Keskuse edukaim aasta

2019. aasta oli inimõiguste keskuse jaoks mitmes mõttes märgiline: täitus meie kümnes tegutsemisaasta ja ka kõik teised arvulised näitajad on kõrgemad kui varem.

EIK aasta kokkuvõte 1

Aastaringselt nõustasime juriidilistes küsimustes varjupaigataotlejaid ja rahvusvahelise kaitse saajaid ning diskrimineerimise ohvreid.

Pagulasvaldkonnas jõudis 13 strateegilist kaasust meie abiga kohtusse. Võrdse kohtlemise valdkonnas tegelesime tänu annetajatele üheksa strateegilise kaasusega. Viimastest leidis positiivse lõpu kaks: Festhearti ja ravikindlustuse vaidlus kooselusõlminud perekonnale. Teiste kaasustega liigume sel aastal edasi.

Viisime läbi kümme uuringut vähemuste õiguste, diskrimineerimise, romade ja vaenukuritegude teemadel. Sealhulgas ilmusid avaliku arvamuse uuring LGBT teemadel ja üleüldist olukorda hindav aruanne “Inimõigused Eestis 2020“.

EIK aasta kokkuvõte 2

Praktiliselt igal teisel kuul toimus meil nii sisekoolitusi kollektiivile (video, podcasti, avaliku esinemise koolitused) kui ka meie poolt läbi viidud koolitusi teistele (andmekaitse, mitmekesisus ja vaenukõne teemadel). Kokku toimus koolitusi kuus.

Seminare ja teisi suuremaid avalikke sündmusi toimus 12. Kokku osales üle 400 inimese keskuse korraldatud sündmustel, mille keskmes olid teemad nagu sõnavabadus, vaenukõne, mitmekesisine töökeskkond, inimeste väärtushinnangud jms.

Meie töötajad käisid kokku 38 välislähetusel, et kohtuda partnerorganisatsioonidega Euroopas, koguda ja jagada uusi teadmisi ning luua uusi koostöövõimalusi. Aasta jooksul oli meil käimas 14 erinevat projekti – 7 rahvusvahelist ja 7 riigisisest. Keskmiselt panustas keskuse arengusse ja parema Eesti loomisse inimesi kokku 5,6 täistöökohalise koormusega.

Inimõiguste valdkonna teemad olid õhus ka ühiskonnas, nagu näitab meediakajastuste arv. Kirjutasime 13 arvamusartiklit ja saime 220 meediakajastust ning lisaks arutasime keskuse tegevusest laiemalt kümnes podcasti osas.EIK aasta kokkuvõte 4Mitmekesisuse kokkuleppega liitus 21 uut organisatsiooni ja kokku on nüüd liitnuid juba 113. Kevadel toimunud mitmekesisuse päeva tähistas erinevate sündmustega nagu kollektiivsed koolitused või ühine hommikukohv 29 organisatsiooni, millest mitmetel on ka filiaalid üle Eesti. Lisaks pakkus 25 erinevat toitlustusettevõtet 47 kohas üle Eesti mitmekesisuse päeva puhul erimenüüd.

EIK aasta kokkuvõte 62019. aastal oli märkimisväärne ka toetus keskuse tööle. Hea on näha, et meie tööd väärtustatakse aastast aastasse üha rohkem. Oleme saanud juurde nii püsiannetajaid, kui ka annetuste kogusumma on kahekordistunud.

Annetustel on otsene ja otsustav mõju keskuse tööle ning inimõiguste kaitsele Eestis.

Ainult tänu toetajatele saime välja anda aruande “Inimõigused Eestis 2020” , samuti saime aidata Marinat ja Jelenat, Keiot ja Teetu, Merikest, liikumispuudega noormeest ning palju teisi. Toetajate jätkuva abiga saame panustada ka uuel aastal õiglase Eesti loomisesse.

Aitäh, et toetad inimõigusi ja annetad Eesti Inimõiguste Keskusele!

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#annetused #inimoigused #inimoigused-eestis #keskus