Vene pagulaspere lapsendamise kaasus

Kliendid: Vene kodanikest Jana ja Anna (õiged nimed Eesti Inimõiguste Keskusele teada)
Esindavad vandeadvokaadid: Liisa Linna, Katarina Talumäe Advokaadibüroo LIVERTE

Kaasuse sisu

Jana ja Anna on naised, kelle peres kasvab väike tütar. Elu kodumaal muutus nende jaoks ebaturvaliseks, kuna nad seisid avalikult LGBT+ inimeste õiguste eest ja näitasid välja oma vastumeelsust Vene Föderatsiooni kui agressori tegevuse suhtes Ukrainas, osaledes Venemaa valitsuse vastastel protestidel.

Naised saabusid Eestisse ja palusid varjupaika. Politsei- ja Piirivalveameti menetlus tõestas, et perekonda varitseb Venemaal tagakiusuoht. Eesti riik andis kõigile kolmele 2022. aasta juunis pagulasstaatuse. Kuna seaduse silmis on lapsevanem vaid üks naine, otsustas pere, et lapsele kindlustunde tagamiseks peaks tütre lapsendama ka teine ema. Jana esitas Eestis kohtusse avalduse oma abikaasa lapse lapsendamiseks. Lapsendamissoovile oli eelnevalt oma heakskiidu andnud Sotsiaalkindlustusamet.

Ühiskondlik ja õiguslik probleem

Kohtud otsustasid, et Jana ei saa Eestis lapsendada, sest Jana ja Anna puhul kuulub kohaldamisele Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline leping õigusabi ja õigussuhete kohta tsiviil-, perekonna- ja kriminaalasjades. Selle lepingu järgi tuleks lapsendamine läbi viia Venemaal ja Venemaa õiguse järgi, mis viiks katastroofiliste tagajärgedeni – vähe sellest, et Venemaal ei saa kahe emaga paar lapsendamise õigust, sinna naasemine seaks ohtu ka naiste elud.

Keskuse seisukoht vaidluses oli, et rahvusvahelise eraõiguse seaduse § 7 kohaselt ei kohaldata välisriigi õigust, kui selle kohaldamine viiks tulemuseni, mis on vastuolus Eesti õiguse oluliste põhimõtetega. Lisaks tuleb lapsendamisele kohaldatava õiguse valikul eelkõige lähtuda Eesti seadustest, inimõigustest ja lapse õiguste kaitsest. Lisaks on tegemist pagulasperekonnaga. See tähendab, et nende kohta kehtib pagulasseisundi konventsioon, mis on õigusabilepingu suhtes ülimuslik.

Ajajoon

Aprill 2023 – esimese astme kohus tegi lapsendamisest keelduva otsuse
Juuni 2023 – Ringkonnakohus jättis määruskaebuse rahuldamata
September 2023 – Riigikohus ei võtnud määruskaebust menetlusse.

 

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused #strateegiline-hagelemine
Ostukorv