Lühikirjeldus:

Eesti kolmas korraline inimõiguste ülevaatuse (UPR) toimub ÜRO inimõiguste nõukogus mais 2021. Võrdse kohtlemise võrgustik esitas ÜRO-le inimõiguste olukorra ühisaruande. Võrgustikku kuuluvad Eesti Inimõiguste Keskus, Lastekaitse Liit, Eesti Puuetega inimeste Koda, MTÜ Oma Tuba/Feministeerium, Eesti LGBT Ühing, Eesti Vegan Selts, Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Üliõpilaskondade Liit.

Ostukorv