Ealine diskrimineerimine tööturul

Klient: Merike Kaunissaare
Esindav jurist: Merle Albrant

Ühiskondlik probleem

Eesti tööturul on ulatuslik vanuseline tõrjumine, mida kogevad inimesed juba alates neljakümnendast eluaastast. 50+ inimesed töötavad üle kahe korra sagedamini lihttöölistena. Vanuselisele tõrjumisele annavad hoogu negatiivsed stereotüübid: kergekäeliselt ollakse arvamusel, et vanemaealised seisavad vastu uuendustele ja muudatustele, on kaotanud loova suhtumise oma töösse ja ei ole suutelised kasutama kaasaegset tehnikat. 2018. aastal läbi viidud küsitlusest selgus, et kui Eesti inimene oli kogenud ebavõrdset kohtlemist, siis kõige enam oli selle põhjuseks vanus.

Kaasuse sisu

Magistrikraadiga ja erialase töökogemusega naine kandideeris 2018. aastal tööle Tartu linnavalitsusse. Hoolimata CVs kirjeldatud pikast erialasest töökogemusest, põhjalikust motivatsioonikirjast ja omandamisel doktorikraadist, ei kutsutud teda konkursi teise vooru, töövestlusele. 60-aastane Merike kahtlustab, et tegu oli ealise diskrimineerimisega ning pöördus jurist Merle Albranti ja Eesti Inimõiguste Keskuse toel halduskohtusse. Loe kaebuse sisust detailsemalt siit.

Ajajoon

  1. Tartu Linnavalitsus korraldas 2018.a aprillikuus konkursi linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonda linnakujunduse vanemspetsialisti leidmiseks, kuhu Merike Kaunissaare kandideeris.
  2. Merike Kaunissaare esitas 18. märtsil 2019 Tartu Halduskohtule kaebuse, milles nõuab diskrimineerimise tuvastamist Tartu Linnavalitsuse poolt ja tekitatud kahju hüvitamist.
  3. 25. märtsil 2019 otsustas Tartu Halduskohus võtta Merike Kaunissaare kaebus menetlusse.
  4. 21. oktoobril 2019 otsustas Tartu Halduskohus jätta Merike Kaunissaare kaebuse rahuldamata.
  5. 22. novembril 2019 esitasime apellatsiooni Tartu Ringkonnakohtusse.
  6. 19. novembril 2020 otsustas ringkonnakohus jätta apellatsioonikaebuse rahuldamata. Otsus on jõustunud.

Meediakajastused

  • Kanal 2 saate “Radar” pikem lugu Merike Kaunissaare kaasusest, eetris 25. märtsil 2019
  • Õhtulehe artikkel “60aastane naine kaebas Tartu linnavalitsuse kohtusse, kuna tema asemel valiti tööle 28aastane”
  • Vikerraadio “Kajalood” Merike Kaunissaarega.

Strateegilise hagelemise kaasuste annetuskampaaniatest kogunenud raha kasutatakse õigusabikulude, riigilõivude, eksperttasude, kommunikatsiooni ja muude vaid otseselt kaasusega seotud kulude katmiseks. Juhul, kui vastava kaasuse annetuskampaaniaga koguneb raha planeeritust rohkem, kasutatakse seda järgmise strateegilise hagelemise kaasuse raames. Lisaks sõlmib Eesti Inimõiguste Keskus strateegilise hagelemise kliendiga lepingu, mis kohustab isikut tagastama keskusele tema kaasuse jaoks tehtud kulutused juhul, kui kohtuotsusega määratakse vastaspoolele kohustus hüvitada menetluskulud ja need on ka reaalselt hüvitatud. Tagastus on võrdväärne tegelikult tehtud ja kohtu poolt määratud menetluskulude summaga ning tagastatud raha kasutatakse järgmiste kaasuste kulude hüvitamiseks.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#strateegiline-hagelemine #vordne-kohtlemine
Ostukorv