Partner:
Tiim:
  • Kelly Grossthal
  • Egert Rünne

Projekti eesmärk on tagada Euroopa Komisjoni poolt tehtud soovitused Nõukogu raamotsuse 2008/913/JSK rakendamiseks (Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Council Framework Decision 2008/913/JHA, of January 2014), eriti nende soovituste osas, mis puudutavad infovahetust ja heade praktikate jagamist sidusrühmade vahel ning usaldusväärse ja süstemaatilise info kogumist vaenuavalduste ja vaenukuritegude kohta.

Koostöös paljude Euroopa vabaühendustega on Eesti Inimõiguste Keskus välja arendamas äppi, mille kaudu saavad online-vaenukõne ja vaenukuritegusid kogenud LGBT kogukonna liikmed mugavalt juhtumeid raporteerida

Ostukorv