Värske raport: 2023 oli Euroopa demokraatiale halb aasta

Üle-euroopalise inimõiguste organisatsiooni The Civil Liberties Union for Europe (Liberties) äsjailmunud aruanne heidab valgust kõige silmatorkavamatele rikkumistele, mis puudutavad õigusemõistmist, korruptsiooni, meediavabadust, ajakirjanike turvalisust, kodanikuühiskonda ja inimõigusi Euroopa Liidus. Põhjaliku raporti valmimisse andsid oma panuse 37 inimõigusorganisatsiooni 19 riigist. Eesti kohta käiva peatüki koostas Eesti Inimõiguste Keskus.

Võrgustikku kuuluvate organisatsioonide hinnangul murendavad demokraatiat Euroopas hetkel kolm peamist trendi:

  • Avalikkuse ja kodanikuühiskonna otsustusprotsessist väljajätmine. 2023. aastal hakati oluliselt piirama rahumeelseid protestiaktsioone (Bulgaaria, Tšehhi, Eesti, Saksamaa, Ungari ja Rootsi). Valitsused jätkasid seaduste vastuvõtmist kiirendatud moel (Bulgaaria, Kreeka ja Rootsi, Slovakkia), minnes mööda kodanikuühenduste sisendist ja põhjustades kehvema kvaliteediga seadusandlust. Nõupidamised kodanikuühiskonnaga olid oma olemuselt pahatihti sümboolsed (Bulgaaria, Ungari, Iirimaa või Horvaatia) või olid tähtajad kvaliteetse sisendi andmiseks liiga lühikesed (Saksamaa, Slovakkia ja Sloveenia).
  • Vähene läbipaistvus ja meediaruumi konsolideerumine. Meediavabaduse piirangute tõttu on avalikkusel keeruline saada erapooletut ja kriitilist infot. Poliitikud püüavad jätkuvalt kontrollida avalikku narratiivi. Peaaegu kõigis raportis käsitletud riikides kasutati ajakirjanike vaigistamiseks strateegilisi hagisid avaliku osaluse vastu (SLAPPid). Paljudes riikides on probleeme meedia sõltumatuse ja reklaamide rahastuse läbipaistmatusega, viimast eriti Ungaris ja Kreekas. Valitsused võtsid EL-i vilepuhujate kaitse direktiivi vastu poolikult ja otsuste tegemise läbipaistvus ei paranenud kuigi palju.
  • Vastupanu võimu piiramisele. Valitsused ei soovi oma võimu piiramist, vaid jätkasid praktikaid, mis ohustavad kohtute sõltumatust, sealhulgas kohtunike valiku kontrollimist ja distsiplinaarmeetmeid. Sõltumatutel asutustel, nt kohalikel inimõiguste organisatsioonidel, ei ole tõhusaks toimimiseks piisavalt ressursse. Korruptsiooni piiratakse leigelt või rahuldavate tulemusteta. Prantsusmaa pensionireformide kehtestamine on näide erakorraliste meetmete kuritarvitamisest. Belgias ja Kreekas keeldusid poliitilised autoriteedid täitmast kehtivaid kohtuotsuseid varjupaiga- ja piirikontrolli küsimustes.

Loe aruande täisversiooni (inglise keeles) ja Eesti kohta käivat peatükki (samuti inglise keeles).

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused
Ostukorv