Inimõiguste keskus pöördub väljendusvabaduse kaitseks kohtusse

05. novembril 2023 toimus Tallinnas meeleavaldus Palestiina toetuseks. Politsei viis sealt ära viis inimest, kellest mõnel oli plakat ja mõni ütles lauset “From the river to the sea”, ning karistas neid rahatrahviga. Inimõiguste keskus pöördub väljendusvabaduse kaitseks kohtusse.

“Väljendusvabadus on oluline inimõigus. See teenib avaliku mõttevahetuse huve, teeb võimalikuks vaba ja sõltumatu ajakirjanduse, toetab informeeritud kodanikkonda ja riigi läbipaistvat toimimist. Väljendusvabadus on demokraatliku ühiskonna alustala,” sõnas inimõiguste keskuse nõukogu esinaine Katrin Nyman-Metcalf.

Meeleavaldusel käinud noored kasutasid oma põhiseaduslikku õigust väljendusvabadusele. Nad on selgelt välja öelnud, et ei toeta ühelgi viisil terrorismi ega Hamasi jõhkrat rünnakut Iisraeli tsiviilelanike vastu ja et meeleavaldusel osalemine oli nende jaoks seotud sooviga seista rahumeelse maailma eest. Sellele vaatamata pidas politsei nad kinni ja määras rahatrahvi, sest nad olid oma seisukohtade väljendamiseks kasutanud lauset “From the river to the sea” (e.k. jõest mereni).

Euroopas on kõnealust lauset tõlgendatud väga erinevalt. Näiteks Soome politsei jättis alles hiljuti sarnase juhtumi puhul menetluse algatamata, leides et kõnealust hüüdlauset ei ole kriminaalõiguse seisukohast võimalik piisavalt üheselt tõlgendada ega anda sellele ühemõttelist tähendussisu.

“Eestis polnud enne Palestiina toetuseks toimunud meeleavaldust toimunud sisulist debatti selle üle, kas väljend “Jõest mereni” peaks olema lubatud või keelatud,” avas teemat keskuse strateegilise hagelemise juht Kelly Grossthal. “Väljendusvabadus ei ole piiritu ning alati tuleb arvesse võtta teiste inimeste huve, avalikku korda ja julgeolekut, kuid riigipoolne karistamine peab olema väga selgelt vajalik. Aitame nelja noort, et saada olukorrale õigusselgus ka Eestis.”

Palume kohtul tunnistada karistusseadustiku § 151 prim põhiseadusevastaseks ning – sellest tulenevalt – kehtetuks. Säte on mõeldud selleks, et karistada inimesi, kes tahtlikult toetavad ja õigustavad rahvusvahelisi kuritegusid. Hetkel lubab see aga karistada ka neid inimesi, kes on rikkumise toime pannud ettevaatamatusest.

Keskus esindab meeleavaldusel osalenud nelja trahvitud noort koostöös vandeadvokaadiga Ronald Riistan. Kohtukulude katmiseks kutsume kõiki, kelle jaoks on oluline seista sõnavabaduse eest Eestis, üles annetama.

Toeta sõnavabadust

Esindame kohtus nelja noort, kes osalesid novembri alguses Tallinnas palestiinlaste toetuseks toimunud meeleavaldusel. Mõnel neist oli plakat ja mõni ütles lauset “From the river to the sea”. Politsei viis nad ära ning karistas rahatrahviga. Inimõiguste keskus näeb tekkinud olukorras ohtu väljendusvabadusele kui olulisele inimõigusele, ja pöördub selle kaitseks kohtusse.

Annetan sõnavabaduse kaitseks
#strateegiline-hagelemine #valjendusvabadus
Ostukorv