Partner:
Tiim:
  • Kelly Grossthal

Euroopa vabaühendused on aastaid monitoorinud vaenukõne levikut sotsaalmeedias ning sotsiaalmeediaplatvormide lähenemist vaenu eemaldamisele. Inimõiguste keskus osaleb partnerina projektis SafeNet, mis jätkab seniseid pingutusi ambitsioonikamalt: suurenenud on osalevate vabaühenduste ring ning kaasatud on pea kõik Euroopa riigid. Projekti juhtpartner on internetis leviva vaenukõne vastu võitlev rahvusvaheline võrgustik INACH, kaasatud on 21 vabaühendust üle Euroopa.

Projekti käigus koguvad otsivad partnerid ühtse metoodika järgi infot vaenukõne eri vormide kohta ja kontrollivad, kas ja kuidas sotsiaalmeediaplatvormid täidavad nii iseenesele kehtestatud reegleid kui ka kokkulepet Euroopa Komisjoniga. Nimelt leppis Euroopa Komisjon 2016. aasta mais Facebooki, Microsofti, Twitteri ja YouTube’iga kokku, et internetis leviva ebaseadusliku vaenukõne ennetamiseks ja selle leviku vastu võitlemiseks tuleb rakendada ebaseadusliku vaenukõne vastase võitluse tegevusjuhendit. Muuhulgas peaks see kokkulepe tagama tõhusa süsteemi ebaseaduslikust vaenukõnest teavitamiseks erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel. Hiljem on sellega liitunud ka teisi, näiteks Tik-Tok ja Instagram.

Lisaks vaenukõne monitoorimisele koostatakse projekti jooksul erinevaid analüüse, mis annavad ülevaate projektis osalevates riikides ja EL-is leviva vaenu peamistest sihtgruppidest ja domineerivatest narratiividest. Lisaks saavad partnerid teemaga seotud koolitusi ja panustavad erinevatesse vaenuga seotud huvikaitsetegevustesse nii oma riikides kui ka rahvusvaheliselt.

Ostukorv