Lühikirjeldus:

Võrdse kohtlemise edendamise kohustuse teadlikkus ja rakendamine ministeeriumides

Ostukorv