Mitmekesisuse väärtuspõhine võrgustik kutsub liituma

Kas sinu organisatsioon juba on Mitmekesisuse kokkuleppega liitunud? Kui ei, siis tänavune kokkuleppe allkirjastamine toimub 28. septembril Viru hotelli konverentsikeskuses. Seminari külalisesinejaks on Rootsi mitmekesisuse kokkuleppe juht, loovagentuuri Spoon ärisuuna juht ja turundusekspert Gabriella Wiiala. Liitunud ja liituvatele organisatsioonidele on suurepärane võimalus kuulata tasuta Gabriella ettekannet, mis keskendub mitmekesisuse kasutamisele kommunikatsioonis ja turunduses.

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet. Tihti mõistetakse mitmekesisust kitsalt nn „kuumade“ teemade kaudu – justnagu muutuks mitmekesiseks alles see kollektiiv, kus on teisest rassist või teisest religioonist inimesi. Aga erinevad rahvused? Mehed ja naised? Noored ja vanad?

Uudistes vilksatanud loodav erakond oleks võinud elurikkuse asemel rääkida ka mitmekesisusest, sest mitmekesisus on inimeste elu osa nii Eestis kui kõikjal maailmas. Inimesed erinevad üksteisest oma väljanägemise, päritolu, huvide ja tegevuste, valikute ja võimete poolest, aga meil kõigil on ühesugune inimväärikus. Demokraatlik riik kohtleb inimesi võrdselt ja arvestab inimeste eripäradega. See tähendab, et ühiskondlikud reeglid ja sotsiaalsed normid peavad neid erinevusi arvestama, et tagada kõigile võrdsed võimalused ja kaasatus.

Iga organisatsiooni vaatepunktist on mitmekesisus ressurss, kus erinevustest parimat leides sünnib innovatsioon ja saavad kaetud erinevad vaatenurgad. Ja vastupidi – mitmekesisusega mittearvestamine või mitte tegelemine võib tekitada hulgaliselt probleeme. Jalgratast pole vaja leiutada, väga häid kogemusi mitmekesise kollektiivi liitmisel leiab nii Eestist kui raja tagant.

Kokkuleppega liitunud Eesti organisatsioonid moodustavad kogukonna, et ühiselt jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt. Lisaks iga-aastasele pidulikule kokkuleppega liitumise tseremooniale toimuvad praktilised töötoad, kus ettevõtted saavad kodumaiseid ja välismaiseid kogemusi jagada ning nendest õppida.

Liitumishuvi korral heida pilk kokkuleppe tekstile, samu väärtuseid jagavale vahvale seltskonnale ja võta ühendust kokkuleppe koordinaatori Peep Ehasaluga (peep.ehasalu@humanrights.ee).

2012. aastal loodud Mitmekesisuse kokkuleppe võrgustikku koordineerib Eesti Inimõiguste Keskus. Korraldame ka mitmekesisuse päeva tähistamist ning tänavu kevadel said esimesed 17 organisatsiooni mitmekesise töökoha märgise “Austame erinevusi”.

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe #margis #mitmekesisuse-paev