Eesti elanike hoiakud

Inimõiguste Keskus on seitsme aasta jooksul läbi viinud neli avaliku arvamuse uuringut LGBT õiguste teemadel. Uuringud viidi läbi aastatel 2012, 2014, 2017 ja 2019 Turu-uuringute ASi poolt. Järgmine uuring ilmub 2021. aasta kevadel.

2019. aasta uuring

Inimõiguste Keskus on seitsme aasta jooksul läbi viinud neli avaliku arvamuse uuringut LGBT õiguste teemadel. Uuringud viidi läbi aastatel 2012, 2014, 2017 ja 2019 Turu-uuringute ASi poolt.

2019. aasta uuringust järeldub, et kooseluseaduse vastased on esimest korda selgelt vähemuses: kooseluseadust ei toeta vaid 39% Eesti elanikest, toetajaid on 10 protsendipunkti rohkem ehk 49%.

2019. aasta uuring näitab, et Eesti elanike suhtumine lesbidesse ja geidesse pole kahe aasta taguse ajaga oluliselt muutunud. 41% peab homoseksuaalsust täiesti või pigem vastuvõetavaks, samas üle poole peavad homoseksuaalsust siiski täiesti või pigem vastuvõetamatuks. Erinevused suhtumises seonduvad eelkõige vanuse, koduse keele, haridustasemega.

Homoseksuaalsust vastuvõetavaks pidavate Eesti elanike arv on 2017. aastaga võrreldes jäänud samaks.

Vastajad arvavad, et ühiskond on homoseksuaalsuse suhtes sallimatum, kui see tegelikult on. 61% vastajatest arvas, et ühiskonnale on homoseksusaalsuse suhtes pigem vastuvõetamatu.

Olmeline suhtlus homoseksuaalsete inimestega on enamikule vastajatest vastuvõetav, lisaks on oluliselt positiivsemaks muutunud geide ja lesbidega suhtlemine. 2019 andmete põhjal ei tunneks 59% vastajatest end ebamugavalt seltskonnas, kus on gei (2017 oli see 44%) ja 60% seltskonnas, kus on lesbi (2017 oli see 42%).

Kooseluseaduse toetajaid on esimest korda rohkem, kui selle vastaseid. 49% vastanutest toetab kooseluseadust ning 39% ei toeta. Eestikeelse elanikkonna hulgas toetab 59% ja muukeelse elanikkonna hulgast 29%.  Suurim toetus kooseluseadusele on vanusegrupis 20-29. aastat, kus seda toetab 68% vastanutest.

Kooseluseaduse kohta käivates küsimustes on toetajate ja vastaste hulk üldjoontes sama. Suur hulk on aga inimesi, kes ei oma seisukohta ning ei oska oma arvamust ka seetõttu öelda.

Inimesed

egert rünne inimõiguste keskus

Egert Rünne

Juhataja

Ostukorv
  • Ostukorv on tühi.