Milliseid võimalusi pakume organisatsioonidele avatumaks, hoolivamaks ja kaasavamaks muutumisel?

Mitmekesisus tähendab inimeste omadusi ja tunnuseid. Osa neist on silmaga nähtavad (nt vanus, nahavärv), osa aga teps mitte (nt psüühiline erivajadus, seksuaalne identiteet, emakeel). Kaasatus tähendab seda, kui hästi sa oled osanud oma inimeste vajaduste, erinevuste ja potentsiaaliga arvestada. Mida parem see näitaja on, seda rohkem on inimestes sisemist soovi su organisatsiooni eesmärke koos sinuga ellu viia. Seda suurema õhinaga nad oma tööd teevad, seda loovamad ja pühendunumad nad on.

Pakume omalt poolt eri võimalusi, et sellist organisatsioonikultuuri luua.

Koolitused

1. Põimõppekursus “Mitmekesisus ja kaasatus”

Kursuse eesmärk on aidata mõista protsesse, mis viivad diskrimineerimiseni, suurendada teadmisi ja oskusi eelarvamustest ja stereotüüpidest ning toetada osalejat kaasavamaks kasvamisel ja oma organisatsioonis mitmekesisust austava kultuuri loomisel.

2. Koolitus vastavalt organisatsiooni individuaalsetele vajadustele

Koostöös tellijaga paneme kokku koolituse organisatsiooni juhtkonnale, töötajatele, mingile osale töötajatest vm grupile, et aidata liikuda edasi eesmärkide poole, mis seoses mitmekesisuse ja kaasatusega organisatsioonis tekkinud on.

Loe koolituste kohta lähemalt (link)

Konsultatsioonid

1. Konkreetsetele küsimustele/arengukohtadele vastuse leidmine ja individuaalsete lahenduste loomine

2. Mitmekesisuse ja kaasatuse tegevuskava loomine

Organisatsiooni sisemine analüüs ja hinnang senisele tegevusele ja tänasele olukorrale ning sellest tulenevalt edasise tegevuskava loomine. Nõustame analüüsi tegemisel ja tegevuskava loomisel.

Loe konsultatsioonide kohta lähemalt (link)

Mitmekesisuse kuul (maikuu) ja päeval osalemine

Mitmekesisuse päev (link) toimub Eestis iga aasta maikuu teisel kolmapäeval osana Euroopa mitmekesisuse kuust. Päeva ja kuu eesmärgiks on märgata ja väärtustada iga inimese tähtsust ja erakordsust nii töökeskkonnas kui ühiskonnas laiemalt.

Tähistamist veab eest Eesti Inimõiguste Keskus koos mitmekesisuse võrgustikuga, ent kaasa lööma ja üritusi korraldama on oodatud kõik Eesti ettevõtted ja organisatsioonid. Tööandjad kannavad olulist rolli võrdse kohtlemise põhimõtete eest seismisel, viies neid väärtusi kandvad sõnumid oma töötajate, klientide ja koostööpartneriteni. Mitmekesisusega haakuvaid tegevusi on oodatud läbi viima ka noortekeskused, teatrid, koolid, kinod, ülikoolid, klubid ja sõpruskonnadki!

“Austame erinevusi” märgise taotlemine

„Austame erinevusi” (link)“ on märgis tööandjale, kes peab lugu võrdsest kohtlemisest ja kaasavast organisatsioonikultuurist ning kelle sisuline töö mitmekesisuse juhtimisel on eeskujuks ka teistele. See näitab organisatsiooni pühendumist mitmekesisuse toetamisele ning seeläbi ka parema töökeskkonna ja ühiskonna loomisele.

Märgise järgmise taotlusvooru avame 2024. aasta alguses, mil kandideerima on oodatud ettevõtted, avaliku sektori organisatsioonid ja vabaühendused. Taotlejatel on võimalik saada nõustamist inimõiguste keskuse mitmekesisuse nõustajatelt.

"austame erinevusi" märgised

Kui soovid lisainfot või pakkumist, siis palun võta ühendust Heleniga, helen.talalaev@humanrights.ee.

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis #mitmekesisuse-paev #vordne-kohtlemine
Ostukorv