Strateegiline hagelemine tähendab ühiskondlikult oluliste juhtumite lahendamist läbi kohtu- või kohtuväliste menetluste. Seda saab teha nii tsiviil-, kriminaal- kui haldusasjades. Strateegilise hagelemise eesmärk on alati üksikute ja hoolikalt valitud juhtumite kaudu mõjutada seaduste ja seaduste elluviimispraktika kvaliteeti. Tegemist on ühe huvikaitse meetodiga.

 

Tööpõhimõtted

Kuidas me juhtumeid valime?

 • Kaasus puudutab ühte Keskuse strateegilise hagelemise temaatilistest eesmärkidest
 • Kaasus selgitab olemasolevat seadusesätet või kohtupraktikat;
  • puudutab lünka või vastuolu seadustes;
  • muudab olemasolevat seadusesätet või kohtupraktikat;
  • puudutab süsteemset seaduse mitterakendamist ja/või
  • tõstab teadlikkust seadusest.
 • Konkreetse kaasusega tegelemine ei lähe vastuollu Keskuse teiste strateegiliste eesmärkidega ja nende saavutamise strateegiaga.
 • Kaasusel on mõni muu eriline asjaolu
 • Kaasusel on väljavaateid edule
 • Kaasusele on finantsvahendid kindlustatud või neid on võimalik kindlustada
 • Kaasuse menetlemiseks on olemas kompetentne jurist

Kust juhtumid tulevad?

 • Inimene on ise Keskuse poole pöördunud (kontakteerunud telefoni või kirja teel)
 • Kaasus jõuab meieni läbi koostööpartneri (nt valdkondliku vabaühenduse, advokaadi)
 • Pöördume ise inimese poole, kui juhtum on juristide tähelepanu alla sattunud (läbi huvikaitseorganisatsiooni või meedia)
 • Pöördume otse kogukonna poole, et leida asjakohaseid kaasuseid

Strateegilise hagelemise tegevust toeavad Eesti Inimõiguste Keskuse annetajad.