Inimõiguste podcast

Avaldasime keskuse 10. sünnipäeva lähenedes kümnest osast koosneva podcasti, kus tutvustasime oma tööd asjatundjate selgituste ja inimlike lugude kaudu. Kuula, mõtle kaasa ja seisa koos meiega iga inimese inimõigusi austava Eesti eest. Podcasti leiad SoundcloudistiTunes’ist ja Spotify’st.

Podcasti saatejuhtideks olid Iiris Viirpalu ja Kelly Grossthal, toimetas Egert Rünne ja heli tegi ilusaks Jörgen Hermaste.

Episoodid

Inimõiguste podcast #11 – Tõde ja õigused

Inimõiguste keskuse podcasti 11. osas “Tõde ja õigused” räägime inimõiguste ülevaatuse variraportist, mille võrdse kohtlemise võrgustik ÜRO-le juulis esitab. Täpsemalt arutleme, kui oluline roll on Eesti inimeste tagasisidel valitsusväliste organisatsioonide raportite koostamisel ja millist kasu need rahvusvahelised aruanded riigile ja Eesti inimestele, aga ka huvikaitseorganisatsioonidele endile toovad. Saates külas võrdse kohtlemise võrgustiku liikmesorganisatsioonide esindajad Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht ja Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar.

Inimõiguste podcast #10 – Vanuseline tõrjutus

Inimõiguste podcasti kümnes ja ühtlasi selle aasta viimane osa võtab luubi alla vanussurve (ageism) ja vanuselise tõrjumise teemad. Stuudiokülalised on sel korral sotsioloog ja majandusteadlane Iris Pettai ning ajakirjanik Aimar Altosaar, kes on hariduselt sotsiaalpsühholoog, kuid olnud varem aktiivne nii poliitikas kui vabakondlikus tegevuses.

Inimõiguste podcast #9 – EIK 10

Inimõiguste podcasti üheksas osa on tavapärasest erinev, sest ühe konkreetse inimõiguste teema tänaste murekohtade lahkamise asemel vaatame hoopis minevikku ja tulevikku. Stuudios on Eesti Inimõiguse Keskuse (EIK) asutajad Marianne Meiorg ja Kari Käsper, kes meenutavad keskuse loomise rõõme ja muresid.

Inimõiguste podcast #8 – Väärtuste põhisest annetamisest

Saate esimeses pooles räägime Helen Talalaevaga Vabaühenduste Liidust. Helen annab ülevaate annetuskultuurist Eestis. Saame teada kellele, miks ja kui palju annetatakse ning mis on valdonna arengusuunad. Stuudios on ka Inimõiguste Keskuse üks toetajatest Gea Kangilaski ning tema räägib, mis teda vabaühenduste töid ja tegemisi toetama motiveerib.

Inimõiguste podcast #7 – Vaenukõne

Seekordses podcasti osas räägime ühiskonnas üha rohkem arutelu all olevast fenomenist – vaenukõnest. Stuudios on Inimõiguste Keskuse nõukogu esinaine ja aruande Inimõigused Eestis sõnavabaduse peatüki autor Katrin Nyman Metcalf ning endine veebikonstaabel Maarja Punak.

Inimõiguste podcast #6 – Mitmekesisuse edendamise võlud

Miks organisatsioonid tegelevad mitmekesisuse juhtimisega? Mida see täpsemalt tähendab? Käes on jagada teiega Inimõiguste podcasti uut osa, kus mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna tegemistest Eesti Inimõiguste Keskuses käis rääkimas valdkonna eestvedaja Liina Rajaveer. Muuhulgas kutsub Liina tööandjaid liituma mitmekesisuse kokkuleppega ning taotlema mitmekesise tööandja märgist “austame erinevusi”.

Valdkonna tutvustust ilmestab saate teises pooles ühe organisatsiooni lugu: ADM Interactive’i juht Klemens Arro selgitab, miks kõigi võrdne kohtlemine on nende jaoks oluline põhimõte ning mida see tööandjale ja ettevõttele annab.

Inimõiguste podcast #5 – Romad Eestis

Inimõiguste podcasti seekordne osa keskendub romade elule Eestis. Stuudios käis Keskuse tegevjuht Egert Rünne, kes viis aasta alguses läbi uuringu romade elust, õigustest ja kogukonna kaasamise võimalustest Eestis. Saate teises pooles räägib ise kogukonda kuuluv Zalina laiemalt romade eluolust, kogukonna ajaloost, väärtustest ja nende kohta käivatest eelarvamustest.

Inimõiguste podcast #4 – Strateegiline hagelemine

Seekordne osa keskendub strateegilisele hagelemisele. Mis seda iseloomustab ja kuidas erineb strateegiline kaasus teistest kohtukaasustest? Stuudios käisid Keskuse strateegilise hagelemise ekspert Kelly Grossthal ning Marina, kes rääkis oma kooseluperekonda puudutavast kohtuprotsessist ja nende peret tabanud probleemist.

Inimõiguste podcast #3 – Festhearti juhtum

Podcasti kolmandas episoodis räägime strateegilisest hagelemisest Rakvere LGBTI+ filmifestivali Festheart näitel. Stuudios on festivali juht Keio Soomelt, kes tutvustab filmifestivali tegemisi ning selgitab, miks tuli Festheartil koostöös advokaat Liisa Linna ja Eesti Inimõiguste Keskusega Rakvere linna vastu kohtusse minna. Saate teises osas avab keskuse ekspert Kelly Grossthal strateegilise hagelemise valdkonda.

Inimõiguste podcast #2 – Geid ja lesbid

Inimõiguste podcasti teine episood räägib suhtumisest geidesse ja lesbidesse Eestis: stuudios on Liis Grünberg Turu-Uuringutest, kes räägib värskest avaliku arvamuse uuringust LGBT teemal. Saate teises pooles jutustab kogukonna liige oma elust Eestis lesbina. Loe uuringu kohta lähemalt.

Inimõiguste podcast #1 – Pagulased

Esimene episood räägib pagulastest: stuudios on keskuse pagulasvaldkonna jurist Liina Laanpere, kes kirjeldab varjupaigataotlemise protsessi ja keskuse rolli pagulastega tegelemisel. Pärast Liinat räägib Eestis varjupaika saanud ning siin juba 9 aastat elanud ja töötanud Umar, kes nüüdseks saanud ka Eesti kodakondsuse.

Saatejuht: Iiris Viirpalu, Kelly Grossthal. Toimetaja: Egert Rünne. Heli: Jörgen Hermaste

Inimesed

Ostukorv