Aprilliga sai alguse uus rahvusvaheline projekt „Aktiivsed Euroopa kodanikud vaenukõne vastu“, mille partneriks on ka Eesti Inimõiguste Keskus. Projekti eesmärk on tõsta noorte Euroopa kodanike teadlikkust vaenukõne mõjust demokraatlikele protsessidele ja euroopalikele väärtustele. Erinevad projektitegevused panustavad rahumeelse, inimõigusi austava ja lõimitud Euroopa idee jätkumisele, kus aktiivsed kodanikud ei vaata vaenu ja inimõiguste rikkumisi vaikides pealt.

Ühekoos suunavad projektipartnerid fookus selliste demokraatlike väärtuste tutvustamisele nagu inimeste osalus ühiskondlikes ja poliitilistes protsessides, rahulik kooseksisteerimine ja mitmekesisus. Lisaks on eraldi fookuses immigratsioonitaustaga inimeste ja erinevate vähemuste kaasamine ja võimestamine.

Projekt Facebookis.

Projekt leiab aset Euroopa Liidu Kodanike Euroopa programmi toel.

Ostukorv