Projekti eesmärk on algatada vabaühenduste ja riiklike politseiasutuste koostöö, et võidelda haavatavate isikute vastu suunatud vaenukuritegudega Eestis, Lätis ning Leedus. Haavatavad rühmad on LGBT (lesbide, geide, biseksuaalide ja transsooliste) kogukond, puuetega inimesed, pagulased, migrandid. Projekti jooksul kutsutakse iga riigi huvigrupid üritustele, mille eesmärk on anda neile vahendid, millega tagada ja arendada jätkusuutlikku koostööd tulevikus. Lisaks võimaldab see projekt kodanikuühiskonna organisatsioonidel vaenukuritegude ohvreid paremini toetada ja ohvritel vajalikku teavet saada.

Projektis tegeletakse puuetega inimeste vastu suunatud vaenukuritegude olemuse väljaselgitamise ning nende vastu võitlemise võimaluste leidmisega Eestis, Lätis ja Leedus; vabaühenduste ja politseiasutuste koostöö edendamisega; koolitajate väljaõppega kodanikuühiskonna ja vaenukuritegude teemadel; riikide ja organisatsioonide omavahelise kogemustevahetusega ja heade praktikate jagamisega; teadlikkuse suurendamisega videote ja veebijuhiste abil, mis aitavad inimestel vaenukuritegusid ära tunda ning neist teatada.

Projekt on kavandatud esimese sammuna eri huvirühmade koostöö juurutamisel, mis peaks aitama tekkinud probleemi lahendada, ja sellel on edasise tegevuse suhtes suur potentsiaal.

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi (2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 10 000 euro ulatuses.

Ostukorv