Lühikirjeldus:

SA Eesti Inimõiguste Keskuse 2015. aasta majandusaasta aruanne.