnast, kolm aastat pidas homoseksuaalsust pigem või täesti vastuvõetamatuks 59 protsenti vastajatest. Olulised erinevused suhtumises tulevad esile vastajate vanuse, koduse keele ja haridustaseme lõikes. Suhtumine geidesse ja lesbidesse on parem eestikeelse, samuti noorema või kõrgemalt haritud elanikkonna hulgas.

Ostukorv