Inimõiguste Keskus on seitsme aasta jooksul läbi viinud kolm avaliku arvamuse uuringut LGBT õiguste teemadel. Uuringud on viidud läbi aastatel 2012, 2014 ja 2017 Turu-uuringute ASi poolt.

2017. aasta uuring näitab, et Eesti elanike suhtumine lesbidesse ja geidesse on kolme aastaga paranenud, aga üle poole peavad homoseksuaalsust siiski täiesti või pigem vastuvõetamatuks. Erinevused suhtumises seonduvad eelkõige vanuse, koduse keele, haridustasemega.

Homoseksuaalsust vastuvõetavaks pidavate Eesti elanike arv on 2014. aastaga võrreldes märkimisväärselt kasvanud: 34%lt 41%ni.

Vastajad arvavad, et ühiskond on homoseksuaalsuse suhtes sallimatum, kui see tegelikult on. Samuti on eestikeelsest elanikkonnast 23% kokku puutunud kampaaniatega, mis õhutavad sallimatusele homoseksuaalsete inimeste suhtes (15-19 aastastest noortest 40%).

Olmeline suhtlus homoseksuaalsete inimestega on enamikule vastajatest vastuvõetav, lisaks on oluliselt positiivsemaks muutunud suhtumine olukorras, kui oma laps on homoseksuaalne (56% 2017 vrdl 40% 2014).

Kooseluseaduse toetajaid on jätkuvalt sama palju kui selle vastaseid (ca 45%), aga samasooliste abielu pooldajate arv on kasvanud 9 protsendipunkti võrra.

Kooseluseaduse kohta käivates küsimustes on toetajate ja vastaste hulk üldjoontes sama. Suur hulk on aga inimesi, kes ei oma seisukohta ning ei oska oma arvamust ka seetõttu öelda.

Loe lähemalt eesti- ja venekeelse elanikkonna suhtumisest LGBT inimestesse.

Uuringud on täies mahus kättesaadavad siit: 


Materjalid