Kas Sinu ettevõte või organisatsioon väärtustab iga töötajat ja klienti olenemata nende taustast? Kas organisatsiooni väärtustes on olulisel kohal mitmekesisuse ja kaasatuse edendamine?

Kui jah, siis võib organisatsioon kvalifitseeruda mitmekesisuse märgise saamiseks. Esimesed kvaliteedimärgised jagati välja 21. märtsil 2018, järgmine kord on võimalik märgist saada sügisel 2020.

Mitmekesisuse märgis on kvaliteedimärk, mis näitab, et ettevõte on atraktiivne tööandja, mis ootab tööle talente sõltumata nende soost või taustast. See saadab väärtuspõhise sõnumi ka klientidele ja koostööpartneritele, et ettevõte hoolib Eestist ja maailmast ning annab oma panuse selle paremaks muutmiseks.

Märgise saamise protsess:

  1. Liituge Eesti mitmekesisuse kokkuleppega või näidake meile, mil viisil on teie ettevõtte/organisatsiooni väärtustes mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teema kajastatud.
  2. Täitke oma ettevõttes või organisatsioonis eneseanalüüsi küsimustik (klikkides avaneb word-dokument) ja saatke see meilile: info@humanrights.ee
  3. Seejärel koostage ise või koos mitmekesisuse nõustajaga 2-aastane mitmekesisuse plaan (plaani põhi saadetakse teile peale küsimustiku täitmist)
  4. Kui plaani kiidab heaks märgise komisjon, kvalifitseerutegi märgise saajaks.
  5. Märgised antakse üle pidulikul tunnustamisüritusel 2020. aastal.

Pakume märgise taotlemiseks tasuta tuge

  1. Tasuta nõustamine (konkreetne nõustamistundide maht selgitatakse välja taotlejaga otsekontaktis) – oleme koolitanud välja mitmekesisuse nõustajad, kes saavad nõustada ning vajadusel auditeerida teie organisatsioonis mitmekesisuse olukorda ning lähtuvalt sellest abistada mitmekesisuse plaani koostamisel.
  1. Tasuta koolitused

I taotlusvooru (2018) jooksul toimunud koolitused:

Märgist haldab Eesti mitmekesisuse kokkuleppe koordinaator Eesti Inimõiguste Keskus koostöös Sotsiaalministeeriumiga.