Väljendusvabadus ja õigus teha petitsioone

Klient: Katrina Raiend
Esindav jurist: Meris Velling, Advokaadibüroo Liverte

Ühiskondlik probleem: Väljendusvabadus on oluline inimõigus, mis võimaldab ideede, arvamuste ja informatsiooni vaba vahetust ning seeläbi inimestel kujundada oma arvamusi avaliku tähtsusega teemadel. Väljendusvabadus ei ole absoluutne, aga selle liiga laialdane piiramine on oht demokraatiale, kuna oma mõtete jagamine ja info saamine on eelduseks paljude teiste õiguste ja vabaduste teostamisel. Oma arvamuse avaldamine on igaühe põhiõigus, kuid seda tuleb teha teiste õigusi austades. Laim ja vaenu õhutamine on Eestis seaduses keelatud. Käesoleva strateegilise kohtuvaidluse laiem eesmärk on arutleda väljendusvabaduse kui ühe olulise inimõiguse olemuse ja piiride üle, sh. õiguse üle koostada petitsioone. Väljendusvabaduse osa on ka vabadus seista vähemuste õiguste eest, koostada avalikke kirju, luua petitsioone või kasutada muid viise, mis võimaldavad taunida väljaütlemisi, mis pole inimõigustega kooskõlas.

Kaasuse sisu: Meie poole pöördus kunstnik, üliõpilane ja kodanikuaktivist Katrina, kelle Raadio Sky Plus saatejuht Alari Kivisaar on andnud kohtusse, süüdistades Katrinat laimamises. Katrina oli loonud avaliku petitsiooni Kivisaare raadioeetrist eemaldamiseks, eesmärgiga kaitsta põhiõiguslikke väärtusi ja seista vastu vähemusi alavääristavale ebaõiglusele. Petitsioonis kasutas Katrina Kivisaare raadioeetris avalikult välja öeldud tsitaate.

Ajajoon:

2020. aasta juunikuus Katrinale saadetud nõudekirjas seisab, et Alari Kivisaar nõuab hüvitist summas 75 000 eurot ja laimava sisu eemaldamist.

2020. aasta juulis esitas Alari Kivisaar Katrina Raiendi vastu hagiavalduse, millele Katrina esitas omapoolse vastuse.

7. märtsil 2022 toimus Harju Maakohtus kohtuistung.

13. mail 2022 otsustas Harju Maakohus osaliselt rahuldada Alari Kivisaare hagi Katrina Raiendi vastu.

13. juunil 2022 esitas Katrina Raiend Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse.

30. novembril 2022 jõudis kohtuprotsess Tallinna Ringkonnakohtus lahendini, mis kinnitas, et avalik petitsioon on õiguspärane ja lubatud viis oma sõnavabaduse kasutamiseks. Loe täpsemalt siit.

30. detsembril 2022 esitas Katrina Raiend kassatsioonkaebuse Eesti Vabariigi Riigikohusse.

14. märtsil 2023 jättis Riigikohus mõlemad kaebused menetlusse võtmata, jõustus Tallinna Ringkonnakohtu lahend. Loe keskuse seisukohta siit.

Meediakajastused:

  • 30. juulil 2020 Elu24s artikkelAktivist Kivisaare krõbedast kahjunõudest: see oli mulle tõeline šokk”
  • 1. augustil 2020 rääkisid Katrina ja Meris kaasusest Delfi erisaates.
  • 5. augustil 2020 ilmus EPLis inimõiguste keskuse nõukogu juhi Katrin Nyman-Metcalfi arvamusartikkel “Kivisaare juhtum poleks pidanud kohtusse jõudmagi”
  • 7. augustil 2020 Delfis artikkel “Alari Kivisaare vastu petitsiooni alustanu: sellised väited ei sobitu meie väärtussüsteemi”
  • 13. augustil 2020 Õhtulehes artikkelKohtulahingusse kistud aktivist Katrina Indiana: hing sai täis! Olen näinud sõpru, kellele on Alari Kivisaare ütlused väga haiget teinud”.
  • 2. septembril 2020 oli kaasusest “Pealtnägija” saates lugu. Esinesid nii Katrina kui ka advokaat Meris Velling.

Strateegilise hagelemise kaasuste annetuskampaaniatest kogunenud raha kasutatakse õigusabikulude, riigilõivude, eksperttasude, kommunikatsiooni ja muude vaid otseselt kaasusega seotud kulude katmiseks. Juhul, kui vastava kaasuse annetuskampaaniaga koguneb raha planeeritust rohkem, kasutatakse seda järgmise strateegilise hagelemise kaasuse raames. Lisaks sõlmib Eesti Inimõiguste Keskus strateegilise hagelemise kliendiga lepingu, mis kohustab isikut tagastama keskusele tema kaasuse jaoks tehtud kulutused juhul, kui kohtuotsusega määratakse vastaspoolele kohustus hüvitada menetluskulud ja need on ka reaalselt hüvitatud. Tagastus on võrdväärne tegelikult tehtud ja kohtu poolt määratud menetluskulude summaga ning tagastatud raha kasutatakse järgmiste kaasuste kulude hüvitamiseks.

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#strateegiline-hagelemine
Ostukorv