Möödunud üritused

11. detsember 2015 Mitmekesisuse kokkuleppe allkirjastamine
29. aprill 2015 Koolitus avalikule sektorile mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemal
27. aprill 2015 Õppevisiit Taani
24. aprill 2015 Koolitus avalikule sektorile mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise teemal
24. märts 2015 Academic seminar on LGBT rights
24. märts 2015 Академический семинар на тему ЛГБТ
24. märts 2015 LGBT teemaline akadeemiline seminar
3. märts 2015 Konverents "Väärtustades mitmekesisust: teel kaasava ja eelarvamustevaba töökeskkonna poole"
3. märts 2015 Конференция "Ценя многообразие: на пути к рабочей атмосфере без предубеждений"
3. märts 2015 Conference "Valuing diversity: toward a bias-free and inclusive workplace"
Ostukorv