Projekti juhtpartner on Belgia vabaühendus Cavaria, projekti partnerid on Ungarist, Bulgaariast, Leedust, Lätist, Hispaaniast, Eestist , Portugalist ja Ühendkuningriigist.

Projekti avaseminar toimub Leedus, vahekohtumine Ungaris ning lõppkonverents Bulgaarias. Eesti peamised vastutusvaldkonnad on Euroopa parimate praktikate kogumine, ekspertartiklite kirjutamine ja projekti käigus valmiva käsiraamatu sisulise valmimise koordineerimine.

Projekti eesmärgid

  • Suurendada korrakaitseorganite võimekust LGBT kogukonna vastu suunatud vaenukõne ja vaenukuritegudele reageerida viisil, mis austab ohvrite õigus ja vajadusi, luues selleks tugevaid võrgustikke, edendades parimaid tavasid ja töötades välja „tööriistakasti“, mille alusel korrakaitsjaid koolitatakse.
  • Suurendada teadlikkust LGBT kogukonna vastu suunatud vaenukõnest ja vaenukuritegudest, võimestada LGBT kogukonda narratiivide loomiseks veebis levitatava vihakõne vastu ning julgustada online vaenukõnest raporteerimist.
  • Kaasa aitamine, et taastava õiguse põhimõtted ja rehabiliteerimisteenused   oleksid kasutatud LGBT kogukonna vastu suunatud vaenukõne ja  vaenukuritegude  korral, jagades selleks teadmisi ja parimaid tavasid ning tugevdades koostööd politsei, lepitusmenetluse läbiviijate ja teiste huvirühmadega.

Projekti kaasrahastavad Euroopa Komisjon õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi (2014–2020) kaudu ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 4100 euro ulatuses.

Ostukorv