Ealine diskrimineerimine tööturul

Klient: Merike Kaunissaare
Esindav jurist: Merle Albrant

Ühiskondlik probleem: Eesti tööturul on ulatuslik vanuseline tõrjumine, mida kogevad inimesed juba alates neljakümnendast eluaastast. 50+ inimesed töötavad üle kahe korra sagedamini lihttöölistena. Nähtusele annavad Eesti ühiskonnas hoogu vanusega seotud negatiivsed stereotüübid, kergekäeliselt ollakse arvamusel, et vanemaealised seisavad vastu uuendustele ja muudatustele, on kaotanud loova suhtumise oma töösse ja ei ole suutelised kaasaegset tehnikat kasutama. Eesti elanikkonna 2018. aasta küsitlusest selgus, et kui inimene oli kogenud ebavõrdset kohtlemist, siis kõige enam oli selle põhjuseks vanus.

Kaasuse sisu: Magistrikraadiga ja erialase töökogemusega Merike Kaunissaare kandideeris 2018. aastal tööle Tartu linnavalitsusse. Hoolimata pikast erialasest töökogemusest, mis nähtus CV-st, põhjalikust motivatsioonikirjast ja omandamisel doktorikraadist, ei kutsutud Kaunissaaret konkursi teise vooru, töövestlusele. 60- aastane Merike kahtlustab, et tegu oli ealise diskrimineerimisega ning pöördus jurist Merle Albranti ja Eesti Inimõiguste Keskuse toel halduskohtusse. Loe kaebuse sisust detailsemalt siit.

Ajajoon:

  1. Tartu Linnavalitsus korraldas 2018.a aprillikuus konkursi linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonda linnakujunduse vanemspetsialisti leidmiseks, kuhu Merike Kaunissaare kandideeris.
  2. Merike Kaunissaare esitas 18. märtsil 2019 Tartu Halduskohtule kaebuse, milles nõuab diskrimineerimise tuvastamist Tartu Linnavalitsuse poolt ja tekitatud kahju hüvitamist.
  3. 25. märtsil 2019 otsustas Tartu Halduskohus võtta Merike Kaunissaare kaebus menetlusse.
  4. 21. oktoobril 2019 otsustas Tartu Halduskohus jätta Merike Kaunissaare kaebuse rahuldamata.
  5. 22. novembril 2019 esitasime apellatsiooni Tartu Ringkonnakohtusse.
  6. 19. novembril 2020 otsustas ringkonnakohus jätta apellatsioonikaebuse rahuldamata. Otsus on jõustunud.

Meediakajastused:

  • Kanal 2 saate “Radar” pikem lugu Merike Kaunissaare kaasusest, eetris 25. märtsil 2019
  • Õhtulehe artikkel “60aastane naine kaebas Tartu linnavalitsuse kohtusse, kuna tema asemel valiti tööle 28aastane”
  • Vikerraadio “Kajalood” Merike Kaunissaarega.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#strateegiline-hagelemine #vordne-kohtlemine