Tiim:
  • Kelly Grossthal

Projekti teemaks online-vaenukõne vastu võitlemine, kasutades mitmemõõtmelist lähenemist. Eesmärkideks on laiendada ja tugevdada kodanikuühiskonna organisatsioonide koalitsiooni, mis tegeleks süstemaatiliselt online-vaenukõne monitoorimisega; ning avatud koodi lahenduste arendamine ja edendamine, mis võimaldaksid modereerida vaenulikku sisu.

Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse programmeerimisüritusi (hackathone), mille käigus töötatakse välja tarkvaralahendused, mis hõlbustavad kasutajate poolt genereeritud vaenukõne modereerimist; kogutakse andmeid online-vaenukõne juhtumite ning vastumeetmete ja -strateegiate kohta riikidevahelise uurimistöö jaoks; luuakse organisatsioonide võrgustik, mis tegutseb kooskõlastatud viisil, et võidelda online-vaenukõne vastu.

Projekt kestab kaks aastat ning toimumiskohtadeks on kõik kaasatud riigid: Eesti, Rumeenia, Slovakkia, Poola ja Hispaania.

Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi (2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 9000 euro ulatuses

Ostukorv